25 apr 2015 06:00

25 apr 2015 06:00

Illegala tältläger kan aldrig accepteras

Conny Brännberg (KD):

Svenska lagar gäller för alla som bor och vistas i vårt land. Detta är en bärande princip. Det är individen som har ansvaret för att känna till lagarna och följa dem. Detta är en förutsättning för att vi ska känna trygghet.

En omfattande debatt äger rum när det gäller EU-migranter och flyktingar.

Vi har en generös asylpolitik i Sverige. Vi är beredda att ge en hemvist för den som flytt med fara för sitt liv och som inte kan återvända hem. Varje enskilt fall ska få en rättssäker prövning. Under utredningstiden ska de få mat och logi. För närvarande kommer cirka 2000 personer i veckan till Sverige. Tyvärr har inte Migrationsverket tillräckligt med resurser för att snabbt kunna utreda varför det ofta blir en lång väntan på en flyktingförläggning. Jag anser att processerna måste snabbas upp och de som inte har skäl att stanna ska avvisas så snabbt som det är praktiskt möjligt.

Sverige ska ta ett ansvar för så kallade kvotflyktingar. Genom ett god samverkan med FN kan dessa personers ankomst förberedas på ett helt annat sätt än vad som gäller för de asylsökande som dyker upp oanmälda.

Men Sverige måste också verka i betydligt större utsträckning för att flyktingar ska få hjälp så nära sitt hemland som möjligt. Många länder, till exempel Libanon, har tagit emot ett mycket stort antal flyktingar och behöver få ett stort stöd så att flyktingarna, i avvaktan på att kunna återvända till sina hemländer, kan få acceptabla levnadsvillkor. Om detta genomförs kan många slippa den långa flykten till Sverige.

Mycket av debatten handlar om EU-migranter och då i huvudsak romer. Det är många enskilda personer i Skövde som engagerat sig för de som kommit hit för att tigga på gator och offentliga platser. Genom bland annat kyrkors engagemang har mat och logi anordnats. Andra har engagerat sig i att försöka ordna arbete, men också att verka för att kunna ge hjälp i Rumänien och Bulgarien.

Konkreta frågor har ställts till mig angående romernas situation. Jag är helt emot illegala tältläger. Vår allemansrätt ger möjlighet att tälta under ett dygn. Det kan aldrig accepteras att man tältar flera dygn på en plats som inte är en riktig camping. Jag har varit i flera stora städer i världen där det finns kåkstäder och samtalat med politikerna där om detta. Det står helt klart att man aldrig skulle tillåtit de första illegala bosättningarna, men eftersom man blundat för detta så har det idag orsakat enormt stora sociala problem.

Detta får aldrig ske i Sverige. Vi måste se till att våra myndigheter avlägsnar illegala boenden. Det är ingen hjälp för fattiga personer att bo under plastpresenningar i våra parker eller grönområden.

Jag är engagerad i dessa frågor privat och vill visa barmhärtighet och på många sätt vara med och försöka hjälpa utsatta personer. Men grunden måste vara att lagar ska upprätthållas. Därför är jag inte beredd att medverka till att illegala tältläger får finnas i vår kommun.

Svenska lagar gäller för alla som bor och vistas i vårt land. Detta är en bärande princip. Det är individen som har ansvaret för att känna till lagarna och följa dem. Detta är en förutsättning för att vi ska känna trygghet.

En omfattande debatt äger rum när det gäller EU-migranter och flyktingar.

Vi har en generös asylpolitik i Sverige. Vi är beredda att ge en hemvist för den som flytt med fara för sitt liv och som inte kan återvända hem. Varje enskilt fall ska få en rättssäker prövning. Under utredningstiden ska de få mat och logi. För närvarande kommer cirka 2000 personer i veckan till Sverige. Tyvärr har inte Migrationsverket tillräckligt med resurser för att snabbt kunna utreda varför det ofta blir en lång väntan på en flyktingförläggning. Jag anser att processerna måste snabbas upp och de som inte har skäl att stanna ska avvisas så snabbt som det är praktiskt möjligt.

Sverige ska ta ett ansvar för så kallade kvotflyktingar. Genom ett god samverkan med FN kan dessa personers ankomst förberedas på ett helt annat sätt än vad som gäller för de asylsökande som dyker upp oanmälda.

Men Sverige måste också verka i betydligt större utsträckning för att flyktingar ska få hjälp så nära sitt hemland som möjligt. Många länder, till exempel Libanon, har tagit emot ett mycket stort antal flyktingar och behöver få ett stort stöd så att flyktingarna, i avvaktan på att kunna återvända till sina hemländer, kan få acceptabla levnadsvillkor. Om detta genomförs kan många slippa den långa flykten till Sverige.

Mycket av debatten handlar om EU-migranter och då i huvudsak romer. Det är många enskilda personer i Skövde som engagerat sig för de som kommit hit för att tigga på gator och offentliga platser. Genom bland annat kyrkors engagemang har mat och logi anordnats. Andra har engagerat sig i att försöka ordna arbete, men också att verka för att kunna ge hjälp i Rumänien och Bulgarien.

Konkreta frågor har ställts till mig angående romernas situation. Jag är helt emot illegala tältläger. Vår allemansrätt ger möjlighet att tälta under ett dygn. Det kan aldrig accepteras att man tältar flera dygn på en plats som inte är en riktig camping. Jag har varit i flera stora städer i världen där det finns kåkstäder och samtalat med politikerna där om detta. Det står helt klart att man aldrig skulle tillåtit de första illegala bosättningarna, men eftersom man blundat för detta så har det idag orsakat enormt stora sociala problem.

Detta får aldrig ske i Sverige. Vi måste se till att våra myndigheter avlägsnar illegala boenden. Det är ingen hjälp för fattiga personer att bo under plastpresenningar i våra parker eller grönområden.

Jag är engagerad i dessa frågor privat och vill visa barmhärtighet och på många sätt vara med och försöka hjälpa utsatta personer. Men grunden måste vara att lagar ska upprätthållas. Därför är jag inte beredd att medverka till att illegala tältläger får finnas i vår kommun.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.