13 apr 2015 06:00

13 apr 2015 06:00

Det är du som blandar och ger, Anders G

SKOLAN.

Replik. Nej, Anders G Johansson, det är du som blandar och ger lite som du vill. Du skyller på att ni tidigare saknade befolkningsprognoser för att beräkna det framtida trycket på skolorna. Har du hört talas om kommuninvånarregistret? Det registret har många tjänstemän i kommunen tillgång till, i övrigt har ni lokalstrateger och annan personal som räknar på utrymmen i skolor och förskolor.

Ert eviga mantra om uteblivna friskoleetableringar håller inte längre. Ni måste givetvis ta luft och höjd för att alla barn ska få plats i en kommunal skola, och först därefter ha friheten att välja en friskola med en profil man tycker passar ens barn bättre. Att ni sedan avskaffar syskonförtur till skolan är rent skamligt i en kommun som skryter om att Vi får livspusslet att gå ihop.

Sen har vi den ekonomiska biten. Det är nog fler än jag som skulle vilja se redovisning på kostnader för de paviljonger som måste ställas upp i år och nästa år. På många ställen utom på Käpplundaskolan. Skattepengar Anders G Johansson!

Redan när min dotter föddes 2009 (det var stora barnkullar det året) borde det ha ringt en klocka hos er, men uppenbarligen gjorde det inte det. Sammantaget gör den uppkomna situationen att jag, och säkerligen många andra föräldrar, kommer att följa och nagelfara de beslut som fattas kring skolan framöver.

Först kommunal skola, sedan valfrihet.

Niklas Bjurén

Ert eviga mantra om uteblivna friskoleetableringar håller inte längre. Ni måste givetvis ta luft och höjd för att alla barn ska få plats i en kommunal skola, och först därefter ha friheten att välja en friskola med en profil man tycker passar ens barn bättre. Att ni sedan avskaffar syskonförtur till skolan är rent skamligt i en kommun som skryter om att Vi får livspusslet att gå ihop.

Sen har vi den ekonomiska biten. Det är nog fler än jag som skulle vilja se redovisning på kostnader för de paviljonger som måste ställas upp i år och nästa år. På många ställen utom på Käpplundaskolan. Skattepengar Anders G Johansson!

Redan när min dotter föddes 2009 (det var stora barnkullar det året) borde det ha ringt en klocka hos er, men uppenbarligen gjorde det inte det. Sammantaget gör den uppkomna situationen att jag, och säkerligen många andra föräldrar, kommer att följa och nagelfara de beslut som fattas kring skolan framöver.

Först kommunal skola, sedan valfrihet.

Niklas Bjurén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.