28 mar 2015 06:00

28 mar 2015 06:00

SD bidrar till ett mindre jämställt samhälle

JÄMSTÄLLDHET.

Det är ingen nyhet att kvinnor diskrimineras för sitt kön av den anledningen att de kan bli gravida och därefter är mammalediga. Men ifall uttaget av föräldraförsäkringen vore jämställd skulle åtminstone denna könsdiskriminering elimineras då båda föräldrarna skulle vara föräldralediga så gott som lika länge.

Det är en av anledningarna till varför vi socialdemokrater driver frågan om en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. Något som både skulle bidra till att fler fäder tar ut föräldraledighet men också att kvinnors positioner i arbetslivet stärks.

Vi måste komma ifrån normen att kvinnan utför det obetalda arbetet i hemmet!

Medan Socialdemokraterna aktivt arbetar för att ge kvinnor bättre möjligheter i arbetslivet så vill Sverigedemokraterna istället bidra med en cementering av kvinnans roll i hemmet i och med vårdnadsbidraget. Ett bidrag till den förälder som fortsätter gå hemma med sitt barn efter föräldraledigheten. Indirekt uppmanar Sverigedemokraterna mödrar till att stanna i hemmet eftersom vårdnadsbidraget till 90 procent används av kvinnor.

Det är bra att ni vill öka stödet för våldsutsatta kvinnor men det var ingen felaktig bild av den sverigedemokrats syn på drabbade kvinnor som jag framförde. Utan ett citat från en av era riksdagskandidater, som ansåg att kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer har sig själva att skylla när de stannar kvar hos en våldsam man.

Mottagande av flyktingar är enligt Hannyah Jörtoft (SD) anledningen till varför Sverige idag har blivit mindre jämställt. Så på vilket sätt menar du Hannyah att den syriska flyktingströmmen påverkar föräldrars uttag i föräldraförsäkringen eller kvinnors 14 procent lägre löner i samhället?

Jag står fast vid min åsikt att Sverigedemokraterna bidrar till ett mindre jämställt samhälle då de med sina värdekonservativa värderingar vill cementera kvinnans roll i hemmet istället för att stärka kvinnors positioner i arbetslivet.

Adam Stensson (S)

Det är en av anledningarna till varför vi socialdemokrater driver frågan om en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. Något som både skulle bidra till att fler fäder tar ut föräldraledighet men också att kvinnors positioner i arbetslivet stärks.

Vi måste komma ifrån normen att kvinnan utför det obetalda arbetet i hemmet!

Medan Socialdemokraterna aktivt arbetar för att ge kvinnor bättre möjligheter i arbetslivet så vill Sverigedemokraterna istället bidra med en cementering av kvinnans roll i hemmet i och med vårdnadsbidraget. Ett bidrag till den förälder som fortsätter gå hemma med sitt barn efter föräldraledigheten. Indirekt uppmanar Sverigedemokraterna mödrar till att stanna i hemmet eftersom vårdnadsbidraget till 90 procent används av kvinnor.

Det är bra att ni vill öka stödet för våldsutsatta kvinnor men det var ingen felaktig bild av den sverigedemokrats syn på drabbade kvinnor som jag framförde. Utan ett citat från en av era riksdagskandidater, som ansåg att kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer har sig själva att skylla när de stannar kvar hos en våldsam man.

Mottagande av flyktingar är enligt Hannyah Jörtoft (SD) anledningen till varför Sverige idag har blivit mindre jämställt. Så på vilket sätt menar du Hannyah att den syriska flyktingströmmen påverkar föräldrars uttag i föräldraförsäkringen eller kvinnors 14 procent lägre löner i samhället?

Jag står fast vid min åsikt att Sverigedemokraterna bidrar till ett mindre jämställt samhälle då de med sina värdekonservativa värderingar vill cementera kvinnans roll i hemmet istället för att stärka kvinnors positioner i arbetslivet.

Adam Stensson (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.