02 maj 2015 06:00

02 maj 2015 06:00

Bra skolor i Skaraborg

Debatt.:

Under några veckor har vi socialdemokratiska riksdagsledamöter besökt skolor runt om i landet. Själv har jag varit på förskolan Miklagård i Götene, Tidanskolan och Västerhöjdgymnasiet i Skövde. Jag har fått information om verksamheten och diskuterat skolans förutsättningar. Det engagemang och den vilja till utveckling som finns runt om i våra lokala skolor imponerar. Inte minst hög kvalitet i förskolan är viktig – det är här framtiden börjar!

Det finns många bra skolor i Skaraborg, men allt fler elever, föräldrar och lärare är oroade över läget. Skolresultaten i landet har fallit kraftigt. Kunskapen har rasat i internationella jämförelser och klyftorna mellan elever har ökat. Det är hög tid att vända utvecklingen och skapa en skola där ingen lämnas efter eller hålls tillbaka.

Under den tidigare borgerliga regeringen prioriterades skattesänkningar konsekvent framför investeringar i skolan. De förändringar som gjordes var ofta slarviga och saknade förankring i både forskning och skolans profession. Nu har vi chansen att göra andra prioriteringar och fokusera på det som skolan verkligen behöver.

Vi socialdemokrater vill höja kunskapsresultaten i skolan genom tre tydliga fokus:

1. Tidiga insatser och mindre klasser.

För att vända utvecklingen i skolan måste alla elever få det stöd de behöver i tidig ålder. Med fler lärare, speciallärare och specialpedagoger i lågstadiet kan små problem lösas innan de hinner växa sig stora och ingen elev behöver halka efter. Det är därför glädjande att regeringen redan i år investerar två miljarder till fler anställda i lågstadiet, så att stora klasser kan bli mindre och så att lärarna får mer tid med varje elev.

2. Investeringar i skickliga och engagerade lärare.

Forskning visar att skickliga lärare gör den enskilt största skillnaden för elevers kunskapsresultat. Därför vill vi stärka lärarkåren med mindre administration, mer tid för eleverna och höjda löner. Från och med nästa år kommer regeringen, i dialog med lärarfacken och arbetsgivarna, investera tre miljarder kronor i höjda lärarlöner kopplat till kompetens.

3. Jämlik skola.

De skolsystem i världen som är mest jämlika har också högst kunskapsresultat. En jämlik skola som ger alla barn samma livschanser är därför inte bara rätt, det är också smart. Vi vill ge stöd till skolor med tuffast förutsättningar och läxhjälp till alla barn som behöver det. Sen ska skolans resurser gå till eleverna – inte till riskkapitalbolagens vinster.

Med dessa åtgärder kan vi höja resultaten och öka jämlikheten i skolan. I dag finns det 115 815 sexåringar i Sverige. När de börjar första klass, ska varenda en bli sedd.

Monica Green

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Under några veckor har vi socialdemokratiska riksdagsledamöter besökt skolor runt om i landet. Själv har jag varit på förskolan Miklagård i Götene, Tidanskolan och Västerhöjdgymnasiet i Skövde. Jag har fått information om verksamheten och diskuterat skolans förutsättningar. Det engagemang och den vilja till utveckling som finns runt om i våra lokala skolor imponerar. Inte minst hög kvalitet i förskolan är viktig – det är här framtiden börjar!

Det finns många bra skolor i Skaraborg, men allt fler elever, föräldrar och lärare är oroade över läget. Skolresultaten i landet har fallit kraftigt. Kunskapen har rasat i internationella jämförelser och klyftorna mellan elever har ökat. Det är hög tid att vända utvecklingen och skapa en skola där ingen lämnas efter eller hålls tillbaka.

Under den tidigare borgerliga regeringen prioriterades skattesänkningar konsekvent framför investeringar i skolan. De förändringar som gjordes var ofta slarviga och saknade förankring i både forskning och skolans profession. Nu har vi chansen att göra andra prioriteringar och fokusera på det som skolan verkligen behöver.

Vi socialdemokrater vill höja kunskapsresultaten i skolan genom tre tydliga fokus:

1. Tidiga insatser och mindre klasser.

För att vända utvecklingen i skolan måste alla elever få det stöd de behöver i tidig ålder. Med fler lärare, speciallärare och specialpedagoger i lågstadiet kan små problem lösas innan de hinner växa sig stora och ingen elev behöver halka efter. Det är därför glädjande att regeringen redan i år investerar två miljarder till fler anställda i lågstadiet, så att stora klasser kan bli mindre och så att lärarna får mer tid med varje elev.

2. Investeringar i skickliga och engagerade lärare.

Forskning visar att skickliga lärare gör den enskilt största skillnaden för elevers kunskapsresultat. Därför vill vi stärka lärarkåren med mindre administration, mer tid för eleverna och höjda löner. Från och med nästa år kommer regeringen, i dialog med lärarfacken och arbetsgivarna, investera tre miljarder kronor i höjda lärarlöner kopplat till kompetens.

3. Jämlik skola.

De skolsystem i världen som är mest jämlika har också högst kunskapsresultat. En jämlik skola som ger alla barn samma livschanser är därför inte bara rätt, det är också smart. Vi vill ge stöd till skolor med tuffast förutsättningar och läxhjälp till alla barn som behöver det. Sen ska skolans resurser gå till eleverna – inte till riskkapitalbolagens vinster.

Med dessa åtgärder kan vi höja resultaten och öka jämlikheten i skolan. I dag finns det 115 815 sexåringar i Sverige. När de börjar första klass, ska varenda en bli sedd.

Monica Green

riksdagsledamot (S)

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.