11 apr 2015 06:01

11 apr 2015 06:01

Bygg fler skolor nu!

SKOLAN.

”Den enklaste lösningen” (SLA, 20/2 2014). Så motiverade dåvarande skolchefen Anna Sundström beslutet om att flytta elever från Våmbskolan. I förlängningen stängdes Våmbskolan sedan sommaren 2014. Skolbyggnaden hade drabbats av mögel och behövde totalrenoveras. Kommunen valde den enklaste lösningen och stängde skolan. Barnen flyttades runt till andra skolor.

Ett år tidigare stängdes en annan skola, Fjärilskolan. Vid båda tillfällena var Anders G Johansson ordförande i skolnämnden. Samma person försöker nu förklara varför Billingskolan, som under hans ordförandeskap, blev underdimensionerad. Varför lyssnade inte dåvarande ordförande på signalerna som tydligt pekade på att Billingskolan var för liten redan när man såg den på ritning? Nu tvingas kommunen till reträtt och i höst placeras paviljonger ut.

Varför är det så svårt att göra samma sak på Käpplundaskolan?

Nu har barn- och utbildningsnämndens ordförande Paula Bäckman gett Gustaf Olsson i uppdrag att utreda upptagningsområdena i Skövde kommun. Tror verkligen Paula Bäckman att det är upptagningsområdena som orsakar problem för skolorna att ta emot nya elever? Har BUN:s ordförande glömt att man stängt skolor istället för att bygga ut befintliga skolor samt bygga helt nya?

Det är inte antalet upptagningsområden för skolorna i Skövde som är grundorsaken till en annalkande kollaps. Fakta är att skolorna inte längre kan ta emot det antal barn som bor i respektive skolas upptagningsområde. Bostadsområdena har förtätats och det har inte bara byggts fler utan även höga bostadshus i områdena. Skolorna är för små och för få. Det finns bara en lösning för att kunna ta hand om våra barn som ska börja skolan i Skövde kommun. Bygg fler skolor omedelbart! Sluta prata och agera istället! Om tio år kan det fattas 1 000 skolplatser i Skövde om kommunen inte agerar nu.

Sluta förlita er på etablering av friskolor. Kommunen har alltid det yttersta ansvaret och måste säkerställa att barnen får plats på en skola i närheten av sin bostad.

Våra barn behöver få trygghet i att veta vart de ska gå i skola!

Bygg skolor nu

”Den enklaste lösningen” (SLA, 20/2 2014). Så motiverade dåvarande skolchefen Anna Sundström beslutet om att flytta elever från Våmbskolan. I förlängningen stängdes Våmbskolan sedan sommaren 2014. Skolbyggnaden hade drabbats av mögel och behövde totalrenoveras. Kommunen valde den enklaste lösningen och stängde skolan. Barnen flyttades runt till andra skolor.

Ett år tidigare stängdes en annan skola, Fjärilskolan. Vid båda tillfällena var Anders G Johansson ordförande i skolnämnden. Samma person försöker nu förklara varför Billingskolan, som under hans ordförandeskap, blev underdimensionerad. Varför lyssnade inte dåvarande ordförande på signalerna som tydligt pekade på att Billingskolan var för liten redan när man såg den på ritning? Nu tvingas kommunen till reträtt och i höst placeras paviljonger ut.

Varför är det så svårt att göra samma sak på Käpplundaskolan?

Nu har barn- och utbildningsnämndens ordförande Paula Bäckman gett Gustaf Olsson i uppdrag att utreda upptagningsområdena i Skövde kommun. Tror verkligen Paula Bäckman att det är upptagningsområdena som orsakar problem för skolorna att ta emot nya elever? Har BUN:s ordförande glömt att man stängt skolor istället för att bygga ut befintliga skolor samt bygga helt nya?

Det är inte antalet upptagningsområden för skolorna i Skövde som är grundorsaken till en annalkande kollaps. Fakta är att skolorna inte längre kan ta emot det antal barn som bor i respektive skolas upptagningsområde. Bostadsområdena har förtätats och det har inte bara byggts fler utan även höga bostadshus i områdena. Skolorna är för små och för få. Det finns bara en lösning för att kunna ta hand om våra barn som ska börja skolan i Skövde kommun. Bygg fler skolor omedelbart! Sluta prata och agera istället! Om tio år kan det fattas 1 000 skolplatser i Skövde om kommunen inte agerar nu.

Sluta förlita er på etablering av friskolor. Kommunen har alltid det yttersta ansvaret och måste säkerställa att barnen får plats på en skola i närheten av sin bostad.

Våra barn behöver få trygghet i att veta vart de ska gå i skola!

Bygg skolor nu

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.