18 apr 2015 06:00

18 apr 2015 06:00

Fakta betyder mer än raljerande

SKÖVDEBOSTÄDER

Replik. Svar till Bernt Blomgren, styrelseledamot Skövdebostäder med kompisar.

Att ha en gedigen bakgrund inom sitt yrke, ger en förutsättning att fatta kloka beslut. Min fastighetsskötarbakgrund är jag stolt över, den har format, väglett mig till utmaningar runt om i Sverige och världen. En fin titel betyder inget, medan personen bakom betyder allt.

Fakta betyder mer än raljerande och ideologiskt tyckande, herr Blomgren.

Skövdebostäders ägarandel överstiger 50 procent, när specialboenden med 1 100 lägenheter inkluderas. Fastigheter som studenthusen i Boulogner, Gamla Skolan, Henriksbergsgatan (ett höghus), Havstena (ett hus). Alltså helt vanliga lägenheter med kök och badrum, förstahandskontrakt, Det är fakta, från SCB, statistiska centralbyrån!

Ytterligare fakta: SCB räknar alla hyresrätter i Skövde kommun, alltså Skultorp, Väring, Timmersdala mm. Skövdebostäder äger endast fastigheter i Skövde tätort. Ett 60-procentigt koncentrat av tätortens hyresrätter, största privata hyresvärd äger 10 procent.

Fakta är att Bernt Blomgren, som styrelsemedlem för Skövdebostäder, uttrycker ordet problem fyra gånger i sin insändare. Problem med högermajoriteten, problem med högeralliansen, problem med ägaren = högeralliansen, men inga kapitalproblem för Skövdebostäder. Skoj med ett företag som inte har brist på pengar, som Skövdebo hoppas jag att det finns andra konstruktiva medlemmar i styrelsen som inte har problem med ägarna.

Fakta är att den goda ekonomin, som under många decennier byggts upp i Skövdebostäder, delvis beror på ett välskött bolag med överlägsen marknadsställning, i en väl fungerande och attraktiv stad. Dessutom lönsamma försäljningar till Akelius och köpet av Edgars fina fastighetsbestånd på 90-talet, Trängen och Norrmalm.

Fakta är att inga bostadsrätter byggdes under 20 år, fram till 2008 i Skövde, då hyresnivåerna på Skövdebostäders välbelägna nyproducerade hyresrätter var låga. Subventionerades genom kostnadsfördelning på övriga befintliga bostadsbestånd.

Fakta är att efter första januari 2011 infördes en ny nationell lag, som tvingar de allmännyttiga bostadsbolagen att investera affärsmässigt. Det innebar för Skövdebostäder en markant högre nyproduktionshyra om 2 000 kronor per månad, jämfört mellan Vadden 2007 och Hästhoven 2011. Det framgick tydligt i SLA:s artikel 4/4, men Bernts styrelsekompisar, Åke och Elisabet, missade tydligen det då de knåpade ihop sin insändare den 16/4.

Istället för att tjafsa med ägarna, fokusera på att ge era hyresgäster korrekt information. Vad en ombildning innebär, tillvägagångssättet, fördelar, rättigheter för de som inte önskar köpa sin lägenhet. Fakta är att en ombildning ger billigare boendekostnad, markant ökad boendeinflytande, lika säkert boendeskydd som hyresrätt, till en rabatterad kostnad om 20 procents mot marknadspris. Märkligt att ingen upplyser oroliga hyresgäster om möjligheterna.

Mikael Rånes

Att ha en gedigen bakgrund inom sitt yrke, ger en förutsättning att fatta kloka beslut. Min fastighetsskötarbakgrund är jag stolt över, den har format, väglett mig till utmaningar runt om i Sverige och världen. En fin titel betyder inget, medan personen bakom betyder allt.

Fakta betyder mer än raljerande och ideologiskt tyckande, herr Blomgren.

Skövdebostäders ägarandel överstiger 50 procent, när specialboenden med 1 100 lägenheter inkluderas. Fastigheter som studenthusen i Boulogner, Gamla Skolan, Henriksbergsgatan (ett höghus), Havstena (ett hus). Alltså helt vanliga lägenheter med kök och badrum, förstahandskontrakt, Det är fakta, från SCB, statistiska centralbyrån!

Ytterligare fakta: SCB räknar alla hyresrätter i Skövde kommun, alltså Skultorp, Väring, Timmersdala mm. Skövdebostäder äger endast fastigheter i Skövde tätort. Ett 60-procentigt koncentrat av tätortens hyresrätter, största privata hyresvärd äger 10 procent.

Fakta är att Bernt Blomgren, som styrelsemedlem för Skövdebostäder, uttrycker ordet problem fyra gånger i sin insändare. Problem med högermajoriteten, problem med högeralliansen, problem med ägaren = högeralliansen, men inga kapitalproblem för Skövdebostäder. Skoj med ett företag som inte har brist på pengar, som Skövdebo hoppas jag att det finns andra konstruktiva medlemmar i styrelsen som inte har problem med ägarna.

Fakta är att den goda ekonomin, som under många decennier byggts upp i Skövdebostäder, delvis beror på ett välskött bolag med överlägsen marknadsställning, i en väl fungerande och attraktiv stad. Dessutom lönsamma försäljningar till Akelius och köpet av Edgars fina fastighetsbestånd på 90-talet, Trängen och Norrmalm.

Fakta är att inga bostadsrätter byggdes under 20 år, fram till 2008 i Skövde, då hyresnivåerna på Skövdebostäders välbelägna nyproducerade hyresrätter var låga. Subventionerades genom kostnadsfördelning på övriga befintliga bostadsbestånd.

Fakta är att efter första januari 2011 infördes en ny nationell lag, som tvingar de allmännyttiga bostadsbolagen att investera affärsmässigt. Det innebar för Skövdebostäder en markant högre nyproduktionshyra om 2 000 kronor per månad, jämfört mellan Vadden 2007 och Hästhoven 2011. Det framgick tydligt i SLA:s artikel 4/4, men Bernts styrelsekompisar, Åke och Elisabet, missade tydligen det då de knåpade ihop sin insändare den 16/4.

Istället för att tjafsa med ägarna, fokusera på att ge era hyresgäster korrekt information. Vad en ombildning innebär, tillvägagångssättet, fördelar, rättigheter för de som inte önskar köpa sin lägenhet. Fakta är att en ombildning ger billigare boendekostnad, markant ökad boendeinflytande, lika säkert boendeskydd som hyresrätt, till en rabatterad kostnad om 20 procents mot marknadspris. Märkligt att ingen upplyser oroliga hyresgäster om möjligheterna.

Mikael Rånes

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.