23 apr 2015 06:01

23 apr 2015 09:43

Varför ska inte människor erbjudas att äga sitt boende?

SKÖVDEBOSTÄDER.

Replik. Bjarne Medin (S) ägnar sig i SLA 22 april åt att med desinformation oroa hyresgästerna i Södra Ryd.

Det reviderade förslaget till ägardirektiv innebär att Skövdebostäder, i den takt och i de områden företaget finner lämpligt, informerar de boende om vad det innebär att genom bostadsrätt överta ägandet av sin bostad. I samband med detta tillfrågas hyresgästerna om sitt intresse för att bilda bostadsrättsförening. För att en ombildning alls ska komma till stånd måste, enligt lagen, två tredjedelar av de boende ställa sig positiva till en sådan. Om hyresgästerna på Spånvägen, när eller om de tillfrågas, ställer sig lika avvisande som de gav uttryck för vid de mycket välbesökta mötena med kommunledningen, kommer alltså ingen ombildning att kunna ske. Det är ett erbjudande om att få äga sitt boende istället för att fortsätta att hyra det av Skövdebostäder. Det är hyresgästerna som bestämmer om de vill anta det erbjudandet eller inte.

Om en tillräckligt stor andel hyresgäster antar erbjudandet kan en bostadsrättsförening bildas och överta lägenhetsbeståndet i det/de berörda huset/husen. Den som hellre önskar fortsätta att vara hyresgäst fortsätter med det så länge den vill. Besittningsrätten gäller och hyran sätts på samma sätt som tidigare utifrån bruksvärdesprincipen. Enda skillnaden är att det är den nybildade bostadsrättsföreningen som blir ny hyresvärd.

Så förhåller det sig i sak. Det finns ingen grund för den dramatik som Medin med sina falska påståenden och krampaktiga halvsanningar försöker frammana. Nu är det vår tur att ställa frågor till Bjarne Medin (S) och hans partivänner:

Varför vill S förneka människor möjligheten till det ökade inflytandet över det egna boendet som bostadsrätt innebär? Varför vill S inte låta fler människor i Skövde få del av värdeökningen på bostäder i vår kommun? Varför motsätter S sig det egna sparande som ägande av en bostad i ett tillväxtområde innebär?

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Anders G Johansson (M)

gruppledare

Det reviderade förslaget till ägardirektiv innebär att Skövdebostäder, i den takt och i de områden företaget finner lämpligt, informerar de boende om vad det innebär att genom bostadsrätt överta ägandet av sin bostad. I samband med detta tillfrågas hyresgästerna om sitt intresse för att bilda bostadsrättsförening. För att en ombildning alls ska komma till stånd måste, enligt lagen, två tredjedelar av de boende ställa sig positiva till en sådan. Om hyresgästerna på Spånvägen, när eller om de tillfrågas, ställer sig lika avvisande som de gav uttryck för vid de mycket välbesökta mötena med kommunledningen, kommer alltså ingen ombildning att kunna ske. Det är ett erbjudande om att få äga sitt boende istället för att fortsätta att hyra det av Skövdebostäder. Det är hyresgästerna som bestämmer om de vill anta det erbjudandet eller inte.

Om en tillräckligt stor andel hyresgäster antar erbjudandet kan en bostadsrättsförening bildas och överta lägenhetsbeståndet i det/de berörda huset/husen. Den som hellre önskar fortsätta att vara hyresgäst fortsätter med det så länge den vill. Besittningsrätten gäller och hyran sätts på samma sätt som tidigare utifrån bruksvärdesprincipen. Enda skillnaden är att det är den nybildade bostadsrättsföreningen som blir ny hyresvärd.

Så förhåller det sig i sak. Det finns ingen grund för den dramatik som Medin med sina falska påståenden och krampaktiga halvsanningar försöker frammana. Nu är det vår tur att ställa frågor till Bjarne Medin (S) och hans partivänner:

Varför vill S förneka människor möjligheten till det ökade inflytandet över det egna boendet som bostadsrätt innebär? Varför vill S inte låta fler människor i Skövde få del av värdeökningen på bostäder i vår kommun? Varför motsätter S sig det egna sparande som ägande av en bostad i ett tillväxtområde innebär?

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Anders G Johansson (M)

gruppledare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.