05 maj 2015 06:01

05 maj 2015 06:01

Allt är möjligt för den som vill och vågar!

SKOLAN.

Läser att Skövde kommun ska anställa en grundskolechef. Skövde – en framtidsstad mitt i Skaraborg. Visionen år 2025, vi ska vara 60 000 invånare. Här är bra utbildningsmöjligheter. Genom att värna om hög kvalitet och satsning på utveckling i verksamheter, vill kommunen vara en av regionens attraktiva arbetsgivare.

Läser också att arbetstagare är rädda att säga vad de tycker. Rädsla att straffas för uttalanden kan också leda till rädsla att jobba fackligt. Yttrande- och tryckfriheten i kommunpolicyn är otydlig, läser jag mig till. Det är en arbetsmiljöfråga menar en facklig företrädare.

Läser vidare att mellanchefer – rektorer, har mycket att göra. Ja de är ofta på möten. Mycket att förhandla för att organisera och effektivisera. Mycket finns att läsa i de lokala tidningarna.

Nu går jag till möte – facklig samverkan. Vill och vågar. I ett systematiskt arbetsmiljöarbete är samverkan en nyckelfaktor för framgång. Vill medverka och påverka! Vill vara en modig facklig representant och jag kommer inte tystas förrän jag går i graven.

Läser fakta som gör ont. Lärarbrist och arbetsbelastning.

Citerar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. ”Att vara lärare är att stå stadigt på vetenskaplig grund, med fötterna fast förankrade i professionens beprövade erfarenheter. Att vara lärare är att bygga sociala relationer, att inspireras och få andra att utvecklas. För att det ska vara möjligt måste självklart tiden räcka till. Vi lärare måste få känna inspiration och att vi utvecklas. Läraruppdraget måste värnas. Arbetsgivarna måste göra verklighet av fattade politiska beslut. Politiker måste fortsätta vända på varje sten och inte tveka att göra mer.”

Därför ska jag gå på ett möte till – frukostmöte med modiga politiker.

Allt engagemang för att våra barn, elever och lärare ska få en bättre arbetsmiljö.

Genom engagemang i fackligt arbete, då vet hen att man försökt göra någonting. Fler lärare behövs! Fler kan göra mer! För allt är möjligt för den som vill och vågar!

Elisabeth Carlbo

Lärarförbundet Skövde avdelning

Läser att Skövde kommun ska anställa en grundskolechef. Skövde – en framtidsstad mitt i Skaraborg. Visionen år 2025, vi ska vara 60 000 invånare. Här är bra utbildningsmöjligheter. Genom att värna om hög kvalitet och satsning på utveckling i verksamheter, vill kommunen vara en av regionens attraktiva arbetsgivare.

Läser också att arbetstagare är rädda att säga vad de tycker. Rädsla att straffas för uttalanden kan också leda till rädsla att jobba fackligt. Yttrande- och tryckfriheten i kommunpolicyn är otydlig, läser jag mig till. Det är en arbetsmiljöfråga menar en facklig företrädare.

Läser vidare att mellanchefer – rektorer, har mycket att göra. Ja de är ofta på möten. Mycket att förhandla för att organisera och effektivisera. Mycket finns att läsa i de lokala tidningarna.

Nu går jag till möte – facklig samverkan. Vill och vågar. I ett systematiskt arbetsmiljöarbete är samverkan en nyckelfaktor för framgång. Vill medverka och påverka! Vill vara en modig facklig representant och jag kommer inte tystas förrän jag går i graven.

Läser fakta som gör ont. Lärarbrist och arbetsbelastning.

Citerar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. ”Att vara lärare är att stå stadigt på vetenskaplig grund, med fötterna fast förankrade i professionens beprövade erfarenheter. Att vara lärare är att bygga sociala relationer, att inspireras och få andra att utvecklas. För att det ska vara möjligt måste självklart tiden räcka till. Vi lärare måste få känna inspiration och att vi utvecklas. Läraruppdraget måste värnas. Arbetsgivarna måste göra verklighet av fattade politiska beslut. Politiker måste fortsätta vända på varje sten och inte tveka att göra mer.”

Därför ska jag gå på ett möte till – frukostmöte med modiga politiker.

Allt engagemang för att våra barn, elever och lärare ska få en bättre arbetsmiljö.

Genom engagemang i fackligt arbete, då vet hen att man försökt göra någonting. Fler lärare behövs! Fler kan göra mer! För allt är möjligt för den som vill och vågar!

Elisabeth Carlbo

Lärarförbundet Skövde avdelning

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.