11 apr 2015 06:00

11 apr 2015 06:00

Vi ska öka kontakten med arbetsgivarna

Debatt.:

Arbetsförmedlingens förnyelsearbete omfattar en rad olika utvecklingsinitiativ. Men det finns ett utvecklingsområde som har en avgörande betydelse för att vi ska kunna klara av våra olika uppdrag effektivt och tillföra ökad kund- och samhällsnytta. Det är våra kontakter med arbetsgivare.

Oavsett om det handlar om att matcha sökande till ett arbete eller hjälpa företag att hitta rätt kompetens behöver vi goda kontakter med arbetsgivarna.

Därför ska vi nu öka och fördjupa kontakterna med arbetsgivarna. Under 2015 avsätter Arbetsförmedlingen drygt en kvarts miljard för det arbetet i landet. Medlen används främst till att anställa medarbetare med inriktning på arbetsgivarkontakter.

Arbetsgivararbetet är självklart ingen ny företeelse på Arbetsförmedlingen. Det har tidvis varit högt prioriterat och i vår region finns det många kontor med mycket goda arbetsgivarkontakter. Men generellt är nivån och innehållet i våra arbetsgivarkontakter långtifrån tillräckligt.

Den omstart vi gör nu består av följande delar:

Fler arbetsförmedlare ska ägna mer tid åt arbetsgivare

Fler arbetsförmedlare ska lägga mer tid på eller helt ägna sig åt arbetsgivararbetet. De extra resurserna och den tid som frigörs genom förenklingsarbete, minskad administration och successivt införande av e-tjänster, ska användas för att öka kontakterna med arbetsgivarna.

Uppsökande arbetssätt

Vi ska vara mer flexibla och mobila och möta arbetsgivarna på deras arbetsplatser. Det gäller inte minst småföretagen, där de flesta jobben skapas i dag. Vi ser nu också över vårt kontorsnät, för att frigöra resurser och därmed göra det möjligt att jobba mer uppsökande.

Fler och bättre digitala tjänster

Ett rikt utbud av användarvänliga och effektiva digitala tjänster stärker inte bara stödet till sökanden och arbetsgivarna utan frigör också tid för arbetsförmedlarna till mer komplexa ärenden.

Fler arbetsförmedlare ska kunna mer om branscher och yrken

Ett framgångsrikt arbetsgivararbete förutsätter goda bransch- och yrkeskunskaper. Arbetsförmedlingen ska i samarbete med branschföreträdare utveckla system för att öka och upprätthålla arbetsförmedlarnas kunskaper.

Det finns redan i dag flera exempel på framgångsrikt arbetsgivararbete. Tillsammans med organisationen Företagarna har våra tre Jobbsökare i Nordvästra Götaland matchat fram många anställningar. Jobbsökarna permanentas och utvidgas under 2015. Arbetsförmedlingen deltar även i 14 branschråd i regionen där vi i dialog med branschen och kommunerna identifierar behoven på arbetsmarknaden.

Vi är övertygade om att våra arbetsgivarkontakter inte ska byggas upp med kampanjer, utan måste utvecklas stegvis i dialog med arbetsgivarna.

Mattias Buvari

regiondirektör Arbetsförmedlingen syd

Michael Leufkens

marknadschef Arbetsförmedlingen Nordvästra Götaland

Arbetsförmedlingens förnyelsearbete omfattar en rad olika utvecklingsinitiativ. Men det finns ett utvecklingsområde som har en avgörande betydelse för att vi ska kunna klara av våra olika uppdrag effektivt och tillföra ökad kund- och samhällsnytta. Det är våra kontakter med arbetsgivare.

Oavsett om det handlar om att matcha sökande till ett arbete eller hjälpa företag att hitta rätt kompetens behöver vi goda kontakter med arbetsgivarna.

Därför ska vi nu öka och fördjupa kontakterna med arbetsgivarna. Under 2015 avsätter Arbetsförmedlingen drygt en kvarts miljard för det arbetet i landet. Medlen används främst till att anställa medarbetare med inriktning på arbetsgivarkontakter.

Arbetsgivararbetet är självklart ingen ny företeelse på Arbetsförmedlingen. Det har tidvis varit högt prioriterat och i vår region finns det många kontor med mycket goda arbetsgivarkontakter. Men generellt är nivån och innehållet i våra arbetsgivarkontakter långtifrån tillräckligt.

Den omstart vi gör nu består av följande delar:

Fler arbetsförmedlare ska ägna mer tid åt arbetsgivare

Fler arbetsförmedlare ska lägga mer tid på eller helt ägna sig åt arbetsgivararbetet. De extra resurserna och den tid som frigörs genom förenklingsarbete, minskad administration och successivt införande av e-tjänster, ska användas för att öka kontakterna med arbetsgivarna.

Uppsökande arbetssätt

Vi ska vara mer flexibla och mobila och möta arbetsgivarna på deras arbetsplatser. Det gäller inte minst småföretagen, där de flesta jobben skapas i dag. Vi ser nu också över vårt kontorsnät, för att frigöra resurser och därmed göra det möjligt att jobba mer uppsökande.

Fler och bättre digitala tjänster

Ett rikt utbud av användarvänliga och effektiva digitala tjänster stärker inte bara stödet till sökanden och arbetsgivarna utan frigör också tid för arbetsförmedlarna till mer komplexa ärenden.

Fler arbetsförmedlare ska kunna mer om branscher och yrken

Ett framgångsrikt arbetsgivararbete förutsätter goda bransch- och yrkeskunskaper. Arbetsförmedlingen ska i samarbete med branschföreträdare utveckla system för att öka och upprätthålla arbetsförmedlarnas kunskaper.

Det finns redan i dag flera exempel på framgångsrikt arbetsgivararbete. Tillsammans med organisationen Företagarna har våra tre Jobbsökare i Nordvästra Götaland matchat fram många anställningar. Jobbsökarna permanentas och utvidgas under 2015. Arbetsförmedlingen deltar även i 14 branschråd i regionen där vi i dialog med branschen och kommunerna identifierar behoven på arbetsmarknaden.

Vi är övertygade om att våra arbetsgivarkontakter inte ska byggas upp med kampanjer, utan måste utvecklas stegvis i dialog med arbetsgivarna.

Mattias Buvari

regiondirektör Arbetsförmedlingen syd

Michael Leufkens

marknadschef Arbetsförmedlingen Nordvästra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.