10 apr 2015 06:00

10 apr 2015 06:00

Tankeväckande aprilskämt

CEMENTA.

Satir. SLA den 1 april innehöll ett tanke- och löjeväckande aprilskämt som är ett bra exempel på satir, något som numera är sällsynt. Visserligen använder sig Niclas Lindstrand av satir i sina ledare, den är dock sällan riktad mot lokala politiska företeelser utan oftare mot rikspolitiken.

Satiren i årets aprilskämt håller upp en skrattspegel, där i förklädd och allegorisk form några av Skövdes ledande politiker slår knut på sig för att likt underdåniga lakejer efterkomma det mäktiga Cementas önskemål och främja dess kortsiktiga ekonomiska intressen. Samtidigt blundar de för att de därmed berövar dagens och framtidens generationer oersättliga natur-, kultur- och rekreationsvärden samt dessutom värdefulla markområden som skulle kunna utgöra en viktig bas i en framtida långsiktig och hållbar utveckling av Skövde och dess närområde. I stället lämnar kalkstensbrytningen efter sig förslummade, värdelösa impediment, vars kostnadskrävande förvaltning kommer att drabba skattebetalarna.

Sens moral: Cementas nutida vinstintressen får inte styra Skövdes framtida utveckling!

Alv Svensson

Satiren i årets aprilskämt håller upp en skrattspegel, där i förklädd och allegorisk form några av Skövdes ledande politiker slår knut på sig för att likt underdåniga lakejer efterkomma det mäktiga Cementas önskemål och främja dess kortsiktiga ekonomiska intressen. Samtidigt blundar de för att de därmed berövar dagens och framtidens generationer oersättliga natur-, kultur- och rekreationsvärden samt dessutom värdefulla markområden som skulle kunna utgöra en viktig bas i en framtida långsiktig och hållbar utveckling av Skövde och dess närområde. I stället lämnar kalkstensbrytningen efter sig förslummade, värdelösa impediment, vars kostnadskrävande förvaltning kommer att drabba skattebetalarna.

Sens moral: Cementas nutida vinstintressen får inte styra Skövdes framtida utveckling!

Alv Svensson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.