09 apr 2015 06:01

09 apr 2015 06:01

Skövde har haft en förståndig bostadspolitik

BOSTÄDER.

Angående artikeln med Mikael Rånes i SLA 4 april.

En anledning till att det de sista åren varit hopplöst att få lägenhet i Skövde är att fastighetsbolagen kan sätta nästan vilka hyror som helst och på så sätt finansiera sin verksamhet på hyresgästers bekostnad. Det man nu formulerar som att det kommunala bostadsbolaget tidigare dränerat marknaden för ”privata aktörer” är i själva verket det som gjort att Skövde hittills varit en stad med rimliga bostadsförutsättningar. Att ”subventionerad hyrespolitik” också inneburit ett utbud som fler än medel- och höginkomsttagare gynnats av är perspektiv som också måste talas om.

Vill man inte ha en utveckling som i större städer, där allt fler inte har råd med rådande prisnivåer, måste debatten vara mer nyanserad och inte bara handla om byggföretags möjligheter att göra ekonomiska vinster. De samhälleliga konsekvenser som blir i form av segregation och ökade risker att vanligt folk inte får möjlighet att bo centralt, är för en välmående stad viktigare att undvika, än enskilda företags möjligheter att profitera på folks mest basala behov. Att bo är nämligen inte som att gå på hockey eller att åka moppe. Ett hem är en trygghet och en förutsättning för allt annat i vardagen och bostäder ska finnas tillgängliga till rimliga kostnader för alla.

Skövde har haft förhållandevis små problem med att invånarna inte haft råd att bo. Den förståndiga bostadspolitiken och Skövdebostäders roll har varit en av anledningarna. Allt blir nämligen inte bättre av förändring. Låter vi byggherrar härja fritt och sälja lägenheter, som det vore som vilken konsumtionspryl som helst, kommer snygga formuleringar om ”möjligheter” och ”win-win” slå hårt mot bland annat låginkomsttagare som redan idag har lätt att hålla sig för skratt när man hör sånt snack.

Anders Almqvist

Angående artikeln med Mikael Rånes i SLA 4 april.

En anledning till att det de sista åren varit hopplöst att få lägenhet i Skövde är att fastighetsbolagen kan sätta nästan vilka hyror som helst och på så sätt finansiera sin verksamhet på hyresgästers bekostnad. Det man nu formulerar som att det kommunala bostadsbolaget tidigare dränerat marknaden för ”privata aktörer” är i själva verket det som gjort att Skövde hittills varit en stad med rimliga bostadsförutsättningar. Att ”subventionerad hyrespolitik” också inneburit ett utbud som fler än medel- och höginkomsttagare gynnats av är perspektiv som också måste talas om.

Vill man inte ha en utveckling som i större städer, där allt fler inte har råd med rådande prisnivåer, måste debatten vara mer nyanserad och inte bara handla om byggföretags möjligheter att göra ekonomiska vinster. De samhälleliga konsekvenser som blir i form av segregation och ökade risker att vanligt folk inte får möjlighet att bo centralt, är för en välmående stad viktigare att undvika, än enskilda företags möjligheter att profitera på folks mest basala behov. Att bo är nämligen inte som att gå på hockey eller att åka moppe. Ett hem är en trygghet och en förutsättning för allt annat i vardagen och bostäder ska finnas tillgängliga till rimliga kostnader för alla.

Skövde har haft förhållandevis små problem med att invånarna inte haft råd att bo. Den förståndiga bostadspolitiken och Skövdebostäders roll har varit en av anledningarna. Allt blir nämligen inte bättre av förändring. Låter vi byggherrar härja fritt och sälja lägenheter, som det vore som vilken konsumtionspryl som helst, kommer snygga formuleringar om ”möjligheter” och ”win-win” slå hårt mot bland annat låginkomsttagare som redan idag har lätt att hålla sig för skratt när man hör sånt snack.

Anders Almqvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.