18 apr 2015 06:01

18 apr 2015 06:01

Hur arbetar styrelserna i HSB:s bostadsrättsföreningar?

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Varje förening inom HSB i landet är självstyrande enheter i sina egna områden. Administrationen samordnas lokalt på varje ort och centralt styre är förlagt till Stockholm.

Respektive förenings styrelse gör sina egna budgetar, fattar beslut om materiella investeringar, personella resurser, hyressättningar och löpande inkomster och utgifter. Hur det arbetet hanteras, kan se mycket olika ut i de olika föreningarna.

En del styrelser är transparanta, medlemmarna har insyn i arbetet, kan följa processer och utöva medinflytande. Andra har slutna styrelser, insyn saknas i såväl stora som små beslut, information uteblir och medlemmarna har total avsaknad av medinflytande.

Exempel på det sistnämna sättet att arbeta, representerar den förening där jag själv är medlem.

Bland annat uppfördes det för några år sedan (fyra år), en stor maskinhall (miljoninvestering), komplettering av maskiner gjordes och en vaktmästartjänst inrättades. Medlemmarna informerades inte.

Nu har maskinerna sålts, maskinhallen hyrs ut till HSB och tjänster köps av HSB:s tekniska förvaltning, avseende områdets skötsel. Egendomligt förfarande kan tyckas, eftersom man dessutom gjorde ett uttalande för inte allt för länge sedan, att det kan handla om hundratusentals kronor per år i lägre kostnader att utöva egen fastighetsskötsel, mot att teckna avtal med teknisk förvaltning. (Föreningen har tidigare köpt tjänster av HSB:s tekniska förvaltning, men p g a ej önskad kvalitetseffekt och höga kostnader beslutade styrelsen att övergå till utomhusskötsel i egen regi.)

Vad har förändrats under den här korta tiden? Har det blivit billigare med åren att köpa tjänster av HSB eller av annan entreprenör, kan man undra? Hur ser kostnadsskillnaderna ut? Vilka entreprenörer har varit med i anbudsförfarandet? Vilken nivå på kvalitet har nu accepterats?

Det finns många frågor, men inga svar.

Inte heller den här gången fick vi som medlemmar någon information eller möjlighet att tycka till. Från den ena dagen till den andra, var förändringen ett faktum.

Stora beslut, ingen information.

Många av oss som bor i den här bostadsrättsföreningen, känner ett stort missnöje över styrelsens sätt att arbeta, förtroendet är lågt.

Så, ärade tjänstemän och ledamöter som är berörda, ta ert ansvar, avgå.

Förargad hyresgäst

Varje förening inom HSB i landet är självstyrande enheter i sina egna områden. Administrationen samordnas lokalt på varje ort och centralt styre är förlagt till Stockholm.

Respektive förenings styrelse gör sina egna budgetar, fattar beslut om materiella investeringar, personella resurser, hyressättningar och löpande inkomster och utgifter. Hur det arbetet hanteras, kan se mycket olika ut i de olika föreningarna.

En del styrelser är transparanta, medlemmarna har insyn i arbetet, kan följa processer och utöva medinflytande. Andra har slutna styrelser, insyn saknas i såväl stora som små beslut, information uteblir och medlemmarna har total avsaknad av medinflytande.

Exempel på det sistnämna sättet att arbeta, representerar den förening där jag själv är medlem.

Bland annat uppfördes det för några år sedan (fyra år), en stor maskinhall (miljoninvestering), komplettering av maskiner gjordes och en vaktmästartjänst inrättades. Medlemmarna informerades inte.

Nu har maskinerna sålts, maskinhallen hyrs ut till HSB och tjänster köps av HSB:s tekniska förvaltning, avseende områdets skötsel. Egendomligt förfarande kan tyckas, eftersom man dessutom gjorde ett uttalande för inte allt för länge sedan, att det kan handla om hundratusentals kronor per år i lägre kostnader att utöva egen fastighetsskötsel, mot att teckna avtal med teknisk förvaltning. (Föreningen har tidigare köpt tjänster av HSB:s tekniska förvaltning, men p g a ej önskad kvalitetseffekt och höga kostnader beslutade styrelsen att övergå till utomhusskötsel i egen regi.)

Vad har förändrats under den här korta tiden? Har det blivit billigare med åren att köpa tjänster av HSB eller av annan entreprenör, kan man undra? Hur ser kostnadsskillnaderna ut? Vilka entreprenörer har varit med i anbudsförfarandet? Vilken nivå på kvalitet har nu accepterats?

Det finns många frågor, men inga svar.

Inte heller den här gången fick vi som medlemmar någon information eller möjlighet att tycka till. Från den ena dagen till den andra, var förändringen ett faktum.

Stora beslut, ingen information.

Många av oss som bor i den här bostadsrättsföreningen, känner ett stort missnöje över styrelsens sätt att arbeta, förtroendet är lågt.

Så, ärade tjänstemän och ledamöter som är berörda, ta ert ansvar, avgå.

Förargad hyresgäst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.