23 apr 2015 06:00

23 apr 2015 08:00

Kan man bo här?

Debatt.:

Bostaden är en fråga som är oss alla närmast. Alla behöver ett hem och hemmet är något av det käraste vi har. Vi lägger ner tid för att få hemmet som vi vill och vi bryter upp om vi inte trivs eller för att livet förändras. Men bostadsfrågan är inte privat, det är en i allra högsta grad politisk fråga som berör flera politikområden. På nationell nivå hanteras frågan på flera departement och för många kommuner är den helt avgörande för att kommunen ska kunna utvecklas.

Hyresgästföreningen arbetade hårt i valrörelsen för att få fokus på de frågor som prioriteras av hyresgäster. Vi fick respons från politiker när det gäller bostadsbristen, behovet av nya hyresrätter med rimliga hyror och frågan om renoveringen av miljonprogrammet så folk har råd att bo kvar.

De flesta politiker tar frågan på allvar, vilket märktes i våra kontakter. Men nu är det upp till bevis. Vår uppmaning är: Låt inte bostadsfrågan hamna i skymundan. Ta er istället an utmaningen och möt upp de löften som gavs i valrörelsen. Använd allmännyttan för att pressa bostadspriserna, upplåt mer mark till hyresrätter och se över hur kommunens markpolitik påverkar hyran för nya hyresgäster. Lyssna på hyresgästernas önskan och oro vid renoveringar, glöm inte att det är deras hem. Agera så att fler seriösa hyresvärdar etablerar sig i kommunen.

På nationellt plan finns också massor att göra, det behövs ett investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter, rot-avdraget måste gälla även för hyresrätter, hyresgästernas ställning måste stärkas vid ombyggnation.

Efter valet tar nu det vanliga politiska hantverket vid. I bland annat riksdag, kommunfullmäktige och de allmännyttiga bostadsföretagens styrelser krävs hårt och medvetet arbete.

Alla har rätt till ett tryggt hem och en egen dörr att stänga bakom sig, men idag är det inte så. För att sätta extra fokus på frågan ställer vi ut dörrar på ett 40-tal platser över hela landet. På dörrarna frågar vi Kan man bo här? Svaret är ofta nej för det saknas bostäder.

Vi vill se löften bli till verklighet. Kom igen bostadsminister Mehmet Kaplan, vi tror på dig. Heja alla nya och gamla kommunalråd, ni har en viktig roll. Nu ökar vi takten i bostadsbyggandet!

Anders Forsberg

ordförande Hyresgästföreningen Skaraborg

Bostaden är en fråga som är oss alla närmast. Alla behöver ett hem och hemmet är något av det käraste vi har. Vi lägger ner tid för att få hemmet som vi vill och vi bryter upp om vi inte trivs eller för att livet förändras. Men bostadsfrågan är inte privat, det är en i allra högsta grad politisk fråga som berör flera politikområden. På nationell nivå hanteras frågan på flera departement och för många kommuner är den helt avgörande för att kommunen ska kunna utvecklas.

Hyresgästföreningen arbetade hårt i valrörelsen för att få fokus på de frågor som prioriteras av hyresgäster. Vi fick respons från politiker när det gäller bostadsbristen, behovet av nya hyresrätter med rimliga hyror och frågan om renoveringen av miljonprogrammet så folk har råd att bo kvar.

De flesta politiker tar frågan på allvar, vilket märktes i våra kontakter. Men nu är det upp till bevis. Vår uppmaning är: Låt inte bostadsfrågan hamna i skymundan. Ta er istället an utmaningen och möt upp de löften som gavs i valrörelsen. Använd allmännyttan för att pressa bostadspriserna, upplåt mer mark till hyresrätter och se över hur kommunens markpolitik påverkar hyran för nya hyresgäster. Lyssna på hyresgästernas önskan och oro vid renoveringar, glöm inte att det är deras hem. Agera så att fler seriösa hyresvärdar etablerar sig i kommunen.

På nationellt plan finns också massor att göra, det behövs ett investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter, rot-avdraget måste gälla även för hyresrätter, hyresgästernas ställning måste stärkas vid ombyggnation.

Efter valet tar nu det vanliga politiska hantverket vid. I bland annat riksdag, kommunfullmäktige och de allmännyttiga bostadsföretagens styrelser krävs hårt och medvetet arbete.

Alla har rätt till ett tryggt hem och en egen dörr att stänga bakom sig, men idag är det inte så. För att sätta extra fokus på frågan ställer vi ut dörrar på ett 40-tal platser över hela landet. På dörrarna frågar vi Kan man bo här? Svaret är ofta nej för det saknas bostäder.

Vi vill se löften bli till verklighet. Kom igen bostadsminister Mehmet Kaplan, vi tror på dig. Heja alla nya och gamla kommunalråd, ni har en viktig roll. Nu ökar vi takten i bostadsbyggandet!

Anders Forsberg

ordförande Hyresgästföreningen Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.