15 apr 2015 06:00

15 apr 2015 06:00

Myndigheter ritar om Sveriges karta

Debatt.:

Statliga myndigheter/regioner tar inte längre sitt ansvar att finnas på mindre orter.

Nu sällar sig även Skatteverket till den skara av myndigheter som ratar mindre orter till förmån för större städer. I samband med sin senaste omorganisation ritar Skatteverket om Sverigekartan rejält och visar upp en bild av Sverige bestående av endast 17 städer. Omorganisationen innebär en centralisering av verksamheten där nio av verkets kontor läggs ner/flyttas. Samtliga dessa kontor flyttas till större städer. I förslaget till omorganisation kan man läsa Skatteverkets huvudmotivering för att flytta, nämligen: Skatteverket ska finnas där det finns många företag och tillväxt.

När man hör regionskattechefen i Västra Götaland krasst konstatera att sån är utvecklingen är det lätt att undra vilket ansvar statliga och regionala direktörer och deras verksamheter egentligen har. Hur kan en statlig myndighet låta centraliseringen av Sverige fortgå och till och med vara drivande i detta arbete genom att om och om igen lägga ner på mindre orter för att flytta till större? Påfallande ofta innebär flytt och sammanslagning av verksamhet att det måste byggas nya stora kontorskomplex i större städer där hyrorna är betydligt högre och bostadsbristen som störst. Dessutom lämnas byggnader och lokaler på mindre orter vind för våg och får stå kvar tomma.

Enligt kommunallagen ska en kommun drivas med god ekonomisk hushållning – gäller inte detta även statliga verk och myndigheter? Har inte staten ett ansvar att förvalta skattepengar på bästa sätt? Vad är samhällets totalkostnad för att avveckla statliga arbetstillfällen i de mindre kommunerna? Hur var det nu med uttrycket Låt hela Sverige leva?

För att upprätthålla tillväxt i hela Sverige och få till stånd fler arbetstillfällen väljer staten att pumpa in miljontals kronor från EU och riksdagen i diverse olika landsbygdsprojekt. Vi behöver inte mer pengar för att utveckla fisketurismen, vandringsleder och andra initiativ för en hållbar utveckling på landsbygden. Vi behöver få behålla de offentliga jobb och den kompetens som byggts upp och fungerar i våra kommuner och som dessutom är kostnadseffektiv. Det måste bli ett stopp på den centraliseringsvåg som pågår i vårt land och som år efter år avlövar våra mindre städer.

Tvärtom borde man överväga att flytta ut mer statliga verksamheter till de mindre kommunerna, för att därmed sänka kostnader och minska trängseln i storstäderna.

Staten har ett ansvar för hela Sveriges långsiktiga utveckling, se till att leva upp till det!

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Mariestad

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Statliga myndigheter/regioner tar inte längre sitt ansvar att finnas på mindre orter.

Nu sällar sig även Skatteverket till den skara av myndigheter som ratar mindre orter till förmån för större städer. I samband med sin senaste omorganisation ritar Skatteverket om Sverigekartan rejält och visar upp en bild av Sverige bestående av endast 17 städer. Omorganisationen innebär en centralisering av verksamheten där nio av verkets kontor läggs ner/flyttas. Samtliga dessa kontor flyttas till större städer. I förslaget till omorganisation kan man läsa Skatteverkets huvudmotivering för att flytta, nämligen: Skatteverket ska finnas där det finns många företag och tillväxt.

När man hör regionskattechefen i Västra Götaland krasst konstatera att sån är utvecklingen är det lätt att undra vilket ansvar statliga och regionala direktörer och deras verksamheter egentligen har. Hur kan en statlig myndighet låta centraliseringen av Sverige fortgå och till och med vara drivande i detta arbete genom att om och om igen lägga ner på mindre orter för att flytta till större? Påfallande ofta innebär flytt och sammanslagning av verksamhet att det måste byggas nya stora kontorskomplex i större städer där hyrorna är betydligt högre och bostadsbristen som störst. Dessutom lämnas byggnader och lokaler på mindre orter vind för våg och får stå kvar tomma.

Enligt kommunallagen ska en kommun drivas med god ekonomisk hushållning – gäller inte detta även statliga verk och myndigheter? Har inte staten ett ansvar att förvalta skattepengar på bästa sätt? Vad är samhällets totalkostnad för att avveckla statliga arbetstillfällen i de mindre kommunerna? Hur var det nu med uttrycket Låt hela Sverige leva?

För att upprätthålla tillväxt i hela Sverige och få till stånd fler arbetstillfällen väljer staten att pumpa in miljontals kronor från EU och riksdagen i diverse olika landsbygdsprojekt. Vi behöver inte mer pengar för att utveckla fisketurismen, vandringsleder och andra initiativ för en hållbar utveckling på landsbygden. Vi behöver få behålla de offentliga jobb och den kompetens som byggts upp och fungerar i våra kommuner och som dessutom är kostnadseffektiv. Det måste bli ett stopp på den centraliseringsvåg som pågår i vårt land och som år efter år avlövar våra mindre städer.

Tvärtom borde man överväga att flytta ut mer statliga verksamheter till de mindre kommunerna, för att därmed sänka kostnader och minska trängseln i storstäderna.

Staten har ett ansvar för hela Sveriges långsiktiga utveckling, se till att leva upp till det!

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Mariestad

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.