05 maj 2015 06:00

05 maj 2015 06:00

Jobba hemma i dag!

Debatt.:

I dag är det Jobba Hemma-dagen. Över hundra organisationer och företag uppmanar sina medarbetare att inte komma till jobbet – för minskad miljöpåverkan, ökad produktivitet, höjd livskvalitet och ett livspussel som lättare går ihop.

För Sverige är trafiken den största faktorn till klimatpåverkan samtidigt som den försämrar luftkvaliteten i många städer. Att minska arbetsresorna på frivillig väg är en viktig del i att hantera detta. Att jobba hemma en dag i veckan minskar arbetsresande och utsläpp med 20 procent. Eftersom rusningstrafikens trängsel är avgörande för om vägar och kollektivtrafik måste byggas ut, kan ett utbrett distansarbete spara stora pengar åt samhället.

För den enskilde arbetsgivaren och för samhället är det angeläget att produktivitet och konkurrenskraft ökar. En del i detta är att inse att den fysiska arbetsplatsen inte alltid är det ställe man är mest produktiv på. Tekniken har bidragit till att vi idag kan jobba oberoende av tid och plats. Ett flexibelt arbetssätt bidrar till ökad motivation, välmående och ökade prestationer. Trots att de tekniska möjligheterna idag finns tillgängliga är det många företag som varken tillåter, än mindre uppmuntrar, medarbetarna till flexibelt arbete.

Som arbetsgivare är det viktigt att vara lyhörd för vad nuvarande och framtida medarbetare ser som en attraktiv arbetsplats. Enligt Forrester-institutes nya undersökning anser 29 procent av befolkningen sig redan vara anytime, anywhere-arbetare. Friheten att få bestämma varifrån man arbetar är en av de allra mest eftertraktade förmånerna – skyhögt över exempelvis tjänstebil.

Som anställd kan det vara svårt att få livspusslet att gå ihop, inte minst om man har små barn. Så länge samhället inte är fullt ut jämställt är problemet särskilt stort för kvinnor, som fortfarande tar det största ansvaret i hemmet. En flexibel syn på arbetsplatsen underlättar för män att ta ett större ansvar för familjen.

På samma sätt som skälen att medverka i Jobba Hemma-dagen är många, är sätten att medverka vitt skilda – kreativiteten sätter gränserna! Jobba Hemma-dagen firas med särskild Spotify-låtlista, jobba hemma-paket till medarbetarna, möten på kaféer och mycket annat. En viktig slutsats är att citationstecknen flyttats från jobba till hemma; tidigare trodde vi att den som jobbar hemma inte jobbar i någon större utsträckning, nu inser vi att man jobbar mer effektivt än någonsin, och kan därmed ge mycket större frihet att välja den plats och det sammanhang där arbetet fungerar bäst.

Ni som har möjlighet att jobba hemma; njut – och visa på fördelarna med ett flexibelt arbetsliv! Ni andra: Ta ett snack på jobbet – rätt utformat, gynnar flexibelt arbete alla!

Mattias Goldmann

vd Fores, initiativtagare 2030-sekretariatet

Rikard Linde

programchef Digitala samhället, Fores

Stefan Henningsson

klimatexpert Världsnaturfonden WWF samt expert i DigitaliseringskommissionenJonas Persson

vd Microsoft Sverige

Catarina Danso

förbundsordförande Sveriges Makalösa Föräldrar

I dag är det Jobba Hemma-dagen. Över hundra organisationer och företag uppmanar sina medarbetare att inte komma till jobbet – för minskad miljöpåverkan, ökad produktivitet, höjd livskvalitet och ett livspussel som lättare går ihop.

För Sverige är trafiken den största faktorn till klimatpåverkan samtidigt som den försämrar luftkvaliteten i många städer. Att minska arbetsresorna på frivillig väg är en viktig del i att hantera detta. Att jobba hemma en dag i veckan minskar arbetsresande och utsläpp med 20 procent. Eftersom rusningstrafikens trängsel är avgörande för om vägar och kollektivtrafik måste byggas ut, kan ett utbrett distansarbete spara stora pengar åt samhället.

För den enskilde arbetsgivaren och för samhället är det angeläget att produktivitet och konkurrenskraft ökar. En del i detta är att inse att den fysiska arbetsplatsen inte alltid är det ställe man är mest produktiv på. Tekniken har bidragit till att vi idag kan jobba oberoende av tid och plats. Ett flexibelt arbetssätt bidrar till ökad motivation, välmående och ökade prestationer. Trots att de tekniska möjligheterna idag finns tillgängliga är det många företag som varken tillåter, än mindre uppmuntrar, medarbetarna till flexibelt arbete.

Som arbetsgivare är det viktigt att vara lyhörd för vad nuvarande och framtida medarbetare ser som en attraktiv arbetsplats. Enligt Forrester-institutes nya undersökning anser 29 procent av befolkningen sig redan vara anytime, anywhere-arbetare. Friheten att få bestämma varifrån man arbetar är en av de allra mest eftertraktade förmånerna – skyhögt över exempelvis tjänstebil.

Som anställd kan det vara svårt att få livspusslet att gå ihop, inte minst om man har små barn. Så länge samhället inte är fullt ut jämställt är problemet särskilt stort för kvinnor, som fortfarande tar det största ansvaret i hemmet. En flexibel syn på arbetsplatsen underlättar för män att ta ett större ansvar för familjen.

På samma sätt som skälen att medverka i Jobba Hemma-dagen är många, är sätten att medverka vitt skilda – kreativiteten sätter gränserna! Jobba Hemma-dagen firas med särskild Spotify-låtlista, jobba hemma-paket till medarbetarna, möten på kaféer och mycket annat. En viktig slutsats är att citationstecknen flyttats från jobba till hemma; tidigare trodde vi att den som jobbar hemma inte jobbar i någon större utsträckning, nu inser vi att man jobbar mer effektivt än någonsin, och kan därmed ge mycket större frihet att välja den plats och det sammanhang där arbetet fungerar bäst.

Ni som har möjlighet att jobba hemma; njut – och visa på fördelarna med ett flexibelt arbetsliv! Ni andra: Ta ett snack på jobbet – rätt utformat, gynnar flexibelt arbete alla!

Mattias Goldmann

vd Fores, initiativtagare 2030-sekretariatet

Rikard Linde

programchef Digitala samhället, Fores

Stefan Henningsson

klimatexpert Världsnaturfonden WWF samt expert i DigitaliseringskommissionenJonas Persson

vd Microsoft Sverige

Catarina Danso

förbundsordförande Sveriges Makalösa Föräldrar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.