31 mar 2015 06:00

31 mar 2015 06:00

Behövs svensk åkerinäring?

Debatt.:

För Centerpartiet är företagandet, oavsett storlek och näringsinriktning, grunden för landets utveckling och minskad arbetslöshet.

Vi vet att små och medelstora företag växer starkast och det är viktigt att vi fortsätter jobba för regelförenklingar, minska skattebördan och möjliggöra lika villkor för att fler ska våga och kunna växa.

Åkerinäringen är viktig för att Sverige ska fungera men det är nödvändigt att se över villkoren så att åkeriverksamhet, oavsett om den är från Sverige eller från andra länder, har samma rättigheter och skyldigheter för att kunna konkurrera på lika villkor, både när det gäller säkerhet, kostnader, körtider, miljökrav och så vidare.

I Centerpartiets idéprogram har vi tydligt sagt att vi vill se ett samhälle med 100 procent förnybar energi inom en generation. För att lyckas med det är det viktigt att den svenska fordonsflottan och transportnäringen ställer om och drivs med förnybar energi. Sverige kan, och ska, ligga i framkant när det gäller innovativ utveckling av framtidens klimatsmarta, resurssnåla och förnybara teknik men till det krävs tydliga ekonomiska styrmedel och långsiktiga satsningar på forskning.

När det gäller cabotagetransporter så vet vi idag att det finns fordon som är i Sverige betydligt längre än vad som är villkorat, tre transporter inom sju dagar. Här har Centerpartiet och alliansen jobbat för att få till åtgärder som ”klampning” och sanktionsavgifter och det har under året utförts en del ”klampningar”.

Centerpartiet har drivit frågan att inte införa kilometerskatt och det kommer vi fortsätta att driva för det skulle vara förödande för bland annat åkerinäringen.

Men Centerpartiet vill mer:

• Att vi ser över möjligheterna att införa tyngre och längre fordon för att minska miljöpåverkan och för att få billigare och effektivare transporter.

• Införa krav på att medföra korrekta färdhandlingar.

• Se över beställarens ansvar.

• Vi vill se över sanktionsavgiftens storlek när man bryter mot cabotagevillkoren.

Ja, Sverige behöver svensk åkerinäring!

Karola Svensson

Börje Johansson

ledamöter i Centerpartiets distriktsstyrelse

För Centerpartiet är företagandet, oavsett storlek och näringsinriktning, grunden för landets utveckling och minskad arbetslöshet.

Vi vet att små och medelstora företag växer starkast och det är viktigt att vi fortsätter jobba för regelförenklingar, minska skattebördan och möjliggöra lika villkor för att fler ska våga och kunna växa.

Åkerinäringen är viktig för att Sverige ska fungera men det är nödvändigt att se över villkoren så att åkeriverksamhet, oavsett om den är från Sverige eller från andra länder, har samma rättigheter och skyldigheter för att kunna konkurrera på lika villkor, både när det gäller säkerhet, kostnader, körtider, miljökrav och så vidare.

I Centerpartiets idéprogram har vi tydligt sagt att vi vill se ett samhälle med 100 procent förnybar energi inom en generation. För att lyckas med det är det viktigt att den svenska fordonsflottan och transportnäringen ställer om och drivs med förnybar energi. Sverige kan, och ska, ligga i framkant när det gäller innovativ utveckling av framtidens klimatsmarta, resurssnåla och förnybara teknik men till det krävs tydliga ekonomiska styrmedel och långsiktiga satsningar på forskning.

När det gäller cabotagetransporter så vet vi idag att det finns fordon som är i Sverige betydligt längre än vad som är villkorat, tre transporter inom sju dagar. Här har Centerpartiet och alliansen jobbat för att få till åtgärder som ”klampning” och sanktionsavgifter och det har under året utförts en del ”klampningar”.

Centerpartiet har drivit frågan att inte införa kilometerskatt och det kommer vi fortsätta att driva för det skulle vara förödande för bland annat åkerinäringen.

Men Centerpartiet vill mer:

• Att vi ser över möjligheterna att införa tyngre och längre fordon för att minska miljöpåverkan och för att få billigare och effektivare transporter.

• Införa krav på att medföra korrekta färdhandlingar.

• Se över beställarens ansvar.

• Vi vill se över sanktionsavgiftens storlek när man bryter mot cabotagevillkoren.

Ja, Sverige behöver svensk åkerinäring!

Karola Svensson

Börje Johansson

ledamöter i Centerpartiets distriktsstyrelse

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.