21 apr 2015 06:00

21 apr 2015 06:00

Gud har ingen kropp

RELIGION.

Replik. Signaturen Nyfiken ställer följande frågor i sin insändare ”Gud en neanderthalare?” (SLA 18 april): ”Om Gud skapade människan till sin egen avbild måste han väl se ut som den första människan och inte som oss? Eller fanns det en tidigare Gud som gjorde grovgörat?”

Gud har varken en fysisk eller andlig kropp, så det var inte kroppsligen som människan skapades till Guds avbild. Det var istället själsligen som hon skapades till detta, och som sådan gavs hon möjligheten att kunna växa i kärlek till Gud och därmed bli mer lik Gud.

De första människorna hette inte Adam och Eva, som kanske många tror, utan de hette Aman och Amon. Och Gud skapade dem samtidigt, alltså inte mannen först och sedan kvinnan. (Kvinnan skapades inte av mannens revben.)

Det som senare hände var att dessa första människor valde att överträda Guds lagar – de blev själviska och ville bli lika Gud utan att behöva älska Honom. (Det stämmer inte att de åt av ett äpple eller av någon annan frukt.)

Det är bara genom att växa i kärlek till Gud som människan kan bli lik Gud. Det finns ingen genväg. Utan den kärleken kommer människan att vara själsligen hämmad och kommer inte att kunna skapa en verkligt fredlig och trygg värld.

Benny Sikter

Gud har varken en fysisk eller andlig kropp, så det var inte kroppsligen som människan skapades till Guds avbild. Det var istället själsligen som hon skapades till detta, och som sådan gavs hon möjligheten att kunna växa i kärlek till Gud och därmed bli mer lik Gud.

De första människorna hette inte Adam och Eva, som kanske många tror, utan de hette Aman och Amon. Och Gud skapade dem samtidigt, alltså inte mannen först och sedan kvinnan. (Kvinnan skapades inte av mannens revben.)

Det som senare hände var att dessa första människor valde att överträda Guds lagar – de blev själviska och ville bli lika Gud utan att behöva älska Honom. (Det stämmer inte att de åt av ett äpple eller av någon annan frukt.)

Det är bara genom att växa i kärlek till Gud som människan kan bli lik Gud. Det finns ingen genväg. Utan den kärleken kommer människan att vara själsligen hämmad och kommer inte att kunna skapa en verkligt fredlig och trygg värld.

Benny Sikter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.