14 apr 2015 06:00

14 apr 2015 06:00

Minskning av rot-avdraget skulle öka svartarbetet

ROT-AVDRAGET.

Replik. Angående Monica Greens insändare 11/4 i SLA.

Vi på Sveriges Byggindustrier håller med dig fullständigt om att det behöver byggas fler bostäder, både lokalt och nationellt. Bostäder av olika karaktär alltifrån studentlägenheter, instegslägenheter för utflugna ungdomar till hyresrätter och ett boende att åldras i. Ser vi på det lokala planet så är den politiska visionen om 60 000 invånare i Skövde 2025 i nuläget och sedan många år tillbaka en utopi. Antalet nya bostäder i Skövde årligen räcker inte på långa vägar för att nå det uppsatta målet. Detta bland annat till följd av det idag krångliga regelverket gällande nybyggnation. Så tanken att använda en del av pengarna i det tänkta stimulanspaketet till förenklingar i regelverket delar vi med dig och med regeringen likaså åsikten om värdet av nybyggnation.

Problemet är dock det sätt som ni tänker er att finansiera stimulanspaketet. Systemet med rot-avdrag som funnits i flera år, som ni också i valrörelsen lovade era väljare skulle förbli oförändrat, är självfinansierande och lite till. En minskning till en 30-procentig skatterabatt skulle utan tvekan medföra attitydförändringar hos gemene man gällande svartarbete. Byggsektorn skulle få problem med en osund konkurrens från den svarta marknaden med minskade intäkter till staten som följd. En utveckling som inte borde ligga i någons intresse. Vi får inte glömma att det var av just denna orsak som avdraget kom till från första början.

Regeringens stimulanspaket är en ypperlig satsning som bostadsmarknaden och Sveriges invånare verkligen är i behov av. Satsningen måste dock finansieras med andra medel än pengar som inte ens säkert kommer in i kassakistan efter ett minskat rot-avdrag.

Maria Skoog

Sveriges Byggindustrier, chef BI Skaraborg

Vi på Sveriges Byggindustrier håller med dig fullständigt om att det behöver byggas fler bostäder, både lokalt och nationellt. Bostäder av olika karaktär alltifrån studentlägenheter, instegslägenheter för utflugna ungdomar till hyresrätter och ett boende att åldras i. Ser vi på det lokala planet så är den politiska visionen om 60 000 invånare i Skövde 2025 i nuläget och sedan många år tillbaka en utopi. Antalet nya bostäder i Skövde årligen räcker inte på långa vägar för att nå det uppsatta målet. Detta bland annat till följd av det idag krångliga regelverket gällande nybyggnation. Så tanken att använda en del av pengarna i det tänkta stimulanspaketet till förenklingar i regelverket delar vi med dig och med regeringen likaså åsikten om värdet av nybyggnation.

Problemet är dock det sätt som ni tänker er att finansiera stimulanspaketet. Systemet med rot-avdrag som funnits i flera år, som ni också i valrörelsen lovade era väljare skulle förbli oförändrat, är självfinansierande och lite till. En minskning till en 30-procentig skatterabatt skulle utan tvekan medföra attitydförändringar hos gemene man gällande svartarbete. Byggsektorn skulle få problem med en osund konkurrens från den svarta marknaden med minskade intäkter till staten som följd. En utveckling som inte borde ligga i någons intresse. Vi får inte glömma att det var av just denna orsak som avdraget kom till från första början.

Regeringens stimulanspaket är en ypperlig satsning som bostadsmarknaden och Sveriges invånare verkligen är i behov av. Satsningen måste dock finansieras med andra medel än pengar som inte ens säkert kommer in i kassakistan efter ett minskat rot-avdrag.

Maria Skoog

Sveriges Byggindustrier, chef BI Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.