07 maj 2015 06:00

07 maj 2015 06:00

Vi är inte nöjda förrän vi nått nollvisionen

Debatt.:

Så här kan andra branscher bli lika bra på säkerhetsarbete som byggbranschen

Den 28 april hade hela byggbranschen en gemensam reflektionsdag då vi samlades en stund på varje enskild arbetsplats och diskuterade hur vi ska undvika olyckor. För trots att mycket gjorts för att höja säkerheten är vi i Sveriges Byggindustrier inte nöjda förrän vi nått nollvisionen mot dödsolyckor. Vi vill att alla ska komma hem hela och friska från sina arbeten.

Antalet olyckor i byggbranschen har minskat stadigt sedan 1990-talet, även om de fortfarande är för många. I dag är vi bäst i världen på säkerhet. Det har inte skett av sig självt utan är resultatet av ett medvetet arbete.

För det första har byggbranschen under flera år prioriterat arbetet med att öka säkerheten. Sammantaget satsar Sveriges Byggindustrier 50 miljoner kronor för att lyfta säkerhetsfrågorna i byggföretagen. Det handlar om ökat branschsamarbete, utbildningar, rådgivning och stöd och inte minst kommunikation.

För det andra har vi drivit frågorna i samverkan med branschens fackliga organisationer samt med våra systerorganisationer och inte minst våra medlemsföretag. Vår förhoppning är att vi ska kunna skapa en samsyn på säkerhetsfrågorna och därmed tillsammans ge frågorna högsta prioritet.

Ofta beror olyckor i byggbranschen på brister i förhållningssätt snarare än behov av ökade regler.

För det tredje arbetar varje enskilt medlemsföretag med att se säkerhetsfrågorna som en självklarhet. Alla vinner på att prioritera säkerheten. Säkerhetsfrågor behandlas numera högt upp på ledningsnivå, oavsett storlek på företaget. Så var det inte för ett antal år sedan.

Vi är långt ifrån klara med vårt säkerhetsarbete. Under våren 2015 har vi därför utmanat branschen och höjt säkerhetsfokus ytterligare. Många byggföretag genomför regelbundet vidareutbildningar i säkerhet. Som ett komplement har Sveriges Byggindustrier lanserat en kostnadsfri webbaserad säkerhetsutbildning i säkerhet. Fram till i dag har 1 598 byggnadsarbetare, byggchefer och andra på arbetsplatserna i hela landet genomgått webbutbildningen www.ensakerarbetsplats.se.

På byggarbetsplatser runt om i landet uppmärksammas säkerhetsfrågorna. Tillsammans reflekterar vi över olyckor som har skett och säkerhetsfrågorna i branschen. Vad kan vi göra ytterligare för att förhindra olyckor? Hur värnar vi än bättre om varandra? Vi kan aldrig acceptera att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister.

Maria Skoog

Sveriges Byggindustrier, Chef BI Skaraborg

Så här kan andra branscher bli lika bra på säkerhetsarbete som byggbranschen

Den 28 april hade hela byggbranschen en gemensam reflektionsdag då vi samlades en stund på varje enskild arbetsplats och diskuterade hur vi ska undvika olyckor. För trots att mycket gjorts för att höja säkerheten är vi i Sveriges Byggindustrier inte nöjda förrän vi nått nollvisionen mot dödsolyckor. Vi vill att alla ska komma hem hela och friska från sina arbeten.

Antalet olyckor i byggbranschen har minskat stadigt sedan 1990-talet, även om de fortfarande är för många. I dag är vi bäst i världen på säkerhet. Det har inte skett av sig självt utan är resultatet av ett medvetet arbete.

För det första har byggbranschen under flera år prioriterat arbetet med att öka säkerheten. Sammantaget satsar Sveriges Byggindustrier 50 miljoner kronor för att lyfta säkerhetsfrågorna i byggföretagen. Det handlar om ökat branschsamarbete, utbildningar, rådgivning och stöd och inte minst kommunikation.

För det andra har vi drivit frågorna i samverkan med branschens fackliga organisationer samt med våra systerorganisationer och inte minst våra medlemsföretag. Vår förhoppning är att vi ska kunna skapa en samsyn på säkerhetsfrågorna och därmed tillsammans ge frågorna högsta prioritet.

Ofta beror olyckor i byggbranschen på brister i förhållningssätt snarare än behov av ökade regler.

För det tredje arbetar varje enskilt medlemsföretag med att se säkerhetsfrågorna som en självklarhet. Alla vinner på att prioritera säkerheten. Säkerhetsfrågor behandlas numera högt upp på ledningsnivå, oavsett storlek på företaget. Så var det inte för ett antal år sedan.

Vi är långt ifrån klara med vårt säkerhetsarbete. Under våren 2015 har vi därför utmanat branschen och höjt säkerhetsfokus ytterligare. Många byggföretag genomför regelbundet vidareutbildningar i säkerhet. Som ett komplement har Sveriges Byggindustrier lanserat en kostnadsfri webbaserad säkerhetsutbildning i säkerhet. Fram till i dag har 1 598 byggnadsarbetare, byggchefer och andra på arbetsplatserna i hela landet genomgått webbutbildningen www.ensakerarbetsplats.se.

På byggarbetsplatser runt om i landet uppmärksammas säkerhetsfrågorna. Tillsammans reflekterar vi över olyckor som har skett och säkerhetsfrågorna i branschen. Vad kan vi göra ytterligare för att förhindra olyckor? Hur värnar vi än bättre om varandra? Vi kan aldrig acceptera att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister.

Maria Skoog

Sveriges Byggindustrier, Chef BI Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.