08 apr 2015 06:01

08 apr 2015 06:01

Vitalisera Skövdes bostadsmarknad

BOSTÄDER.

Så är då åter bostadsfrågan i ropet på våra insändar- och debattsidor. Denna gång mot bakgrund av diskussionen om Skövdebostäders ägardirektiv.

Skövde kommun har ett visionsmål beträffande bostadsförsörjningen som man aldrig varit i närheten av över tid. Då tror vi att alla inser att vi måste göra något nytt som vi aldrig gjort förut för att nå målen.

Skövdes bostadsmarknad behöver vitaliseras; mer mångfald i upplåtelseformer, underlätta befintliga fastighetsägares förutsättningar för nyproduktion och underlätta för nya aktörer att ta sig in på Skövdes bostadsmarknad. I denna vitalisering spelar Skövdebostäder en central och viktig roll.

Flera röster har höjts för att ägardirektivet i allmänhet och procentsatsen för marknadsandel i synnerhet skulle begränsa och hindra Skövdebostäder att fortsatt vara framgångsrikt. Så ser vi i Näringslivsforum inte på frågan. Ägardirektiven skall vara långsiktiga så att de skapar stabilitet och förutsägbarhet på Skövdes lokala bostadsmarknad därtill är det ägarens verktyg för att styra bolaget mot mål och visioner.

Därför tycker vi i Näringslivsforum att:

• Skövdebostäder skall fortsatt ha en hög bostadsproduktion på det framgångsrika sätt som vi sett de senaste åren.

• En del av Skövdebostäders nyproduktion skall utgöras av bostadsrätt.

• Skövdebostäder skall aktivt medverka till ombildning till bostadsrätt (att fler får möjlighet att äga sitt boende är i grunden positivt för samhällsutvecklingen).

• Skövdebostäder skall aktivt medverka till att fastighetstransaktionerna ökar och att därmed fastighetsvärden ökar. Vilket i sin tur ökar intresset för fastighetsinvesteringar i Skövde.

Om Skövdebostäder skulle verka för ovanstående är inte ägardirektivet varken någon begränsning eller något hinder. I stället skulle Skövdebostäder ta taktpinnen i att vitalisera Skövdes bostadsmarknad så att visionsmål uppnås och att vi om tio år har en bostadsmarknad som präglas av mångfald i upplåtelseformer, karaktär och kostnadsläge.

Näringslivsforum Skövde

Styrelsen

Så är då åter bostadsfrågan i ropet på våra insändar- och debattsidor. Denna gång mot bakgrund av diskussionen om Skövdebostäders ägardirektiv.

Skövde kommun har ett visionsmål beträffande bostadsförsörjningen som man aldrig varit i närheten av över tid. Då tror vi att alla inser att vi måste göra något nytt som vi aldrig gjort förut för att nå målen.

Skövdes bostadsmarknad behöver vitaliseras; mer mångfald i upplåtelseformer, underlätta befintliga fastighetsägares förutsättningar för nyproduktion och underlätta för nya aktörer att ta sig in på Skövdes bostadsmarknad. I denna vitalisering spelar Skövdebostäder en central och viktig roll.

Flera röster har höjts för att ägardirektivet i allmänhet och procentsatsen för marknadsandel i synnerhet skulle begränsa och hindra Skövdebostäder att fortsatt vara framgångsrikt. Så ser vi i Näringslivsforum inte på frågan. Ägardirektiven skall vara långsiktiga så att de skapar stabilitet och förutsägbarhet på Skövdes lokala bostadsmarknad därtill är det ägarens verktyg för att styra bolaget mot mål och visioner.

Därför tycker vi i Näringslivsforum att:

• Skövdebostäder skall fortsatt ha en hög bostadsproduktion på det framgångsrika sätt som vi sett de senaste åren.

• En del av Skövdebostäders nyproduktion skall utgöras av bostadsrätt.

• Skövdebostäder skall aktivt medverka till ombildning till bostadsrätt (att fler får möjlighet att äga sitt boende är i grunden positivt för samhällsutvecklingen).

• Skövdebostäder skall aktivt medverka till att fastighetstransaktionerna ökar och att därmed fastighetsvärden ökar. Vilket i sin tur ökar intresset för fastighetsinvesteringar i Skövde.

Om Skövdebostäder skulle verka för ovanstående är inte ägardirektivet varken någon begränsning eller något hinder. I stället skulle Skövdebostäder ta taktpinnen i att vitalisera Skövdes bostadsmarknad så att visionsmål uppnås och att vi om tio år har en bostadsmarknad som präglas av mångfald i upplåtelseformer, karaktär och kostnadsläge.

Näringslivsforum Skövde

Styrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.