28 apr 2015 06:00

28 apr 2015 06:00

Småföretagare – börja ställ miljökrav!

Debatt.:

Små och medelstora företag utgör 98 procent av näringslivet. Ni är en mycket viktig del i Västra Götalands miljöarbete och har stora möjligheter att påverka utvecklingen. Er efterfrågan kan skapa en stark hemmamarknad som gör svenska miljövänliga produkter och tjänster ledande i världen.

Vismas Affärsbarometer våren 2015 visar att endast 39 procent av landets små och medelstora företag tar hänsyn till miljöaspekter i samband med inköp. Det innebär att viljan att ta ansvar för miljön dessvärre ligger kvar på samma låga nivå bland företagare som tidigare, samtidigt som konsumenter tagit ett stort steg framåt.

Nu måste det till en förändring för att skapa ett hållbart näringsliv. Därför föreslår vi nu fem åtgärder som gör det enkelt för dig som företagare att ställa miljökrav och därmed bidra till förbättring av vår gemensamma miljö.

1. Gå samman och ställ krav. I en förhandling är ensam inte stark. Som litet företag kan det vara svårt att sätta press på leverantörerna och då ni kan ses som relativt små aktörer har de svårt att anpassa sitt sortiment efter era krav. Om ni istället är många företag som ställer samma miljökrav kan ni tillsammans öka trycket.

2. Fråga alltid. Fråga dina leverantörer om mer miljövänliga alternativ. Även om de inte har något att erbjuda kommer varje fråga bidra till att de känner av trycket på att utveckla sitt miljövänliga sortiment. Inspireras av hur konsumenterna påverkat livsmedelsbranschen.

3. Bryt dina vanor. Köp inte samma produkt som vanligt. Välj ett mer miljövänligt alternativ för att kunna jämföra med. Välj i första hand miljömärkta varor och tjänster samt i övrigt det miljöbästa som marknaden erbjuder.

4. Inspireras av andra. Du behöver inte uppfinna hjulet själv. Du kan både lära dig av hur andra företag arbetar och inspireras av exempelvis Miljöstyrningsrådets kriterier för upphandling.

5. Gör en sak i taget. Identifiera den åtgärd som är enklast att genomföra eller den som har störst effekt och börja med den. Försöker du göra för mycket på en gång finns det risk att inget händer.

Företagare i Västra Götaland – ni måste skapa en samlad miljökraft och ställa högre krav. Ställ högre miljökrav på samma sätt som ni ställer krav på pris och kvalitet. Då kan ni skapa en varaktig förändring. En förändring som i slutändan kommer gynna både era företag, era leverantörer och framför allt miljön.

Svante Axelsson

generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Henrik Salwén

vd, Visma Advantage

Små och medelstora företag utgör 98 procent av näringslivet. Ni är en mycket viktig del i Västra Götalands miljöarbete och har stora möjligheter att påverka utvecklingen. Er efterfrågan kan skapa en stark hemmamarknad som gör svenska miljövänliga produkter och tjänster ledande i världen.

Vismas Affärsbarometer våren 2015 visar att endast 39 procent av landets små och medelstora företag tar hänsyn till miljöaspekter i samband med inköp. Det innebär att viljan att ta ansvar för miljön dessvärre ligger kvar på samma låga nivå bland företagare som tidigare, samtidigt som konsumenter tagit ett stort steg framåt.

Nu måste det till en förändring för att skapa ett hållbart näringsliv. Därför föreslår vi nu fem åtgärder som gör det enkelt för dig som företagare att ställa miljökrav och därmed bidra till förbättring av vår gemensamma miljö.

1. Gå samman och ställ krav. I en förhandling är ensam inte stark. Som litet företag kan det vara svårt att sätta press på leverantörerna och då ni kan ses som relativt små aktörer har de svårt att anpassa sitt sortiment efter era krav. Om ni istället är många företag som ställer samma miljökrav kan ni tillsammans öka trycket.

2. Fråga alltid. Fråga dina leverantörer om mer miljövänliga alternativ. Även om de inte har något att erbjuda kommer varje fråga bidra till att de känner av trycket på att utveckla sitt miljövänliga sortiment. Inspireras av hur konsumenterna påverkat livsmedelsbranschen.

3. Bryt dina vanor. Köp inte samma produkt som vanligt. Välj ett mer miljövänligt alternativ för att kunna jämföra med. Välj i första hand miljömärkta varor och tjänster samt i övrigt det miljöbästa som marknaden erbjuder.

4. Inspireras av andra. Du behöver inte uppfinna hjulet själv. Du kan både lära dig av hur andra företag arbetar och inspireras av exempelvis Miljöstyrningsrådets kriterier för upphandling.

5. Gör en sak i taget. Identifiera den åtgärd som är enklast att genomföra eller den som har störst effekt och börja med den. Försöker du göra för mycket på en gång finns det risk att inget händer.

Företagare i Västra Götaland – ni måste skapa en samlad miljökraft och ställa högre krav. Ställ högre miljökrav på samma sätt som ni ställer krav på pris och kvalitet. Då kan ni skapa en varaktig förändring. En förändring som i slutändan kommer gynna både era företag, era leverantörer och framför allt miljön.

Svante Axelsson

generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Henrik Salwén

vd, Visma Advantage

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.