05 maj 2015 06:00

05 maj 2015 16:04

Fattiga pensionärer har inte råd

BOSTÄDER.

I Sverige råder stor bostadsbrist i 135 kommuner, enligt Boverket, varav Skövde är en av dessa.

Intresset att flytta till hyresrätt ökar med stigande ålder för äldre som bor i småhus. När det egna huset blir alltför arbetskrävande, blir hyresrätten ett lockande alternativ. Men det saknas hyreslägenheter i så många som 259 kommuner, enligt Boverket.

I vårt land har vi 225 000 pensionärer i åldern 66–75 år, som lever under EU:s fattigdomsgräns. De har en månadsinkomst på 10 800 kronor. Flera av dessa bor i Skövde. De bor för det mesta i hyreslägenheter och är för det mesta kvinnor. Att dessa människor blir förtvivlade över alliansens utspel om de kraftiga förändringarna av Skövdebostäder, är inget att undra på. Den mångfald som efterlyses finns redan. Det finns villor, bostadsrätter och hyresrätter. Och fler bostadsrätter är på väg att byggas.

När dessa fattigpensionärer knappt får pengarna att räcka till den dagliga livsföringen finns inga förutsättningar att spara till en insatslägenhet. Bankerna är heller inte alltid beredda att låna ut till pensionärer.

Den förutfattade meningen från alliansen, att alla vill äga sin lägenhet, visar brist på insikt om hur verkligheten ser ut för pensionärer, arbetslösa och sjuka.

För den som har en månadsinkomst på 65 000 kronor, som Katarina Jonsson (M), är det lätt att köpa loss en bostadsrätt, men för alla andra med betydligt lägre inkomster och som valt hyresrätten som sitt boendealternativ är det svårare. Måste alla tvingas att äga? Vilken valfrihet är det?

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Intresset att flytta till hyresrätt ökar med stigande ålder för äldre som bor i småhus. När det egna huset blir alltför arbetskrävande, blir hyresrätten ett lockande alternativ. Men det saknas hyreslägenheter i så många som 259 kommuner, enligt Boverket.

I vårt land har vi 225 000 pensionärer i åldern 66–75 år, som lever under EU:s fattigdomsgräns. De har en månadsinkomst på 10 800 kronor. Flera av dessa bor i Skövde. De bor för det mesta i hyreslägenheter och är för det mesta kvinnor. Att dessa människor blir förtvivlade över alliansens utspel om de kraftiga förändringarna av Skövdebostäder, är inget att undra på. Den mångfald som efterlyses finns redan. Det finns villor, bostadsrätter och hyresrätter. Och fler bostadsrätter är på väg att byggas.

När dessa fattigpensionärer knappt får pengarna att räcka till den dagliga livsföringen finns inga förutsättningar att spara till en insatslägenhet. Bankerna är heller inte alltid beredda att låna ut till pensionärer.

Den förutfattade meningen från alliansen, att alla vill äga sin lägenhet, visar brist på insikt om hur verkligheten ser ut för pensionärer, arbetslösa och sjuka.

För den som har en månadsinkomst på 65 000 kronor, som Katarina Jonsson (M), är det lätt att köpa loss en bostadsrätt, men för alla andra med betydligt lägre inkomster och som valt hyresrätten som sitt boendealternativ är det svårare. Måste alla tvingas att äga? Vilken valfrihet är det?

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.