18 apr 2015 06:00

20 apr 2015 11:19

Vi kräver besked – var ska de statliga jobben finnas?

Debatt:

Skatteverket har, den 24 mars, föreslagit att genom flytt från mindre orter centralisera sin verksamhet. Detta förslag går stick i stäv med riksdagens syn på inomregional balans. Undertecknade ifrågasätter Skatteverkets agerande. Samtliga nio kommunstyrelseordförande har skrivit under ett upprop och vi kräver svar.

Vi kommunstyrelseordförande har räknat på konsekvenserna i händelse av att detta beslut går igenom. I exempelvis Mariestad förloras 80 statliga arbetstillfällen. Detta kan jämföras med att Göteborg skulle tappa 1 600 arbetstillfällen. I Lycksele ska enligt förslaget 30 arbetstillfällen flyttas till Umeå och 30 Lyckselejobb motsvarar 300 arbetstillfällen i Umeå eller 5 000 i Stockholm. Denna ekvation är gjord av alla utpekade kommuner. Vi är alla överens om att resultatet blir mycket negativa konsekvenser för kommunernas utveckling i framtiden om Skatteverket genomför den föreslagna flytten.

Det är inte något nytt att Sveriges kommuners samhällsutveckling är beroende av att ungdomar skaffar sig eftergymnasial utbildning på högskolor eller universitet i de stora städerna och att de efter utbildningen återvänder till sin hemkommun för att bo och arbeta. Statliga myndigheter har i detta ett enormt ansvar för att behålla och utlokalisera statliga arbetstillfällen på mindre orter och att minska urbaniseringen som sker över hela Sverige.

Vi kommunstyrelseordförande upplever civilminister Ardalan Shekarabis (S) uttalande om att det inte finns något helhetsperspektiv på var de statliga jobben finns i landet som mycket positivt. Civilministern tillsammans med regeringen ger Statskontoret i uppdrag att ta fram en samlad bild för att kunna styra lokaliseringen hårdare. Också det ser vi som mycket positivt. Men vi kommunstyrelseordförande är mycket oroliga över att denna utredning som civilministern föreslagit kommer först efter att Skatteverkets tänkta centraliseringsförslag redan genomförts och då saknar verkan.

Samtliga kommunstyrelseordförande nedan vill därför träffa finansminister Magdalena Andersson snarast för att gemensamt framföra, att den utredning som civilministern begärt, måste genomföras innan Skatteverket stänger de nio utpekade kontoren.

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Mariestad

Lilly Bäcklund (S)

kommunstyrelsens ordförande Lycksele

Hans-Göran Johansson (C)

kommunstyrelsens ordförande Värnamo

Mikael Löthstam (S)

kommunstyrelsens ordförande Hudiksvall

Lars Nyander (S)

kommunstyrelsens ordförande Ängelholm

Karl-Erik Olsson (S)

kommunstyrelsens ordförande Simrishamn

Leif Pettersson (S)

kommunstyrelsens ordförande Ludvika

Helena Proos (S)

kommunstyrelsens ordförande Enköping

Henrik Tvarnö (S)

kommunstyrelsens ordförande Vetlanda

Skatteverket har, den 24 mars, föreslagit att genom flytt från mindre orter centralisera sin verksamhet. Detta förslag går stick i stäv med riksdagens syn på inomregional balans. Undertecknade ifrågasätter Skatteverkets agerande. Samtliga nio kommunstyrelseordförande har skrivit under ett upprop och vi kräver svar.

Vi kommunstyrelseordförande har räknat på konsekvenserna i händelse av att detta beslut går igenom. I exempelvis Mariestad förloras 80 statliga arbetstillfällen. Detta kan jämföras med att Göteborg skulle tappa 1 600 arbetstillfällen. I Lycksele ska enligt förslaget 30 arbetstillfällen flyttas till Umeå och 30 Lyckselejobb motsvarar 300 arbetstillfällen i Umeå eller 5 000 i Stockholm. Denna ekvation är gjord av alla utpekade kommuner. Vi är alla överens om att resultatet blir mycket negativa konsekvenser för kommunernas utveckling i framtiden om Skatteverket genomför den föreslagna flytten.

Det är inte något nytt att Sveriges kommuners samhällsutveckling är beroende av att ungdomar skaffar sig eftergymnasial utbildning på högskolor eller universitet i de stora städerna och att de efter utbildningen återvänder till sin hemkommun för att bo och arbeta. Statliga myndigheter har i detta ett enormt ansvar för att behålla och utlokalisera statliga arbetstillfällen på mindre orter och att minska urbaniseringen som sker över hela Sverige.

Vi kommunstyrelseordförande upplever civilminister Ardalan Shekarabis (S) uttalande om att det inte finns något helhetsperspektiv på var de statliga jobben finns i landet som mycket positivt. Civilministern tillsammans med regeringen ger Statskontoret i uppdrag att ta fram en samlad bild för att kunna styra lokaliseringen hårdare. Också det ser vi som mycket positivt. Men vi kommunstyrelseordförande är mycket oroliga över att denna utredning som civilministern föreslagit kommer först efter att Skatteverkets tänkta centraliseringsförslag redan genomförts och då saknar verkan.

Samtliga kommunstyrelseordförande nedan vill därför träffa finansminister Magdalena Andersson snarast för att gemensamt framföra, att den utredning som civilministern begärt, måste genomföras innan Skatteverket stänger de nio utpekade kontoren.

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Mariestad

Lilly Bäcklund (S)

kommunstyrelsens ordförande Lycksele

Hans-Göran Johansson (C)

kommunstyrelsens ordförande Värnamo

Mikael Löthstam (S)

kommunstyrelsens ordförande Hudiksvall

Lars Nyander (S)

kommunstyrelsens ordförande Ängelholm

Karl-Erik Olsson (S)

kommunstyrelsens ordförande Simrishamn

Leif Pettersson (S)

kommunstyrelsens ordförande Ludvika

Helena Proos (S)

kommunstyrelsens ordförande Enköping

Henrik Tvarnö (S)

kommunstyrelsens ordförande Vetlanda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.