02 maj 2015 06:01

02 maj 2015 06:01

Ideologiska (s)kygglappar i Skövde

SKÖVDEBOSTÄDERS ÄGARDIREKTIV

Skövde behöver en mångfald av boenden och en stark flora av såväl privata som offentliga fastighetsbolag. På så vis skapar vi förutsättningar för att klara både visionsmålet till 2025 om 60 000 invånare samt har resurser till ytterligare tillväxt där bortom.

De som nu ohämmat framför att AB Skövdebostäder ska få bli den helt dominerande aktören på Skövdes bostadsmarknad vill i förlängningen att huvuddelen av bostadsproduktionen ekonomiskt ska garanteras av skattebetalarna, utan någon direkt ekonomisk nytta i övrigt förutom för hyresgästerna (som dock betalar bolagets avkastning på cirka 5 procent på marknadsvärdet; eller vinstmarginal på drygt 34 procent). Det vore att samla alltför många ägg i samma korg. Och det vore att låta socialdemokratisk ideologi få gå före sund ekonomisk hushållning, Skövde skulle i realiteten avstå välbehövliga privata investeringar. Snacka om ideologiska skygglappar.

Skövdebostäder är ekonomiskt starkt tack vare en duktig företagsledning och fördelaktiga konkurrensvillkor; fastigheterna man äger är värda drygt 3 500 miljoner kronor och återfinns alla i tätorten Skövde och värdefull kommunal mark har historiskt inte varit svårt att införskaffa. Bolagets marknadsvärde går dock inte ens att räkna in i kommunens balansräkning och påverkar därför inte kommunens soliditet. Det innebär en minskad ekonomisk fallhöjd för kommunen och potentiellt förlorad investeringspotential i skolbyggnader, idrottshallar, äldreboenden etc.

Byggnadsnämndens vice ordförande Robert Ciabatti (S) skriver i en insändare att under hans många år i byggnadsnämnden så har ingen annan än Skövdebostäder varit intresserade av att bygga hyresrätter. I så fall har han inte lyssnat. Men om det hade stämt så är det djupt allvarligt och talar för att kommunen måste odla den privata sektorns investeringsvilja. Några sådana förslag har dock inte Socialdemokraterna i Skövde. Givetvis. Lite monopol har väl aldrig skadat?

Det är om allt detta den egentliga politiska striden står. Moderaterna vill att Skövde ska fortsätta växa även efter 2025 och kunna bli en centralort som klarar att försörja Skövderegionen på bostäder, infrastruktur och jobb. Då kommer kommunen givet sin relativa litenhet att behöva se över sina tillgångar för att ha råd med en fortsatt kraftfull utbyggnad samtidigt som bostadsproduktionen ökar. Att tillämpa en fortsatt låt-gå-mentalitet skulle skada utvecklingen.

Magnus Hammar Borsch (M)

ordförande byggnadsnämnden

Skövde behöver en mångfald av boenden och en stark flora av såväl privata som offentliga fastighetsbolag. På så vis skapar vi förutsättningar för att klara både visionsmålet till 2025 om 60 000 invånare samt har resurser till ytterligare tillväxt där bortom.

De som nu ohämmat framför att AB Skövdebostäder ska få bli den helt dominerande aktören på Skövdes bostadsmarknad vill i förlängningen att huvuddelen av bostadsproduktionen ekonomiskt ska garanteras av skattebetalarna, utan någon direkt ekonomisk nytta i övrigt förutom för hyresgästerna (som dock betalar bolagets avkastning på cirka 5 procent på marknadsvärdet; eller vinstmarginal på drygt 34 procent). Det vore att samla alltför många ägg i samma korg. Och det vore att låta socialdemokratisk ideologi få gå före sund ekonomisk hushållning, Skövde skulle i realiteten avstå välbehövliga privata investeringar. Snacka om ideologiska skygglappar.

Skövdebostäder är ekonomiskt starkt tack vare en duktig företagsledning och fördelaktiga konkurrensvillkor; fastigheterna man äger är värda drygt 3 500 miljoner kronor och återfinns alla i tätorten Skövde och värdefull kommunal mark har historiskt inte varit svårt att införskaffa. Bolagets marknadsvärde går dock inte ens att räkna in i kommunens balansräkning och påverkar därför inte kommunens soliditet. Det innebär en minskad ekonomisk fallhöjd för kommunen och potentiellt förlorad investeringspotential i skolbyggnader, idrottshallar, äldreboenden etc.

Byggnadsnämndens vice ordförande Robert Ciabatti (S) skriver i en insändare att under hans många år i byggnadsnämnden så har ingen annan än Skövdebostäder varit intresserade av att bygga hyresrätter. I så fall har han inte lyssnat. Men om det hade stämt så är det djupt allvarligt och talar för att kommunen måste odla den privata sektorns investeringsvilja. Några sådana förslag har dock inte Socialdemokraterna i Skövde. Givetvis. Lite monopol har väl aldrig skadat?

Det är om allt detta den egentliga politiska striden står. Moderaterna vill att Skövde ska fortsätta växa även efter 2025 och kunna bli en centralort som klarar att försörja Skövderegionen på bostäder, infrastruktur och jobb. Då kommer kommunen givet sin relativa litenhet att behöva se över sina tillgångar för att ha råd med en fortsatt kraftfull utbyggnad samtidigt som bostadsproduktionen ökar. Att tillämpa en fortsatt låt-gå-mentalitet skulle skada utvecklingen.

Magnus Hammar Borsch (M)

ordförande byggnadsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.