13 apr 2015 06:01

13 apr 2015 06:01

Partnerskapsprogrammet ger skjuts åt utvecklingen

HÖGSKOLAN I SKÖVDE.

Som deltagare i högskolans partnerskapsprogram vill jag rikta ett varmt tack till Annelie Dagerklint för det stora engagemanget att koppla samman personer från högskolan med näringsliv och offentlig sektor. För mig har det upplevts som ett aktivt skapande av nätverk som leder framåt till en kedja av samförstånd för utveckling. Flera intressanta föredragshållare har också styrkt programmet.

I partnerskapsprogrammet möts olika yrkesgrupper, lär av varandra, gör studiebesök och utvecklar olika aktiviteter tillsammans. Det gäller alltifrån pedagogik inom vuxenutbildningen för neurologiska funktionsnedsättningar till dataspelsutveckling med genusperspektiv. För Skövdes del sker forskning på ungdomars delaktighet som nu blivit känt i landets demokratiutveckling. Här har Skövde kommuns ungdomsstrateg Christina Nettelblad Malm varit en av inspiratörerna tillsammans med forskaren Erik Andersson.

Själv har jag varit med om att låta f d jämställdhetsministern Maria Arnholm och Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci ta del av Donna som satsar på dataspelsutveckling för tjejer. Jag fick också kontakt med Microsoft Game Camp Sweden. Fylld av beundran följde jag flera hundra ungdomar som i timmar engagerat kunde följa en för mig mycket komplicerad föreläsning. Fantastiska ungdomar tänkte jag och kände stolthet över att ha läraryrket som min profession.

En verksamhet som deltagit aktivt i partnerskapet är datavetenskapen. Här har flera företagare med sin verksamhet förlagd till Gothia Science Park varit med, bl a iP.1 Networks AB, Mobile Storytelling AB, Mindius och XR Logistik. Volvo Powertrain har deltagit. Här mötte jag också forskningen inom vårdområdet på Skaraborgs sjukhus genom kvalitetschefsläkare Marga Brisman.

Syftet med partnerskapsprogrammet att bidra till ökat förtroende mellan akademi och arbetsliv är mycket angeläget. Min förhoppning är att högskolan på detta sätt fortsätter att vara spindeln i nätet för att på ett naturligt sätt hjälpa till att knyta kontakter mellan högskola, näringsliv och offentlig verksamhet.

Ulla-Britt Hagström (FP)

kommun- och regionpolitiker

Som deltagare i högskolans partnerskapsprogram vill jag rikta ett varmt tack till Annelie Dagerklint för det stora engagemanget att koppla samman personer från högskolan med näringsliv och offentlig sektor. För mig har det upplevts som ett aktivt skapande av nätverk som leder framåt till en kedja av samförstånd för utveckling. Flera intressanta föredragshållare har också styrkt programmet.

I partnerskapsprogrammet möts olika yrkesgrupper, lär av varandra, gör studiebesök och utvecklar olika aktiviteter tillsammans. Det gäller alltifrån pedagogik inom vuxenutbildningen för neurologiska funktionsnedsättningar till dataspelsutveckling med genusperspektiv. För Skövdes del sker forskning på ungdomars delaktighet som nu blivit känt i landets demokratiutveckling. Här har Skövde kommuns ungdomsstrateg Christina Nettelblad Malm varit en av inspiratörerna tillsammans med forskaren Erik Andersson.

Själv har jag varit med om att låta f d jämställdhetsministern Maria Arnholm och Liberala Kvinnors ordförande Gulan Avci ta del av Donna som satsar på dataspelsutveckling för tjejer. Jag fick också kontakt med Microsoft Game Camp Sweden. Fylld av beundran följde jag flera hundra ungdomar som i timmar engagerat kunde följa en för mig mycket komplicerad föreläsning. Fantastiska ungdomar tänkte jag och kände stolthet över att ha läraryrket som min profession.

En verksamhet som deltagit aktivt i partnerskapet är datavetenskapen. Här har flera företagare med sin verksamhet förlagd till Gothia Science Park varit med, bl a iP.1 Networks AB, Mobile Storytelling AB, Mindius och XR Logistik. Volvo Powertrain har deltagit. Här mötte jag också forskningen inom vårdområdet på Skaraborgs sjukhus genom kvalitetschefsläkare Marga Brisman.

Syftet med partnerskapsprogrammet att bidra till ökat förtroende mellan akademi och arbetsliv är mycket angeläget. Min förhoppning är att högskolan på detta sätt fortsätter att vara spindeln i nätet för att på ett naturligt sätt hjälpa till att knyta kontakter mellan högskola, näringsliv och offentlig verksamhet.

Ulla-Britt Hagström (FP)

kommun- och regionpolitiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.