29 apr 2015 06:01

29 apr 2015 06:01

Alla har rätt till en kostnadsfri utbildning

GLOBAL ACTION WEEK.

Lärarförbundet är den enda fackliga lärarorganisation som bedriver ett internationellt arbete. Den 27 april till 3 maj är det Global Action Week, en global kampanjvecka för utbildning med kvalitet och rätten till kostnadsfri utbildning i Sverige och världen.

Även om fler barn än någonsin går i skolan har fortfarande ungefär 57 miljoner barn inte tillgång till utbildning. Möjligheterna till utbildning är ojämnt fördelade mellan fattiga och rika och mellan stad och landsbygd. Många fler pojkar än flickor har tillgång till utbildning och två tredjedelar av världens 776 miljoner analfabeter är kvinnor.

Lärarförbundet Skövde har startat initiativet En Selma för Saiga, som möjliggör för flickor i Saiga att gå i skolan alla dagar i månaden. Eftersom flickorna inte har råd att köpa bindor stannar de hemma från skolan de dagar de menstruerar, vilket resulterar i att de kommer efter i undervisningen och kanske inte klarar av sina studier. I och med Lärarförbundet Skövdes initiativ kan fler flickor gå i skolan. Senast i början av april var representanter nere i Saiga och överlämnade bindor.

Det är lärarna som är nyckelpersoner för kvalitet i utbildningen. Utbildade lärare, med rätt resurser och en värdig lön ger ökad kvalitet och ökad status för läraryrket, något som Lärarförbundet arbetar hårt för. Lärarförbundet är medlem i Global Campaign for Education både genom Education international (EI), som är en av de drivande organisationerna, och genom det svenska Utbildning för alla-nätverket.

Årets kampanjvecka sätter fokus på behovet av utbildning när FN:s nya hållbara utvecklingsmål för 2015–2030 ska antas. De nya målen kommer att gälla alla världens länder. Lärarförbundet arbetar i Sverige och tillsammans med världens övriga lärarorganisationer inom Education International på global nivå för att se till att utbildning blir ett eget mål.

Vill du engagera dig för allas rätt till kostnadsfri utbildning med kvalitet, tveka inte att skriva under den internationella petitionen Rise Up For School, länk finns på Lärarförbundet Skövdes hemsida och på vår Facebook-sida www.lararforbundet.se/skovde.

Zofia Hammerin

Lärarförbundet Skövde

Lärarförbundet är den enda fackliga lärarorganisation som bedriver ett internationellt arbete. Den 27 april till 3 maj är det Global Action Week, en global kampanjvecka för utbildning med kvalitet och rätten till kostnadsfri utbildning i Sverige och världen.

Även om fler barn än någonsin går i skolan har fortfarande ungefär 57 miljoner barn inte tillgång till utbildning. Möjligheterna till utbildning är ojämnt fördelade mellan fattiga och rika och mellan stad och landsbygd. Många fler pojkar än flickor har tillgång till utbildning och två tredjedelar av världens 776 miljoner analfabeter är kvinnor.

Lärarförbundet Skövde har startat initiativet En Selma för Saiga, som möjliggör för flickor i Saiga att gå i skolan alla dagar i månaden. Eftersom flickorna inte har råd att köpa bindor stannar de hemma från skolan de dagar de menstruerar, vilket resulterar i att de kommer efter i undervisningen och kanske inte klarar av sina studier. I och med Lärarförbundet Skövdes initiativ kan fler flickor gå i skolan. Senast i början av april var representanter nere i Saiga och överlämnade bindor.

Det är lärarna som är nyckelpersoner för kvalitet i utbildningen. Utbildade lärare, med rätt resurser och en värdig lön ger ökad kvalitet och ökad status för läraryrket, något som Lärarförbundet arbetar hårt för. Lärarförbundet är medlem i Global Campaign for Education både genom Education international (EI), som är en av de drivande organisationerna, och genom det svenska Utbildning för alla-nätverket.

Årets kampanjvecka sätter fokus på behovet av utbildning när FN:s nya hållbara utvecklingsmål för 2015–2030 ska antas. De nya målen kommer att gälla alla världens länder. Lärarförbundet arbetar i Sverige och tillsammans med världens övriga lärarorganisationer inom Education International på global nivå för att se till att utbildning blir ett eget mål.

Vill du engagera dig för allas rätt till kostnadsfri utbildning med kvalitet, tveka inte att skriva under den internationella petitionen Rise Up For School, länk finns på Lärarförbundet Skövdes hemsida och på vår Facebook-sida www.lararforbundet.se/skovde.

Zofia Hammerin

Lärarförbundet Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.