22 apr 2015 06:00

22 apr 2015 06:00

Småföretagare drabbas av bristande rättsväsende

Debatt.:

Drygt åtta av tio företagare i Västra Götaland uppger att de utsatts för brott som polisen inte klarat upp. Detta är en skrämmande utveckling som kostar både företagen och samhället enorma förluster. Polisen måste därför prioritera brott mot småföretagare på ett bättre sätt.

Då vi nyligen undersökte polisens verksamhet bland våra medlemmar i Västra Götaland blev resultatet skrämmande. Över 1 200 företagare svarade på enkäten som visade att tre av tio utsatts för ett eller flera brott under de senaste fem åren. Endast 15 procent känner sig helt trygga som företagare vad gäller polisnärvaron i sin kommun. En majoritet av de som drabbats upplevde inte att polisen var snabbt på plats efter inbrottet. Än mer alarmerande är att 87 procent uppgav att polisens arbete inte bidrog till att brottet klarades upp. Tyvärr uppger många företagare att man inte ens anmäler inbrott längre, då de har erfarenheten att polisen ändå inte prioriterar dessa ärenden. Detta är en stor fara då trovärdigheten för polisväsendet riskerar att urholkas.

All brottslighet medför givetvis problem, ofta en stor ekonomisk förlust, samt dessutom psykiskt eller fysiskt lidande för den drabbade parten. Företagare drabbas därvidlag som alla andra människor, men med den skillnaden att brottsligheten till följd av ökade kostnader o s v också drabbar kunderna i form av högre priser, sämre öppettider etc. Tidigare undersökningar som Företagarna gjort visade att det främst är bluffakturor, stölder och snatterier samt skadegörelse som drabbar företagen. Det är därför att betrakta som en stor samhällsförlust att brott mot småföretagare är lågprioriterade. God rättssäkerhet är grunden för ett väl fungerande samhälle och en förutsättning för att äganderätten ska vara en realitet.

Kriminalitet i alla former drabbar samhället hårt. Allra värst drabbas givetvis de individer som blir utsatta för olika brott, men i förlängningen hotas även ett av samhällets fundament – rättssäkerheten och förtroendet för samhället – och därmed den långsiktiga tillväxten och välståndet. Ur ett företags- och tillväxtperspektiv kan man notera att kriminaliteten leder till större kostnader, ökad osäkerhet och i förlängningen till mindre företagande och sämre välstånd.

Först och främst måste brott mot småföretagare tas på mycket större allvar! Dessutom behövs en rad olika åtgärder såsom effektivare handläggning hos polis, domstolar och andra myndigheter samt ökade resurser till polisen, översyn av straffsatser och andra åtgärder som gör det svårare att bryta mot lagarna. Endast sex procent av de tillfrågade i vår undersökning hade fått tips av polisen hur de kan förebygga brott på sitt företag. Genom att införa ett förebyggande informationsarbete kan polisen med relativt enkla medel förbättra situationen för småföretagare.

Maria Derner

regionchef Företagarna Västra Götaland

Ingemar Fredriksson

ordförande Företagarna Västra Götaland

Drygt åtta av tio företagare i Västra Götaland uppger att de utsatts för brott som polisen inte klarat upp. Detta är en skrämmande utveckling som kostar både företagen och samhället enorma förluster. Polisen måste därför prioritera brott mot småföretagare på ett bättre sätt.

Då vi nyligen undersökte polisens verksamhet bland våra medlemmar i Västra Götaland blev resultatet skrämmande. Över 1 200 företagare svarade på enkäten som visade att tre av tio utsatts för ett eller flera brott under de senaste fem åren. Endast 15 procent känner sig helt trygga som företagare vad gäller polisnärvaron i sin kommun. En majoritet av de som drabbats upplevde inte att polisen var snabbt på plats efter inbrottet. Än mer alarmerande är att 87 procent uppgav att polisens arbete inte bidrog till att brottet klarades upp. Tyvärr uppger många företagare att man inte ens anmäler inbrott längre, då de har erfarenheten att polisen ändå inte prioriterar dessa ärenden. Detta är en stor fara då trovärdigheten för polisväsendet riskerar att urholkas.

All brottslighet medför givetvis problem, ofta en stor ekonomisk förlust, samt dessutom psykiskt eller fysiskt lidande för den drabbade parten. Företagare drabbas därvidlag som alla andra människor, men med den skillnaden att brottsligheten till följd av ökade kostnader o s v också drabbar kunderna i form av högre priser, sämre öppettider etc. Tidigare undersökningar som Företagarna gjort visade att det främst är bluffakturor, stölder och snatterier samt skadegörelse som drabbar företagen. Det är därför att betrakta som en stor samhällsförlust att brott mot småföretagare är lågprioriterade. God rättssäkerhet är grunden för ett väl fungerande samhälle och en förutsättning för att äganderätten ska vara en realitet.

Kriminalitet i alla former drabbar samhället hårt. Allra värst drabbas givetvis de individer som blir utsatta för olika brott, men i förlängningen hotas även ett av samhällets fundament – rättssäkerheten och förtroendet för samhället – och därmed den långsiktiga tillväxten och välståndet. Ur ett företags- och tillväxtperspektiv kan man notera att kriminaliteten leder till större kostnader, ökad osäkerhet och i förlängningen till mindre företagande och sämre välstånd.

Först och främst måste brott mot småföretagare tas på mycket större allvar! Dessutom behövs en rad olika åtgärder såsom effektivare handläggning hos polis, domstolar och andra myndigheter samt ökade resurser till polisen, översyn av straffsatser och andra åtgärder som gör det svårare att bryta mot lagarna. Endast sex procent av de tillfrågade i vår undersökning hade fått tips av polisen hur de kan förebygga brott på sitt företag. Genom att införa ett förebyggande informationsarbete kan polisen med relativt enkla medel förbättra situationen för småföretagare.

Maria Derner

regionchef Företagarna Västra Götaland

Ingemar Fredriksson

ordförande Företagarna Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.