28 apr 2015 06:00

28 apr 2015 06:00

För de allra flesta blir trafiken mer attraktiv

VÄSTTRAFIK

Replik. Angående insändaren i SLA den 20 april under rubriken Låt oss behålla vår buss.

Tack för dina synpunkter.

Skövde är en expansiv stad och en nyckel för att en växande stad ska fungera är att fler väljer kollektivtrafiken. Västtrafiks mål är att fördubbla resandet med kollektivtrafiken fram till år 2025. För att nå målet vill vi skapa så attraktiva lösningar som möjligt för så många människor som möjligt. Det är också bakgrunden till det förslag på utveckling av Skövde stadstrafik som vi just nu arbetar med. Förslaget innebär förändringar på linje 4 och på linje 6.

Genom att inte längre trafikera sträckan Hasselbacken-Ekängen, där resandet har varit mycket lågt de senaste åren, få turer har fler än en resenär från hållplats Hasselbacken, skapas kortare restid på linje 4. Tidsvinsten blir upp till fem minuter. Det ger också smidigare och snabbare byten vid hållplats Billingehov för de som reser mellan sjukhuset och Ekängen.

De föreslagna förändringarna gör också att Trädgårdsstaden får tätare trafik än tidigare och öppnar upp nya resmöjligheter från området, bland annat till Skaraborgs sjukhus.

Vi vet att förslaget innebär att du som bor i Hasselbacken får längre till hållplatsen och vi förstår ditt missnöje. Men för de allra flesta av våra kunder blir trafiken mer attraktiv genom kortare restider och fler resmöjligheter. Målsättningen är att förändringarna ska börja gälla från tidtabellskiftet i december.

Camilla Holtet

trafikutvecklingschef Västtrafik

Tack för dina synpunkter.

Skövde är en expansiv stad och en nyckel för att en växande stad ska fungera är att fler väljer kollektivtrafiken. Västtrafiks mål är att fördubbla resandet med kollektivtrafiken fram till år 2025. För att nå målet vill vi skapa så attraktiva lösningar som möjligt för så många människor som möjligt. Det är också bakgrunden till det förslag på utveckling av Skövde stadstrafik som vi just nu arbetar med. Förslaget innebär förändringar på linje 4 och på linje 6.

Genom att inte längre trafikera sträckan Hasselbacken-Ekängen, där resandet har varit mycket lågt de senaste åren, få turer har fler än en resenär från hållplats Hasselbacken, skapas kortare restid på linje 4. Tidsvinsten blir upp till fem minuter. Det ger också smidigare och snabbare byten vid hållplats Billingehov för de som reser mellan sjukhuset och Ekängen.

De föreslagna förändringarna gör också att Trädgårdsstaden får tätare trafik än tidigare och öppnar upp nya resmöjligheter från området, bland annat till Skaraborgs sjukhus.

Vi vet att förslaget innebär att du som bor i Hasselbacken får längre till hållplatsen och vi förstår ditt missnöje. Men för de allra flesta av våra kunder blir trafiken mer attraktiv genom kortare restider och fler resmöjligheter. Målsättningen är att förändringarna ska börja gälla från tidtabellskiftet i december.

Camilla Holtet

trafikutvecklingschef Västtrafik

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.