15 apr 2015 06:00

15 apr 2015 06:00

Inga fakta har förändrats

HASSELBACKEN–ULVEKET

Enligt uppgifter i SLA den 9/4 tittar kommunen på en möjlighet att öppna upp en bussgata mellan Hasselbacken och Ulveket. Andra intressenter tycks hävda att bussgatan också måste öppnas för trafik med alla typer av fordon för att minska trycket på Inga-Karls väg och korsningen Ekängsvägen-Karstorpsvägen vid Billingehov.

En förbindelse av detta slag måste dessvärre dras genom naturreservatet Rånna-Ryd. En gammal fråga som dessbättre aldrig kommer att komma till stånd.

Trafiken till och från Billingsryds bergtäkt och områdena Hasselbacken 1 och 2 längs Inga-Karls väg beskrivs så här i samrådshandlingen (2005/10) från Skövde kommuns framtidsplan 2015:

Tillfart till de nya bostadsområdena kommer att ske från Inga-Karls väg. Tätortsbussens linjesträckning bör förlängas med en vändmöjlighet fram till det nya bostadsområdet. En gång- och cykelförbindelse ska knyta samman Inga-Karls väg med Ulveket och befintligt gång/cykelstråk. Gång- och cykelvägen utmed Inga-Karls väg från Ekängen planeras byggas ut parallellt med vägen fram till det nya bostadsområdet. Inga-Karls väg nyttjas för transporter till och från Billingsryds diabastäkt och asfaltsverk.

Norra Ulvekets Intresseförening pekade tidigt på problematiken med ökad trafik och kanalisering längs Inga-Karls väg med anledning av de nya bostadsområdena i Hasselbacken. Vårt syfte var att minska antalet planerade bostäder i området av naturvårds- och trafikskäl. Kommunen lyssnade inte och processen sträckte sig över flera år till dess vi förlorade ärendet i regeringen.

Dessbättre har inga grundfakta förändrats i den planering som kommunen gick ut segrande med. Att återuppta den processen med omvänd argumentation kommer obönhörligen att leda till överklaganden från boende i Ulveket och vänner av Rånna-Ryd naturreservat.

Jonny Fagerström

Ulveket, Skövde

En förbindelse av detta slag måste dessvärre dras genom naturreservatet Rånna-Ryd. En gammal fråga som dessbättre aldrig kommer att komma till stånd.

Trafiken till och från Billingsryds bergtäkt och områdena Hasselbacken 1 och 2 längs Inga-Karls väg beskrivs så här i samrådshandlingen (2005/10) från Skövde kommuns framtidsplan 2015:

Tillfart till de nya bostadsområdena kommer att ske från Inga-Karls väg. Tätortsbussens linjesträckning bör förlängas med en vändmöjlighet fram till det nya bostadsområdet. En gång- och cykelförbindelse ska knyta samman Inga-Karls väg med Ulveket och befintligt gång/cykelstråk. Gång- och cykelvägen utmed Inga-Karls väg från Ekängen planeras byggas ut parallellt med vägen fram till det nya bostadsområdet. Inga-Karls väg nyttjas för transporter till och från Billingsryds diabastäkt och asfaltsverk.

Norra Ulvekets Intresseförening pekade tidigt på problematiken med ökad trafik och kanalisering längs Inga-Karls väg med anledning av de nya bostadsområdena i Hasselbacken. Vårt syfte var att minska antalet planerade bostäder i området av naturvårds- och trafikskäl. Kommunen lyssnade inte och processen sträckte sig över flera år till dess vi förlorade ärendet i regeringen.

Dessbättre har inga grundfakta förändrats i den planering som kommunen gick ut segrande med. Att återuppta den processen med omvänd argumentation kommer obönhörligen att leda till överklaganden från boende i Ulveket och vänner av Rånna-Ryd naturreservat.

Jonny Fagerström

Ulveket, Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.