20 apr 2015 06:00

20 apr 2015 06:00

Vi välkomnar en ökad kontakt

ARBETSGIVARARBETET.

Replik. Arbetsförmedlingen meddelar i SLA den 13/4 att man ska öka kontakten med arbetsgivare i Västra Götaland. Det är ett besked som Företagarna varmt välkomnar. Sedan vi inledde vårt samarbete med Arbetsförmedlingen i maj 2013, Jobbsökarna, har vi lärt oss vad som krävs för att arbetsgivararbetet ska fungera. Det är främst två komponenter: tid och mobilitet. Det är helt avgörande för att företagare ska känna förtroende och tillit till att de får den service de behöver – och som de faktiskt redan har betalat för via skattsedeln.

Arbetsförmedlare som jobbar med arbetsgivarkontakter behöver tid. I det goda samtalet mellan en arbetsförmedlare och arbetsgivare kan nya idéer, tankar och behov synliggöras. Arbetsförmedlaren får tid att ställa rätt frågor och arbetsgivaren får tid att reflektera och svara. Med hjälp av sådana samtal har vi hittat en mängd dolda jobb i småföretag i Västra Götaland. Arbetssökande har fått en chans på arbetsmarknaden, och arbetsgivare har kunnat utveckla sina företag med hjälp av rätt kompetens och avlastning. Men för att ett sådant samtal ska fungera kan inte arbetsförmedlaren stressat slänga ett öga på klockan för att hinna vidare till andra arbetsuppgifter.

Dessutom behövs mobilitet. Arbetsförmedlare behöver kunna söka upp arbetsgivaren på hens arbetsplats. Det handlar inte bara om företagarens bekvämlighet utan också om arbetsförmedlarens förståelse för verksamheten och därmed förutsättningarna för en träffsäker matchning. I samarbetet Jobbsökarna har vi haft stöd från Toyota som bidragit med miljöbilar till projektet. Vår förhoppning är att Arbetsförmedlingen även framöver ser värdet av mobilitet och avsätter de resurser som krävs. Översynen av kontorsnätet kan möjliggöra en sådan prioritering.

Regionchef Mattias Buvari och marknadschef Michael Leufkens bjuder på positiva ord om att man vill satsa på både tid och mobilitet. Dessutom ska digitala tjänsterna och branschkunskaperna fräschas upp. Vi ser fram emot ett gott resultat.

Maria Derner

regionchef Företagarna Västra Götaland

Arbetsförmedlare som jobbar med arbetsgivarkontakter behöver tid. I det goda samtalet mellan en arbetsförmedlare och arbetsgivare kan nya idéer, tankar och behov synliggöras. Arbetsförmedlaren får tid att ställa rätt frågor och arbetsgivaren får tid att reflektera och svara. Med hjälp av sådana samtal har vi hittat en mängd dolda jobb i småföretag i Västra Götaland. Arbetssökande har fått en chans på arbetsmarknaden, och arbetsgivare har kunnat utveckla sina företag med hjälp av rätt kompetens och avlastning. Men för att ett sådant samtal ska fungera kan inte arbetsförmedlaren stressat slänga ett öga på klockan för att hinna vidare till andra arbetsuppgifter.

Dessutom behövs mobilitet. Arbetsförmedlare behöver kunna söka upp arbetsgivaren på hens arbetsplats. Det handlar inte bara om företagarens bekvämlighet utan också om arbetsförmedlarens förståelse för verksamheten och därmed förutsättningarna för en träffsäker matchning. I samarbetet Jobbsökarna har vi haft stöd från Toyota som bidragit med miljöbilar till projektet. Vår förhoppning är att Arbetsförmedlingen även framöver ser värdet av mobilitet och avsätter de resurser som krävs. Översynen av kontorsnätet kan möjliggöra en sådan prioritering.

Regionchef Mattias Buvari och marknadschef Michael Leufkens bjuder på positiva ord om att man vill satsa på både tid och mobilitet. Dessutom ska digitala tjänsterna och branschkunskaperna fräschas upp. Vi ser fram emot ett gott resultat.

Maria Derner

regionchef Företagarna Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.