11 apr 2015 06:00

11 apr 2015 06:00

Rot-avdraget ska inte tas bort

POLITIK.

Replik. Angående Maria Skogs debattartikel i SLA 2/4 om rot-avdragen.

Det är nödvändigt att minska bostadsbristen och öka möjligheten för människor att ta arbeten eller studera. Därför behöver det byggas mer i Skövde, resten av Skaraborg och i hela landet. Byggande i sig innebär också fler i arbete, inte minst i byggbranschen, som ingenjörer, snickare, VVS-tekniker, elektriker osv. I ett första steg innebär detta stimulanspaket (i storleksordningen 3,2 miljarder per år) bland annat 15 000 nya bostäder per år.

Det innebär byggande av hyresrätter och studentbostäder där det idag råder bostadsbrist, förenklingar av regelverket för nybyggnation, stöd för nybyggnation av särskilda bostäder anpassade för äldre. Dessutom föreslår vi modernisering, energieffektivisering och ombyggnad av gamla hyreshus.

Visst kommer några av oss att muttra över att rot-avdragen blir lite lägre. Men rot-avdraget ska inte tas bort utan sänkas från 50 % skatterabatt till 30 %. Tänker vi efter så är det väl en smartare investering att fler av oss får möjlighet att ha en egen bostad än att människor som äger sin bostad, som jag, ska få skatterabatt till att öka sitt värde på huset medan hyresgästerna aldrig får någonting.

Många av oss villaägare som gillar rot-avdraget har också barn i den åldern då de ska flytta hemifrån, och vi har sett hur svårt det är för dem. Nu är det dags att flytta fokus till ombyggnation av gamla omoderna lägenheter och till nybyggnation. Det behövs för att göra Sverige starkare.

I valet satte vi socialdemokrater ett mål på 250 000 nya bostäder mellan åren 2015–2020. Mycket tyder på att det kan behöva byggas ännu mer i hela landet. Detta stimulanspaket är ett led i att möta denna efterfrågan. Genom byggande vill vi bygga Sverige starkt för framtiden!

Monica Green

socialdemokrat i finansutskottet

Det är nödvändigt att minska bostadsbristen och öka möjligheten för människor att ta arbeten eller studera. Därför behöver det byggas mer i Skövde, resten av Skaraborg och i hela landet. Byggande i sig innebär också fler i arbete, inte minst i byggbranschen, som ingenjörer, snickare, VVS-tekniker, elektriker osv. I ett första steg innebär detta stimulanspaket (i storleksordningen 3,2 miljarder per år) bland annat 15 000 nya bostäder per år.

Det innebär byggande av hyresrätter och studentbostäder där det idag råder bostadsbrist, förenklingar av regelverket för nybyggnation, stöd för nybyggnation av särskilda bostäder anpassade för äldre. Dessutom föreslår vi modernisering, energieffektivisering och ombyggnad av gamla hyreshus.

Visst kommer några av oss att muttra över att rot-avdragen blir lite lägre. Men rot-avdraget ska inte tas bort utan sänkas från 50 % skatterabatt till 30 %. Tänker vi efter så är det väl en smartare investering att fler av oss får möjlighet att ha en egen bostad än att människor som äger sin bostad, som jag, ska få skatterabatt till att öka sitt värde på huset medan hyresgästerna aldrig får någonting.

Många av oss villaägare som gillar rot-avdraget har också barn i den åldern då de ska flytta hemifrån, och vi har sett hur svårt det är för dem. Nu är det dags att flytta fokus till ombyggnation av gamla omoderna lägenheter och till nybyggnation. Det behövs för att göra Sverige starkare.

I valet satte vi socialdemokrater ett mål på 250 000 nya bostäder mellan åren 2015–2020. Mycket tyder på att det kan behöva byggas ännu mer i hela landet. Detta stimulanspaket är ett led i att möta denna efterfrågan. Genom byggande vill vi bygga Sverige starkt för framtiden!

Monica Green

socialdemokrat i finansutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.