09 apr 2015 06:00

09 apr 2015 06:00

Bristande planering

ÄLDREOMSORG.

Replik. Vård- och omsorgsnämndens presidium har i ett svar till PRO (SLA 2/4) framfört ursäkter kring överskottet från 2014 med drygt 17 miljoner att allt inte har fått effekt än. Detta tyder på dålig planering och framförhållning. Ifrån det att nämnden äskat medel för kommande års verksamhet, till det att året har gått och verksamheten skall vara genomförd har det gått minst 1,5 år. I hela denna budgetprocess borde nämnden planerat för åtgärder, så att de omgående kan sättas in, när fullmäktige fattat sitt beslut.

Det är bra att det tillförts mer pengar till nämndens mycket viktiga verksamhet. Men det räcker inte! Vi vill först erinra om alla tidigare besparingar (= försämringar). En tillbakablick från ett KPR-möte där dåvarande chefen med stolthet berättade om att han genomfört försämringar på 35 miljoner. Därefter har det sparats under 2013 med 31 miljoner och nu ett överskott på 17 miljoner.

Detta tillsammans blir mer än 83 miljoner och ni har tillförts 55. Det blir ett minus på 28 miljoner.

Det behövs betydande insatser för de äldre i Skövde. Det står en rad tomma lägenheter på våra äldreboenden, samtidigt som vi får ständiga rapporter om att behovet ökar. Men hela tiden får gamla och sjuka ett muntligt nej till de tomma platserna, vilket strider mot förvaltningslagens 3 och 4 paragrafer.

Att först genomföra omfattande försämringar för att sedan rätta till dessa efter omfattande kritik från allmänheten, visar att nämnden fortfarande inte lyssnar.

Värdegrundsarbetet är oerhört viktigt och hur omfattande den utbildningen är kan ifrågasättas, eftersom inte någon politiker genomgått samma utbildning som cheferna.

Vi kan bara hoppas att den nya nämnden har en mänskligare syn på äldre och sjuka än vad den tidigare nämnden hade.

PRO Skövde

styrelsen

Det är bra att det tillförts mer pengar till nämndens mycket viktiga verksamhet. Men det räcker inte! Vi vill först erinra om alla tidigare besparingar (= försämringar). En tillbakablick från ett KPR-möte där dåvarande chefen med stolthet berättade om att han genomfört försämringar på 35 miljoner. Därefter har det sparats under 2013 med 31 miljoner och nu ett överskott på 17 miljoner.

Detta tillsammans blir mer än 83 miljoner och ni har tillförts 55. Det blir ett minus på 28 miljoner.

Det behövs betydande insatser för de äldre i Skövde. Det står en rad tomma lägenheter på våra äldreboenden, samtidigt som vi får ständiga rapporter om att behovet ökar. Men hela tiden får gamla och sjuka ett muntligt nej till de tomma platserna, vilket strider mot förvaltningslagens 3 och 4 paragrafer.

Att först genomföra omfattande försämringar för att sedan rätta till dessa efter omfattande kritik från allmänheten, visar att nämnden fortfarande inte lyssnar.

Värdegrundsarbetet är oerhört viktigt och hur omfattande den utbildningen är kan ifrågasättas, eftersom inte någon politiker genomgått samma utbildning som cheferna.

Vi kan bara hoppas att den nya nämnden har en mänskligare syn på äldre och sjuka än vad den tidigare nämnden hade.

PRO Skövde

styrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.