06 maj 2015 06:00

06 maj 2015 06:00

Nu sluter vi fred, Johan Ask

SKARABORGS SJUKHUS.

Replik. Johan Ask (S) fortsätter hävda att vi från den grönblå alliansen för Skaraborgs Sjukhus politiserat beslutet om delårsrapporten för första kvartalet år 2015. Anklagelsen från Johan är att vi skulle gömt undan summor i delårsrapporten.

Fast jag talat om för Johan att vi inte ändrat en enda siffra av besparingskraven i tjänstemännens förslag, höftar Johan Ask fram att det handlar om hela hundra miljoner. Rapporten visar på krav på kostnadssänkningar på 58 miljoner kronor utöver de besparingar som har redovisade åtgärder. Du var själv med Johan på Ägarutskottet i Göteborg där delårsrapporten accepterades inför regionfullmäktige, trots att du reserverat dig i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.

Detta Ägarutskott ledde också fram till att den resursfördelningsmodell som Socialdemokraterna infört, frystes på 2015 års nivå inför 2016. Genom denna frysning underlättas kraven för Skaraborgs Sjukhus med 80 miljoner kronor år 2016. Inför år 2017 kommer modellen att förändras, så att inte sjukhusområden med glesare befolkning typ Skaraborg längre missgynnas.

Tack för ditt stöd Johan att få budgeten för Skaraborgs Sjukhus i balans. Tillsammans ska vi utveckla Skas med bästa vård för patienten och en god arbetsmiljö för våra anställda. Nu sluter vi fred Johan Ask!

Ulla-Britt Hagström (FP)

ordförande för styrelsen Skaraborgs Sjukhus

 

Fast jag talat om för Johan att vi inte ändrat en enda siffra av besparingskraven i tjänstemännens förslag, höftar Johan Ask fram att det handlar om hela hundra miljoner. Rapporten visar på krav på kostnadssänkningar på 58 miljoner kronor utöver de besparingar som har redovisade åtgärder. Du var själv med Johan på Ägarutskottet i Göteborg där delårsrapporten accepterades inför regionfullmäktige, trots att du reserverat dig i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.

Detta Ägarutskott ledde också fram till att den resursfördelningsmodell som Socialdemokraterna infört, frystes på 2015 års nivå inför 2016. Genom denna frysning underlättas kraven för Skaraborgs Sjukhus med 80 miljoner kronor år 2016. Inför år 2017 kommer modellen att förändras, så att inte sjukhusområden med glesare befolkning typ Skaraborg längre missgynnas.

Tack för ditt stöd Johan att få budgeten för Skaraborgs Sjukhus i balans. Tillsammans ska vi utveckla Skas med bästa vård för patienten och en god arbetsmiljö för våra anställda. Nu sluter vi fred Johan Ask!

Ulla-Britt Hagström (FP)

ordförande för styrelsen Skaraborgs Sjukhus

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.