28 mar 2015 06:01

28 mar 2015 06:01

I vems intresse verkar kommunstyrelsens arbetsutskott?

SKÖVDEBOSTÄDER.

Skövdebostäder har cirka 16 000 människor i kö för en hyresbostad i Skövde. Det är uppenbarligen en stor brist på hyresbostäder i Skövde.

Vad gör då den konservativa majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott? Jo Katarina Jonsson (M), Leif Walterum (C) och Ulla-Britt Hagström (FP), som är de som bestämmer allt av någon betydelse i Skövde, försöker strypa kommunens helägda AB Skövdebostäder med ägardirektiv.

Katarina Jonsson (M) svamlar i SLA om att de vill se en mångfald av upplåtelseformer och att fler skall få möjlighet att äga sitt boende. Kanske borde de i så fall tala med sina vänner i fastighetsägarföreningen. De som inte bygger nämnvärt trots det politiska stödet från trojkan.

I förslaget till ägardirektiv skriver den styrande trojkan att Skövdebostäder skall omvandla hyresrätter till köpta bostadsrätter. Varför just Skövdebostäder skall svara för den önskade mångfalden, kan man undra. Är det möjligen för att man lättare skall kunna lägga beslag på en del av köpeskillingen? Någon måste ju försörja flygplatsen. Dessutom vill man absolut ha en gräns för Skövdebostäders storlek om högst 17 procent. Vad hyresgästerna tycker om att tvingas köpa sin lägenhet tycks inte ha någon betydelse för trojkan.

Skövdebostäder som är ett av Sveriges mest välskötta allmännyttiga aktiebolag, uppskattas inte av den konservativa trojkan. Tvärtom man gör sitt bästa för att begränsa och skada bolaget. Ägardirektivet vittnar i sin helhet om extrem byråkratisk klåfingrighet och illvilja.

Trojkan borde istället vara stolta över att Skövdebostäder väcker stor positiv uppmärksamhet, både nationellt och internationellt, för sitt framsynta byggande.

Vid årsstämman i maj byts nästan hela styrelsen i Skövdebostäder ut, mot ett handplockat gäng, kanske för att trojkan hoppas på lydigare redskap, nästa mandatperiod.

Är det verkligen i Skövdebornas intresse att ägaren behandlar sitt eget bolag så att hyresnivåerna måste höjas och byggandet av hyresrätter minskas? Vart tog vision Skövde vägen?

Ni som verkligen vill Skövdes bästa måste se till att det destruktiva förslaget till ägardirektiv för Skövdebostäder inte fastställs vid nästa kommunfullmäktige.

Bernt Blomgren

styrelseledamot

Skövdebostäder har cirka 16 000 människor i kö för en hyresbostad i Skövde. Det är uppenbarligen en stor brist på hyresbostäder i Skövde.

Vad gör då den konservativa majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott? Jo Katarina Jonsson (M), Leif Walterum (C) och Ulla-Britt Hagström (FP), som är de som bestämmer allt av någon betydelse i Skövde, försöker strypa kommunens helägda AB Skövdebostäder med ägardirektiv.

Katarina Jonsson (M) svamlar i SLA om att de vill se en mångfald av upplåtelseformer och att fler skall få möjlighet att äga sitt boende. Kanske borde de i så fall tala med sina vänner i fastighetsägarföreningen. De som inte bygger nämnvärt trots det politiska stödet från trojkan.

I förslaget till ägardirektiv skriver den styrande trojkan att Skövdebostäder skall omvandla hyresrätter till köpta bostadsrätter. Varför just Skövdebostäder skall svara för den önskade mångfalden, kan man undra. Är det möjligen för att man lättare skall kunna lägga beslag på en del av köpeskillingen? Någon måste ju försörja flygplatsen. Dessutom vill man absolut ha en gräns för Skövdebostäders storlek om högst 17 procent. Vad hyresgästerna tycker om att tvingas köpa sin lägenhet tycks inte ha någon betydelse för trojkan.

Skövdebostäder som är ett av Sveriges mest välskötta allmännyttiga aktiebolag, uppskattas inte av den konservativa trojkan. Tvärtom man gör sitt bästa för att begränsa och skada bolaget. Ägardirektivet vittnar i sin helhet om extrem byråkratisk klåfingrighet och illvilja.

Trojkan borde istället vara stolta över att Skövdebostäder väcker stor positiv uppmärksamhet, både nationellt och internationellt, för sitt framsynta byggande.

Vid årsstämman i maj byts nästan hela styrelsen i Skövdebostäder ut, mot ett handplockat gäng, kanske för att trojkan hoppas på lydigare redskap, nästa mandatperiod.

Är det verkligen i Skövdebornas intresse att ägaren behandlar sitt eget bolag så att hyresnivåerna måste höjas och byggandet av hyresrätter minskas? Vart tog vision Skövde vägen?

Ni som verkligen vill Skövdes bästa måste se till att det destruktiva förslaget till ägardirektiv för Skövdebostäder inte fastställs vid nästa kommunfullmäktige.

Bernt Blomgren

styrelseledamot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.