02 apr 2015 06:00

02 apr 2015 06:00

Stimulera inte svartjobbens återkomst

Maria Skoog:

Det är positivt att regeringen jobbar med lösningar som kan stimulera ett ökat bostadsbyggande, men att använda ROT-avdraget slår fel. ROT-avdraget har visat sig vara en effektiv åtgärd mot svartarbete och för att få bort oseriösa aktörer ifrån marknaden.

Ändra därför inte på ett lyckat koncept!

Sedan ROT-avdraget infördes har det skapats tusentals vita trygga jobb, arbeten som tidigare utfördes helt eller delvis av svart arbetskraft. Att seriösa företag har en sund konkurrenssituation är något vi måste sträva mot.

Även svenska folkets attityder till att köpa svart arbetskraft har ändrats högst påtagligt. Idag är det i stort sett ingen som frågar om de kan få arbete utfört utan kvitto. Denna beteendeändring är något som alla seriösa aktörer i byggbranschen välkomnat.

Men med en förändring av ROT-avdraget är risken stor att svartjobben kommer tillbaka.

ROT-avdraget har även varit en god affär för staten. Det är faktiskt så att avdraget varje år finansierar sig självt och lite till. Med ett avdrag på 17 miljarder så är själva omsättningen i branschen runt 44 miljarder när hushållens del och även materialet räknas in. Utifrån en sådan omsättning är statens intäkter i form av moms, löneskatter och arbetsgivaravgifter ungefär 23 miljarder. ROT-avdraget har alltså tvärtom emot vad många tror inneburit mer pengar till vår gemensamma välfärd.

Nu välkomnar vi på Sveriges Byggindustrier att samhället istället för att minska rot-avdraget, arbetar vidare med att säkerställa en korrekt utbetalningskontroll och en genomlysning av företagens inbetalningar av sociala avgifter, t.ex. genom att alla företag har närvaroliggare och att skatteverket tillåts att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök. Detta skulle ytterligare leda till att betydande summor kommer tillbaka till statskassan.

För att öka takten och effektivisera gällande bostadsbyggandet anser vi att regeringen på utbudssidan bör fortsätta att effektivisera plan- och bygglovsprocessen samt koppla ihop bostads- och infrastruktursatsningar. På efterfrågesidan måste regeringen, tillsammans med berörda aktörer, hitta nya lösningar för såväl det ägda boendet som att finna stöd för resurssvaga hushåll.

Vi ser inte ROT-avdraget som en subvention utan ett sätt att rensa branschen från oseriösa aktörer. Men genom att förändra villkoren kan vi istället för att fortsätta den positiva vägen framåt vad gäller attitydförändringar angående svart arbetskraft vända tillbaka mot sämre riktningar. På denna dåliga väg vill inte vi på Sveriges Byggindustrier och våra medlemsföretag gå!

Det är positivt att regeringen jobbar med lösningar som kan stimulera ett ökat bostadsbyggande, men att använda ROT-avdraget slår fel. ROT-avdraget har visat sig vara en effektiv åtgärd mot svartarbete och för att få bort oseriösa aktörer ifrån marknaden.

Ändra därför inte på ett lyckat koncept!

Sedan ROT-avdraget infördes har det skapats tusentals vita trygga jobb, arbeten som tidigare utfördes helt eller delvis av svart arbetskraft. Att seriösa företag har en sund konkurrenssituation är något vi måste sträva mot.

Även svenska folkets attityder till att köpa svart arbetskraft har ändrats högst påtagligt. Idag är det i stort sett ingen som frågar om de kan få arbete utfört utan kvitto. Denna beteendeändring är något som alla seriösa aktörer i byggbranschen välkomnat.

Men med en förändring av ROT-avdraget är risken stor att svartjobben kommer tillbaka.

ROT-avdraget har även varit en god affär för staten. Det är faktiskt så att avdraget varje år finansierar sig självt och lite till. Med ett avdrag på 17 miljarder så är själva omsättningen i branschen runt 44 miljarder när hushållens del och även materialet räknas in. Utifrån en sådan omsättning är statens intäkter i form av moms, löneskatter och arbetsgivaravgifter ungefär 23 miljarder. ROT-avdraget har alltså tvärtom emot vad många tror inneburit mer pengar till vår gemensamma välfärd.

Nu välkomnar vi på Sveriges Byggindustrier att samhället istället för att minska rot-avdraget, arbetar vidare med att säkerställa en korrekt utbetalningskontroll och en genomlysning av företagens inbetalningar av sociala avgifter, t.ex. genom att alla företag har närvaroliggare och att skatteverket tillåts att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök. Detta skulle ytterligare leda till att betydande summor kommer tillbaka till statskassan.

För att öka takten och effektivisera gällande bostadsbyggandet anser vi att regeringen på utbudssidan bör fortsätta att effektivisera plan- och bygglovsprocessen samt koppla ihop bostads- och infrastruktursatsningar. På efterfrågesidan måste regeringen, tillsammans med berörda aktörer, hitta nya lösningar för såväl det ägda boendet som att finna stöd för resurssvaga hushåll.

Vi ser inte ROT-avdraget som en subvention utan ett sätt att rensa branschen från oseriösa aktörer. Men genom att förändra villkoren kan vi istället för att fortsätta den positiva vägen framåt vad gäller attitydförändringar angående svart arbetskraft vända tillbaka mot sämre riktningar. På denna dåliga väg vill inte vi på Sveriges Byggindustrier och våra medlemsföretag gå!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.