05 maj 2015 06:00

05 maj 2015 06:00

Man måste ha uppsikt

TRAFIK.

Svar. Till insändare med rubriken Det värsta kunde ha hänt.

Din treåring är inte ouppfostrad men har ännu inte förmågan att tänka att han ska stanna och se sig för innan han ska över en gata. Din treåring är som andra treåringar nyfiken och vill se vad som händer.

En treåring ska vara nyfiken och med en vuxen i sin närhet ska han/hon utforska sin värld. Bilister är skyldiga att ta hänsyn och vara extra försiktiga där det finns barn i närheten av gatan. Men som förälder har man också ett ansvar att ha uppsikt och finnas i närheten av sitt barn för att förhindra att farliga situationer ska uppstå.

Gatan är som du skriver ingen lekplats. När barnen leker vid gatan behöver en vuxen finnas där. Om både föräldrar och bilister tar sitt ansvar kan vi hoppas på en trygg miljö för barnen att vara i.

Karin Johansson

Din treåring är inte ouppfostrad men har ännu inte förmågan att tänka att han ska stanna och se sig för innan han ska över en gata. Din treåring är som andra treåringar nyfiken och vill se vad som händer.

En treåring ska vara nyfiken och med en vuxen i sin närhet ska han/hon utforska sin värld. Bilister är skyldiga att ta hänsyn och vara extra försiktiga där det finns barn i närheten av gatan. Men som förälder har man också ett ansvar att ha uppsikt och finnas i närheten av sitt barn för att förhindra att farliga situationer ska uppstå.

Gatan är som du skriver ingen lekplats. När barnen leker vid gatan behöver en vuxen finnas där. Om både föräldrar och bilister tar sitt ansvar kan vi hoppas på en trygg miljö för barnen att vara i.

Karin Johansson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.