04 maj 2015 06:00

04 maj 2015 06:00

Rätt väg för psykiatrin?

PSYKIATRIN

Tveksamt. I media meddelades nyligen att psykiatrin i Västra Götalandsregionen kommer att få ett ekonomiskt tillskott på 19 mkr för att inrätta 25 nya läkartjänster. Monica Selin som är regionråd för KD, framträdde. Jag tillhör en grupp som har skadats av den psykiatriska vården och ställer frågan; är det rätt väg att tillföra mer pengar till en verksamhet som är så starkt ifrågasatt och med så högst tveksamma resultat?

Givetvis unnar jag alla de som har personliga problem att få genuin hjälp, men jag ifrågasätter om det kan skötas med dagens biologiskt-kemiskt inriktade psykiatri. Man ser ytterst sällan att psykiatrin redovisar några positiva vårdresultat.

Jag har relativt många i min bekantskapskrets som har liknande negativa erfarenheter. Det allra senaste exemplet i raden på misslyckanden är ett fall från östra Skaraborg. En medelålders patient blev tydligt sämre både fysiskt och psykiskt efter behandling på Falköpings psyk-avdelning där man gav elchocker med efterföljande stora ordinationer av psykofarmaka.

Jag har hängt med ett ganska bra tag i livet och även löpande följt vad som händer i media. Funderar – när skall media ha modet eller intresset för att intressera sig för vår grupp? Att tystnad och ”rättning i leden” bör råda när det gäller psykiatrin har jag sedan länge förstått, men frågan är – vem vinner på den i längden?

Skövdebo

Givetvis unnar jag alla de som har personliga problem att få genuin hjälp, men jag ifrågasätter om det kan skötas med dagens biologiskt-kemiskt inriktade psykiatri. Man ser ytterst sällan att psykiatrin redovisar några positiva vårdresultat.

Jag har relativt många i min bekantskapskrets som har liknande negativa erfarenheter. Det allra senaste exemplet i raden på misslyckanden är ett fall från östra Skaraborg. En medelålders patient blev tydligt sämre både fysiskt och psykiskt efter behandling på Falköpings psyk-avdelning där man gav elchocker med efterföljande stora ordinationer av psykofarmaka.

Jag har hängt med ett ganska bra tag i livet och även löpande följt vad som händer i media. Funderar – när skall media ha modet eller intresset för att intressera sig för vår grupp? Att tystnad och ”rättning i leden” bör råda när det gäller psykiatrin har jag sedan länge förstått, men frågan är – vem vinner på den i längden?

Skövdebo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.