16 apr 2015 06:01

16 apr 2015 06:01

Några synpunkter i debatten om Skövdebostäder

BOSTÄDER

Det är intressant att följa debatten om Skövdebostäders roll och höra de olika kommentarer om vad som är rätt och fel i dagens situation. Att som Mikael Rånes beskriva situationer som ligger 20–30 år tillbaka i tiden är egentligen totalt ointressant eftersom vi dels har en annan lagstiftning idag och dels en totalt annan situation på bostadsmarknaden. Idag finns endast subventioner och avdrag/bidrag till privat ägande. Inte till hyreslägenheter. Vid vår undersökning för några år sedan fick de som ägde sin bostad tillbaka cirka 40 miljarder. Hyresgästerna fick inte en krona. Vi vill att även hyresmarknaden ska få del av rot-bidraget t.ex.

Att sedan kalla en ägarandel av marknaden på cirka 15 procent för dominerande tycker vi är lite märkligt. Det är väl ungefär allmännyttan i Skövdes andel av bostäderna i Skövde. Vänd på det, 85 procent är dominerande. Om vi pratat om Tibro kunde vi förstå resonemanget. Där har väl allmännyttan cirka 60 procent av boendet. I Hjo finns ingen allmännytta. Ändå är det brist på bostäder av olika slag i Hjo, Tibro och Skövde.

När det gäller möjligheten att bygga i Skövde så finns det planer och det finns framförhållning när det gäller mark. Vad är då hindren?

Det tycker vi är värt att fundera på. Avkastningsmässigt borde det gå. Skövdebostäder lämnar en hyfsad vinst tillbaka till oss kommuninvånare som ju är ägare till bolaget. Det indikerar att det går att bygga och få rimlig avkastning.

Ett växande problem är de ökade byggkostnaderna. Där har ansvariga politiker och andra inom branschen en viktig fråga att ta tag i.

Vi tycker det är dags att återinföra likställigheten mellan olika boendeformer. Ge hyresgästerna samma möjligheter som de som äger sitt boende. Alla vill inte äga. Väldigt många tycker hyresrätten är en bra boendeform.

Där uppmanar vi alla inom fastighetsbranschen att ägna tiden åt att få ned kostnaderna för att bygga bostäder. Det borde gälla alla. Ägare, förvaltare, konsulter, byggföretag och ansvariga tjänstemän och politiker.

Sedan en fråga: Det har nämnts att det är bra att ombilda hyreslägenheter i Ryd för att få en blandning på upplåtelseformerna. Det finns redan olika upplåtelseformer i Ryd. Däremot är det väldigt få hyreslägenheter i Hentorp. En handfull bara om vi inte är felinformerade. Nu ska det byggas ännu fler bostadsrätter där. Jättebra att det byggs men varför byggs inga hyreslägenheter där? Är inte hyresgäster välkomna i Hentorp?

Med hälsning:

Anders Forsberg

Hyresgästföreningen Skövde

Det är intressant att följa debatten om Skövdebostäders roll och höra de olika kommentarer om vad som är rätt och fel i dagens situation. Att som Mikael Rånes beskriva situationer som ligger 20–30 år tillbaka i tiden är egentligen totalt ointressant eftersom vi dels har en annan lagstiftning idag och dels en totalt annan situation på bostadsmarknaden. Idag finns endast subventioner och avdrag/bidrag till privat ägande. Inte till hyreslägenheter. Vid vår undersökning för några år sedan fick de som ägde sin bostad tillbaka cirka 40 miljarder. Hyresgästerna fick inte en krona. Vi vill att även hyresmarknaden ska få del av rot-bidraget t.ex.

Att sedan kalla en ägarandel av marknaden på cirka 15 procent för dominerande tycker vi är lite märkligt. Det är väl ungefär allmännyttan i Skövdes andel av bostäderna i Skövde. Vänd på det, 85 procent är dominerande. Om vi pratat om Tibro kunde vi förstå resonemanget. Där har väl allmännyttan cirka 60 procent av boendet. I Hjo finns ingen allmännytta. Ändå är det brist på bostäder av olika slag i Hjo, Tibro och Skövde.

När det gäller möjligheten att bygga i Skövde så finns det planer och det finns framförhållning när det gäller mark. Vad är då hindren?

Det tycker vi är värt att fundera på. Avkastningsmässigt borde det gå. Skövdebostäder lämnar en hyfsad vinst tillbaka till oss kommuninvånare som ju är ägare till bolaget. Det indikerar att det går att bygga och få rimlig avkastning.

Ett växande problem är de ökade byggkostnaderna. Där har ansvariga politiker och andra inom branschen en viktig fråga att ta tag i.

Vi tycker det är dags att återinföra likställigheten mellan olika boendeformer. Ge hyresgästerna samma möjligheter som de som äger sitt boende. Alla vill inte äga. Väldigt många tycker hyresrätten är en bra boendeform.

Där uppmanar vi alla inom fastighetsbranschen att ägna tiden åt att få ned kostnaderna för att bygga bostäder. Det borde gälla alla. Ägare, förvaltare, konsulter, byggföretag och ansvariga tjänstemän och politiker.

Sedan en fråga: Det har nämnts att det är bra att ombilda hyreslägenheter i Ryd för att få en blandning på upplåtelseformerna. Det finns redan olika upplåtelseformer i Ryd. Däremot är det väldigt få hyreslägenheter i Hentorp. En handfull bara om vi inte är felinformerade. Nu ska det byggas ännu fler bostadsrätter där. Jättebra att det byggs men varför byggs inga hyreslägenheter där? Är inte hyresgäster välkomna i Hentorp?

Med hälsning:

Anders Forsberg

Hyresgästföreningen Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.