07 apr 2015 06:00

07 apr 2015 06:00

Datorstrul kostar miljarder varje år

Benny Olsson:

Det går inte längre att använda papper och penna för att sköta administration, löner eller andra kontorsuppgifter. Många tjänstemän är helt beroende av IT-lösningar för att kunna utföra sitt arbete. Unionens årliga undersökning visar att det finns stora brister i tjänstemännens IT-miljö och IT-användning som både tar tid, kostar pengar och skapar frustrationer.

Unionen genomför varje år en kartläggning av tjänstemännens IT-miljö på jobbet. Utifrån undersökningens resultat har vi i flera år lyft att det är nödvändigt att användarna ges möjlighet till inflytande när nya IT-system införs liksom behovet av löpande fortbildning och kompetensutveckling. Vi har också årligen beskrivit hur mycket IT-strulet kostar företagen. I år svarar tjänstemännen att de räknar med att spara i snitt 26 minuters arbetstid per dag om IT-systemen fungerade som de ska. Enligt Unionens beräkningar kostar en ineffektiv och oanvändbar IT-miljö tolv miljarder kronor årligen, endast räknat på medlemmar i Unionen över hela landet. I Unionen Skaraborg/Väst skulle det betyda drygt en halv miljard kronor.

Sedan Unionen genomförde sin första IT-undersökning 2008 har andelen som beskriver att de inte ges inflytande över utformningen av arbetsrutiner ökat konstant, från 44 till 66 procent. IT är en fundamental del i tjänstemännens vardagsliv på jobbet men ogenomtänkta förändringar genomförs ofta utan att användarna får testa användbarheten.

Men det finns även ljusglimtar. Årets undersökning visar att fyra av fem tycker att IT underlättar deras arbete och nästan tre av fyra tycker att det underlättar deras möjlighet till distansarbete.

Unionen anser att;

IT-systemen ska vara anpassade till organisationen och verksamheten ska stödjas av systemen inte tvärtom. Arbetet ska inte vara styrt och bundet av IT-miljön utan miljön ska vara anpassad efter arbetet och användarna.

Vid införande av nya/förändrade IT-system ska rutinerna vara tydliga och väl förankrade. Det ska vara självklart att medarbetarna är med under hela införande-, genomförande- och uppföljningsprocessen och att arbetsmiljöfrågorna ska väga tungt.

En återkommande och individuellt anpassad kompetensutveckling är nödvändig för att de anställda ska kunna använda IT-systemen effektivt och säkert.

Det går inte längre att använda papper och penna för att sköta administration, löner eller andra kontorsuppgifter. Många tjänstemän är helt beroende av IT-lösningar för att kunna utföra sitt arbete. Unionens årliga undersökning visar att det finns stora brister i tjänstemännens IT-miljö och IT-användning som både tar tid, kostar pengar och skapar frustrationer.

Unionen genomför varje år en kartläggning av tjänstemännens IT-miljö på jobbet. Utifrån undersökningens resultat har vi i flera år lyft att det är nödvändigt att användarna ges möjlighet till inflytande när nya IT-system införs liksom behovet av löpande fortbildning och kompetensutveckling. Vi har också årligen beskrivit hur mycket IT-strulet kostar företagen. I år svarar tjänstemännen att de räknar med att spara i snitt 26 minuters arbetstid per dag om IT-systemen fungerade som de ska. Enligt Unionens beräkningar kostar en ineffektiv och oanvändbar IT-miljö tolv miljarder kronor årligen, endast räknat på medlemmar i Unionen över hela landet. I Unionen Skaraborg/Väst skulle det betyda drygt en halv miljard kronor.

Sedan Unionen genomförde sin första IT-undersökning 2008 har andelen som beskriver att de inte ges inflytande över utformningen av arbetsrutiner ökat konstant, från 44 till 66 procent. IT är en fundamental del i tjänstemännens vardagsliv på jobbet men ogenomtänkta förändringar genomförs ofta utan att användarna får testa användbarheten.

Men det finns även ljusglimtar. Årets undersökning visar att fyra av fem tycker att IT underlättar deras arbete och nästan tre av fyra tycker att det underlättar deras möjlighet till distansarbete.

Unionen anser att;

IT-systemen ska vara anpassade till organisationen och verksamheten ska stödjas av systemen inte tvärtom. Arbetet ska inte vara styrt och bundet av IT-miljön utan miljön ska vara anpassad efter arbetet och användarna.

Vid införande av nya/förändrade IT-system ska rutinerna vara tydliga och väl förankrade. Det ska vara självklart att medarbetarna är med under hela införande-, genomförande- och uppföljningsprocessen och att arbetsmiljöfrågorna ska väga tungt.

En återkommande och individuellt anpassad kompetensutveckling är nödvändig för att de anställda ska kunna använda IT-systemen effektivt och säkert.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.