28 mar 2015 06:00

28 mar 2015 06:00

Inget samband mellan hög lön och skicklighet

LÄRARLÖNER.

Replik. Det finns inte något samband mellan hög lön och skicklighet, däremot att högre prestanda kommer med rätt hög lön det kan vara sant. Det bör vara så att en lärare skall ha i lön lika mycket som en byggarbetare, om inte mer. Man ska ha råd med att ge familjen en acceptabel standard. Man ska ha möjlighet till att göra karriär.

Nu frågar jag dig Torbjörn Bergman; Vilka kriterier har kommunstyrelsen tänkt använda i valet av förstelärare? Efter ålder (läses lång erfarenhet!)? De som satsar på utbildning och kompetens? De mest duktiga (rektorernas favoriter) blir förstelärare som ska lära de mindre duktiga (som inte har matte eller läs och skriv) att bli duktiga.

Får jag lov att föreslå minimikravet för förstelärare? Det bör vara magisterexamen (kandidatexamen) och några pedagogiska poäng i kursledning. Utbildningen får bedrivas utan lärarlyftprogram. Det finns kvälls- och distanskurser utanför ordinarie arbetstid. Satsar man och offrar tid och pengar samt umgänge med familjen skal man få betalt också. Då vill jag gärna se i dag en lön på 35–38 000 kronor för en nykläckt magister/förstelärare.

Nu vill du Bergman med Skövde kommunstyrelse utarbeta någonting som är övermäktigt er. Ett verktyg av något slag som ska identifiera brister och skicklighet hos lärarna och belysa rätt nivå på elevens kunskap. Håller med Järemo att det kan bli mer oreda i att göra rätt kvalitetsomdöme. Vem skall hantera det heliga verktyget och hur? Borde inte ett sådant arbete ligga på skolnämndes bord eller skolchefens? Som förmodas har rätt kompetens! De går väl inte fortfarande runt med Anna Sundströms plan och byggpärmar? Varför inte använda skolans framtids strateg/utvecklarens kunskaper?

Jag tror Torbjörn Bergman att du återigen vill sänka lärarna genom att införa ett system som blir svårt att hantera och det kan vara så att verktyget kommer att visa bara oduglighetsnivån. Då har du uppnått syftet med ditt måttverktyg att kunna behålla låga lärarlöner.

Dumitru Barta

Nu frågar jag dig Torbjörn Bergman; Vilka kriterier har kommunstyrelsen tänkt använda i valet av förstelärare? Efter ålder (läses lång erfarenhet!)? De som satsar på utbildning och kompetens? De mest duktiga (rektorernas favoriter) blir förstelärare som ska lära de mindre duktiga (som inte har matte eller läs och skriv) att bli duktiga.

Får jag lov att föreslå minimikravet för förstelärare? Det bör vara magisterexamen (kandidatexamen) och några pedagogiska poäng i kursledning. Utbildningen får bedrivas utan lärarlyftprogram. Det finns kvälls- och distanskurser utanför ordinarie arbetstid. Satsar man och offrar tid och pengar samt umgänge med familjen skal man få betalt också. Då vill jag gärna se i dag en lön på 35–38 000 kronor för en nykläckt magister/förstelärare.

Nu vill du Bergman med Skövde kommunstyrelse utarbeta någonting som är övermäktigt er. Ett verktyg av något slag som ska identifiera brister och skicklighet hos lärarna och belysa rätt nivå på elevens kunskap. Håller med Järemo att det kan bli mer oreda i att göra rätt kvalitetsomdöme. Vem skall hantera det heliga verktyget och hur? Borde inte ett sådant arbete ligga på skolnämndes bord eller skolchefens? Som förmodas har rätt kompetens! De går väl inte fortfarande runt med Anna Sundströms plan och byggpärmar? Varför inte använda skolans framtids strateg/utvecklarens kunskaper?

Jag tror Torbjörn Bergman att du återigen vill sänka lärarna genom att införa ett system som blir svårt att hantera och det kan vara så att verktyget kommer att visa bara oduglighetsnivån. Då har du uppnått syftet med ditt måttverktyg att kunna behålla låga lärarlöner.

Dumitru Barta

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.