05 maj 2015 06:00

05 maj 2015 06:00

Respektlöst att ändra siffrorna

SKARABORGS SJUKHUS.

Replik. Ulla-Britt Hagström tycks ha en behagligt tillbakalutad inställning till Skaraborgs sjukhus ekonomiska situation. Själv är jag inte fullt lika avslappnad och betraktar ett 100 000 000 kronors sparbetings vara eller icke vara som något allvarligare än en ”storm i ett vattenglas”.

Jag har under förra mandatperioden varit med och effektiviserat för dubbla det beloppet i samma organisation och vet till skillnad från Ulla-Britt vad det innebär i form av arbetsbelastning för personalen och kvalitet för verksamheten.

För mig blir det därför oerhört respektlöst och verklighetsfrånvänt att som majoriteten i styrelsen helt enkelt ändra siffrorna i delårsrapporten när de inte stämmer med den bild man vill förmedla.

Ett effektiviseringskrav på 4 procent förvandlades till ett effektiviseringskrav på 1 procent när ordföranden på gruppmötet före styrelsen tog fram pennan och strök i tjänstemännens fullständigt korrekta beskrivning av det ekonomiska läget.

Angående den förmenta ”utsträckta hand” som ordföranden säger sig erbjuda kan jag här tala om att jag på mötet närmast vädjade till densamma om att vi skulle komma fram till ett gemensamt förslag.

När detta inte hjälpte såg jag mig föranledd att hänvisa till styrelsens arbetsordning där det tydligt stipuleras att den partipolitiska diskussionen inte ska prägla styrelsens arbete. När inte heller detta hjälpte fanns ingen annan utväg än att reservera sig till förmån för eget förslag då jag vägrar delta i ett beslut som inte stämmer med verkligheten.

Ulla-Britts beskrivning om min ”iver att konfrontera” är därmed ett rent falsarium, jag försökte tvärtom av hänsyn för verksamheten undvika en konfrontation.

Jag rekommenderar därför Ulla-Britt att fortsättningsvis låta bli att försöka frisera sanningen, både i beslut och debatt, samt att ta sitt uppdrag på det allvar det förtjänar.

Johan Ask (S)

vice ordförande Skaraborgs sjukhus styrelse

Jag har under förra mandatperioden varit med och effektiviserat för dubbla det beloppet i samma organisation och vet till skillnad från Ulla-Britt vad det innebär i form av arbetsbelastning för personalen och kvalitet för verksamheten.

För mig blir det därför oerhört respektlöst och verklighetsfrånvänt att som majoriteten i styrelsen helt enkelt ändra siffrorna i delårsrapporten när de inte stämmer med den bild man vill förmedla.

Ett effektiviseringskrav på 4 procent förvandlades till ett effektiviseringskrav på 1 procent när ordföranden på gruppmötet före styrelsen tog fram pennan och strök i tjänstemännens fullständigt korrekta beskrivning av det ekonomiska läget.

Angående den förmenta ”utsträckta hand” som ordföranden säger sig erbjuda kan jag här tala om att jag på mötet närmast vädjade till densamma om att vi skulle komma fram till ett gemensamt förslag.

När detta inte hjälpte såg jag mig föranledd att hänvisa till styrelsens arbetsordning där det tydligt stipuleras att den partipolitiska diskussionen inte ska prägla styrelsens arbete. När inte heller detta hjälpte fanns ingen annan utväg än att reservera sig till förmån för eget förslag då jag vägrar delta i ett beslut som inte stämmer med verkligheten.

Ulla-Britts beskrivning om min ”iver att konfrontera” är därmed ett rent falsarium, jag försökte tvärtom av hänsyn för verksamheten undvika en konfrontation.

Jag rekommenderar därför Ulla-Britt att fortsättningsvis låta bli att försöka frisera sanningen, både i beslut och debatt, samt att ta sitt uppdrag på det allvar det förtjänar.

Johan Ask (S)

vice ordförande Skaraborgs sjukhus styrelse

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.