20 apr 2015 06:00

20 apr 2015 06:00

Beska besked

VÅRBUDGETEN

Under onsdagen fick Sverige flera beska besked när regeringen presenterade budgeten. Regeringen och Vänsterpartiet vill göra det svårare och dyrare att anställa, arbeta, driva företag, spara och försörja sig själv. Mycket av innehållet går helt på tvärs med de löften som Socialdemokraterna ställde ut före valet. Det skadar tilltron till politiken att väljarna får höra en sak före valet och en annan efter.

Under alliansregeringen var det ungefär 350 000 svenskar fler som fick ett jobb att gå till, och sysselsättningen fortsatte att öka under hösten. Alliansen stärkte tillväxten och satsade på välfärdens kärna. Nu riskerar den positiva utvecklingen att vända. För man måste nog själv sitta i regeringen, alternativt vara vänsterpartist, om man tror att runt 6 miljarder kronor i ökade skatter i år, och 30 miljarder nästa år, ska leda till flera jobb.

Den här budgeten slår mot jobben, eget sparande och givmildhet. Som om vi hade för mycket av arbete, sparande och givmildhet i vårt land. Regeringen aviserar att de tar bort det gåvoavdrag som har gett 100-tals miljoner mer till Röda korset, Rädda barnen och många andra organisationer.

Socialdemokraterna målade inför valet upp en bild att den skulle få 32 000 traineejobb på plats. Nu har den siffran reviderats ned till 590 i år, 7 120 nästa år, för att 2017 landa på 10 902. Mindre än ett år efter valet har alltså 30 000 sjunkit till mindre än en tredjedel. Dessutom behäftade med stor osäkerhet. Varför vill regeringen att Sverige ska byta existerande jobb mot osäkra traineeplatser?

Regeringen hävdar också att de satsar 1 miljard kronor för att öka bemanningen inom äldrevården. Men den satsningen betalas genom att man tar bort viktiga, riktade satsningar som Alliansen genomförde på samma område. Regeringen drar ned på demenssatsningen, en satsning på bättre mat och utbildningssatsningar av personal inom äldreomsorg. Kvar blir en nivåhöjning med 60 miljoner kronor i år.

Sverige behöver möta strukturella förändringar, vi behöver hjälpa de människor som fortfarande står långt ifrån arbetsmarknaden, vi har fortsatt utmaningar med integrationen och med skolresultaten.

Men den sortens insikter saknas hos regeringen. Åtminstone lämnar de inga avtryck i budgeten.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

Under alliansregeringen var det ungefär 350 000 svenskar fler som fick ett jobb att gå till, och sysselsättningen fortsatte att öka under hösten. Alliansen stärkte tillväxten och satsade på välfärdens kärna. Nu riskerar den positiva utvecklingen att vända. För man måste nog själv sitta i regeringen, alternativt vara vänsterpartist, om man tror att runt 6 miljarder kronor i ökade skatter i år, och 30 miljarder nästa år, ska leda till flera jobb.

Den här budgeten slår mot jobben, eget sparande och givmildhet. Som om vi hade för mycket av arbete, sparande och givmildhet i vårt land. Regeringen aviserar att de tar bort det gåvoavdrag som har gett 100-tals miljoner mer till Röda korset, Rädda barnen och många andra organisationer.

Socialdemokraterna målade inför valet upp en bild att den skulle få 32 000 traineejobb på plats. Nu har den siffran reviderats ned till 590 i år, 7 120 nästa år, för att 2017 landa på 10 902. Mindre än ett år efter valet har alltså 30 000 sjunkit till mindre än en tredjedel. Dessutom behäftade med stor osäkerhet. Varför vill regeringen att Sverige ska byta existerande jobb mot osäkra traineeplatser?

Regeringen hävdar också att de satsar 1 miljard kronor för att öka bemanningen inom äldrevården. Men den satsningen betalas genom att man tar bort viktiga, riktade satsningar som Alliansen genomförde på samma område. Regeringen drar ned på demenssatsningen, en satsning på bättre mat och utbildningssatsningar av personal inom äldreomsorg. Kvar blir en nivåhöjning med 60 miljoner kronor i år.

Sverige behöver möta strukturella förändringar, vi behöver hjälpa de människor som fortfarande står långt ifrån arbetsmarknaden, vi har fortsatt utmaningar med integrationen och med skolresultaten.

Men den sortens insikter saknas hos regeringen. Åtminstone lämnar de inga avtryck i budgeten.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.