21 apr 2015 06:01

21 apr 2015 06:01

Skövdebostäder hade kunnat bygga mycket mer

Stryk meningen i Skövdebostäders ägardirektiv där det står att man inte får ha en bostadsmarknadsandel som överstiger 17 procent och lägg inte till att Skövdebostäder ska arbeta för att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.

2014 färdigställdes 126 bostäder, vilket är färre än hälften av behovet som är 300 bostäder enligt Skövdes boendestrategiska plan. Vid årsskiftet hade Skövde 53 150 invånare. Ska visionen 2025 om 60 000 invånare uppnås behöver Skövde årligen öka med 600 nya invånare. I fjol var ökningen enbart 291 personer.

Främsta orsaken till inbromsningen var och är att nyproduktionen av bostäder är för dålig. En aktör som hade kunnat ändra på det är vårt eget kommunala bostadsbolag Skövdebostäder, ett bolag vars främsta syfte är att tillgodose efterfrågan på hyresrätter. De privata byggarna har ingen skyldighet till detta, däremot hade vi naturligtvis tyckt det varit bra om även dessa aktörer byggt fler bostäder så vi når målet 60 000 invånare 2025.

Vårt allmännyttiga bostadsbolag Skövdebostäder är till för att tillfredsställa behovet av hyresrätter i Skövde kommun och ingen annan aktör bygger hyresrätter i den utsträckning som Skövdebostäder gör. De privata aktörerna har byggt då de sett bra lönsamhet i byggprojekt och då handlar det om främst bostadsrätter.

Det är ju uppenbart att det behövs en storsatsning från det allmänna eftersom marknaden och dess aktörer misslyckats med att bygga bort bostadsbristen, en brist som inte är unik för Skövde. Nu vill Moderaterna med sina allianskamrater också i förslaget med nytt ägardirektiv tvinga Skövdebostäder emot styrelsen och vd:s vilja att ombilda hyresrätter till bostadsrätter även om ingen efterfrågat detta. Detta är en klar ideologisk markering. Hyresrättens andel av bostadsmarknaden har i Sverige minskat drastiskt. Av Sveriges 290 kommuner har 242 brist på hyresrätter och Skövde är en av dessa 242.

Bostadspolitiken är för oss socialdemokrater en grundläggande del i den generella välfärdspolitiken där bostaden är en av grundbultarna. Vårt väl fungerande allmännyttiga bostadsbolag Skövdebostäder hade kunnat bygga mycket mer och då varit garanten för att efterfrågan på hyresrätter tillgodosetts.

Istället envisas de styrande borgarna i Skövde med att Skövdebostäder inte får ha en bostadsmarknadsandel som överstiger 17 procent och dessutom vill de skriva in i de nya ägardirektiven att Skövdebostäders hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter.

Skövde Södra Socialdemokratiska förening

2014 färdigställdes 126 bostäder, vilket är färre än hälften av behovet som är 300 bostäder enligt Skövdes boendestrategiska plan. Vid årsskiftet hade Skövde 53 150 invånare. Ska visionen 2025 om 60 000 invånare uppnås behöver Skövde årligen öka med 600 nya invånare. I fjol var ökningen enbart 291 personer.

Främsta orsaken till inbromsningen var och är att nyproduktionen av bostäder är för dålig. En aktör som hade kunnat ändra på det är vårt eget kommunala bostadsbolag Skövdebostäder, ett bolag vars främsta syfte är att tillgodose efterfrågan på hyresrätter. De privata byggarna har ingen skyldighet till detta, däremot hade vi naturligtvis tyckt det varit bra om även dessa aktörer byggt fler bostäder så vi når målet 60 000 invånare 2025.

Vårt allmännyttiga bostadsbolag Skövdebostäder är till för att tillfredsställa behovet av hyresrätter i Skövde kommun och ingen annan aktör bygger hyresrätter i den utsträckning som Skövdebostäder gör. De privata aktörerna har byggt då de sett bra lönsamhet i byggprojekt och då handlar det om främst bostadsrätter.

Det är ju uppenbart att det behövs en storsatsning från det allmänna eftersom marknaden och dess aktörer misslyckats med att bygga bort bostadsbristen, en brist som inte är unik för Skövde. Nu vill Moderaterna med sina allianskamrater också i förslaget med nytt ägardirektiv tvinga Skövdebostäder emot styrelsen och vd:s vilja att ombilda hyresrätter till bostadsrätter även om ingen efterfrågat detta. Detta är en klar ideologisk markering. Hyresrättens andel av bostadsmarknaden har i Sverige minskat drastiskt. Av Sveriges 290 kommuner har 242 brist på hyresrätter och Skövde är en av dessa 242.

Bostadspolitiken är för oss socialdemokrater en grundläggande del i den generella välfärdspolitiken där bostaden är en av grundbultarna. Vårt väl fungerande allmännyttiga bostadsbolag Skövdebostäder hade kunnat bygga mycket mer och då varit garanten för att efterfrågan på hyresrätter tillgodosetts.

Istället envisas de styrande borgarna i Skövde med att Skövdebostäder inte får ha en bostadsmarknadsandel som överstiger 17 procent och dessutom vill de skriva in i de nya ägardirektiven att Skövdebostäders hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter.

Skövde Södra Socialdemokratiska förening

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.