30 mar 2015 06:00

30 mar 2015 08:26

Kollektivavtalet måste bevaras

ARBETSMARKNAD. AGERA GRUPPENLars-Olof, Ellinor och Jan

Problem. Starka krafter i samhället vill slopa kollektivavtalet för att skapa flexibilitet i arbetslivet. Det vill säga rörligare anställningar, fri lönesättning får fler människor att komma in på arbetsmarknaden. Unga, medelålders, utlandsfödda, långtidssjukskrivna och andra grupper som de menar idag inte har tillträde till arbetsmarknaden.

Vad blir då problemen om det blir anarki på arbetsmarknaden?

1. Lönedumpning

2. Otrygghet

3. Utanförskap

4. Ekonomiska klyftor ökar = negativ spiral, herrskap och tjänstefolk

5. Samhället stannar upp

6. Fattigdomen ökar

7. Utbildningsnivån sjunker – arbetarbarn har inte råd med utbildning

8. Familjebilden försämras – långa arbetsdagar med låg lön

Därför anser vi att den svenska modellen med kollektivavtal måste bevaras och förstärkas.

Vad blir då problemen om det blir anarki på arbetsmarknaden?

1. Lönedumpning

2. Otrygghet

3. Utanförskap

4. Ekonomiska klyftor ökar = negativ spiral, herrskap och tjänstefolk

5. Samhället stannar upp

6. Fattigdomen ökar

7. Utbildningsnivån sjunker – arbetarbarn har inte råd med utbildning

8. Familjebilden försämras – långa arbetsdagar med låg lön

Därför anser vi att den svenska modellen med kollektivavtal måste bevaras och förstärkas.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.