28 mar 2015 06:00

28 mar 2015 06:00

Att ge pengar till tiggare löser inte några problem

TIGGARE.

Replik. Lars Nilsson, det här blir min avslutande replik då jag upplever att diskussionen inte längre handlar om det den ursprungliga insändaren handlade om. Det vill säga huruvida tiggare kan anses vara ”hjältar” och ”entreprenörer”.

Oavsett huruvida ordet ”tiggare” är obekvämt att använda eller inte, så kringgår man inte problemet genom att benämna dessa människor vid ett annat epitet. Lika lite som en alkoholist slutar vara alkoholist bara för att man kallar dennes beroende för något annat.

De är mycket riktigt fattiga EU-migranter, men de är också tiggare, baserat på det faktum att de tigger. Jag ser inget fel i denna benämning, då det är en sysselsättning och inte en medfödd egenskap. Och jag känner flertalet bildade människor som använder sig av det uttrycket. Snarare är det väl orättvist att dra alla EU-migranter, dvs. också de som är här för att faktiskt arbeta, över en kam genom att inte särskilja dessa från de som väljer att sätta sig på gatan för att tigga?

Problemet med att ge pengar till tiggare är att det inte löser några som helst problem, utan bara ger ytterligare incitament för denna fruktlösa verksamhet att fortgå och försätter dessa människor i ytterligare självlärd hjälplöshet. Ibland hjälper man kanske människor bäst genom att tvinga dem till att hjälpa sig själva, vilket fullt friska vuxna individer, med samma rättigheter till skola, gratis utbildning och omsorg som vilken annan individ i vilket EU-land som helst, bör vara kapabla till.

De flesta tiggare är rumänska romer, dvs. dit EU bör allokera sina resurser är väl snarare till problemets ursprungskälla; romer i Rumänien. I annat fall behandlar man bara symptomen, och inte problemet.

Fredrik

Oavsett huruvida ordet ”tiggare” är obekvämt att använda eller inte, så kringgår man inte problemet genom att benämna dessa människor vid ett annat epitet. Lika lite som en alkoholist slutar vara alkoholist bara för att man kallar dennes beroende för något annat.

De är mycket riktigt fattiga EU-migranter, men de är också tiggare, baserat på det faktum att de tigger. Jag ser inget fel i denna benämning, då det är en sysselsättning och inte en medfödd egenskap. Och jag känner flertalet bildade människor som använder sig av det uttrycket. Snarare är det väl orättvist att dra alla EU-migranter, dvs. också de som är här för att faktiskt arbeta, över en kam genom att inte särskilja dessa från de som väljer att sätta sig på gatan för att tigga?

Problemet med att ge pengar till tiggare är att det inte löser några som helst problem, utan bara ger ytterligare incitament för denna fruktlösa verksamhet att fortgå och försätter dessa människor i ytterligare självlärd hjälplöshet. Ibland hjälper man kanske människor bäst genom att tvinga dem till att hjälpa sig själva, vilket fullt friska vuxna individer, med samma rättigheter till skola, gratis utbildning och omsorg som vilken annan individ i vilket EU-land som helst, bör vara kapabla till.

De flesta tiggare är rumänska romer, dvs. dit EU bör allokera sina resurser är väl snarare till problemets ursprungskälla; romer i Rumänien. I annat fall behandlar man bara symptomen, och inte problemet.

Fredrik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.