27 mar 2015 06:01

27 mar 2015 06:01

Visa att ni tar klimathotet på allvar

MILJÖN.

Earth Hour är ett initiativ av Världsnaturfonden, WWF. De uppmanar alla att under en timme, klockan 20:30- 21:30 lördagen den 28 mars, släcka ljuset. Som en klimatmanifestation. En politisk symbolhandling som sänder en signal till alla makthavare att ta klimatförändringarna på allvar. Även stadshuset i Skövde släcks ned under denna timme.

Det som påverkar klimatet allra mest är de fyra bena; bilen, biffen, bostaden och börsen. Våra transporter, vår mat, våra byggnader och vårt sparande orsakar enorma koldioxidutsläpp.

Miljöpartiet de gröna, som nu sitter i Sveriges regering, arbetar för ett land fritt från utsläpp, för mer kollektivtrafik och för 100 procent förnybart.

I omställningen till ett hållbart samhälle har kommunerna en stor, viktig och betydelsefull roll att spela. Detta tar de styrande i Skövde, alliansen, inte på allvar.

• Ännu drivs bara en bråkdel av kommunens bilar på förnyelsebart bränsle. Omställningen går alltför sakta. Det behövs också ett annat tänk vad gäller kollektivtrafik och cykelvägar. Ett aktuellt exempel är Karlsborgsbanan som alliansen inte ens vill diskutera.

• De ekologiska livsmedlen i kommunens kök är endast 18 procent av totala andelen inköpta livsmedel. Alliansen har som mål satt endast 25 procent. På tok för lite. Dessutom behöver andelen kött minska och andelen vegetariska livsmedel öka.

• Högre mål vad gäller energieffektivisering och krav på förnybar energi borde ställas vad gäller alla kommunens lokaler och fastigheter.

• Hur vi placerar våra pengar har en stor påverkan, de bör därför flyttas från fossiltunga bolag till hållbara. Att göra så, det vill säga placera kommunens pengar i bolag och fonder som tar hänsyn till ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter, det säger alliansen nej till.

Nej, hör ni, det behövs mer än en symbolhandling, det behövs mer än att bara släcka ned stadshuset i en timme. Det behövs handling och högre mål.

Kom igen alliansen, visa att ni också tar klimathotet på allvar.

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Elisabeth Gustavsson

Earth Hour är ett initiativ av Världsnaturfonden, WWF. De uppmanar alla att under en timme, klockan 20:30- 21:30 lördagen den 28 mars, släcka ljuset. Som en klimatmanifestation. En politisk symbolhandling som sänder en signal till alla makthavare att ta klimatförändringarna på allvar. Även stadshuset i Skövde släcks ned under denna timme.

Det som påverkar klimatet allra mest är de fyra bena; bilen, biffen, bostaden och börsen. Våra transporter, vår mat, våra byggnader och vårt sparande orsakar enorma koldioxidutsläpp.

Miljöpartiet de gröna, som nu sitter i Sveriges regering, arbetar för ett land fritt från utsläpp, för mer kollektivtrafik och för 100 procent förnybart.

I omställningen till ett hållbart samhälle har kommunerna en stor, viktig och betydelsefull roll att spela. Detta tar de styrande i Skövde, alliansen, inte på allvar.

• Ännu drivs bara en bråkdel av kommunens bilar på förnyelsebart bränsle. Omställningen går alltför sakta. Det behövs också ett annat tänk vad gäller kollektivtrafik och cykelvägar. Ett aktuellt exempel är Karlsborgsbanan som alliansen inte ens vill diskutera.

• De ekologiska livsmedlen i kommunens kök är endast 18 procent av totala andelen inköpta livsmedel. Alliansen har som mål satt endast 25 procent. På tok för lite. Dessutom behöver andelen kött minska och andelen vegetariska livsmedel öka.

• Högre mål vad gäller energieffektivisering och krav på förnybar energi borde ställas vad gäller alla kommunens lokaler och fastigheter.

• Hur vi placerar våra pengar har en stor påverkan, de bör därför flyttas från fossiltunga bolag till hållbara. Att göra så, det vill säga placera kommunens pengar i bolag och fonder som tar hänsyn till ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter, det säger alliansen nej till.

Nej, hör ni, det behövs mer än en symbolhandling, det behövs mer än att bara släcka ned stadshuset i en timme. Det behövs handling och högre mål.

Kom igen alliansen, visa att ni också tar klimathotet på allvar.

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Elisabeth Gustavsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.