08 maj 2015 06:00

08 maj 2015 06:00

Fler jobb gör Skaraborg och Sverige starkare

Debatt.:

När Moderaterna nu presenterat vår ekonomiska vårmotion är alternativen i svensk politik tydliga. Efter sju månader i regeringsställning ser vi hur Stefan Löfven (S) har valt en väg med kraftiga skattehöjningar som slår mot jobben och hushållens ekonomi. Flera vallöften har brutits och inga svar har getts på hur utanförskap ska minska och fler jobb växa fram.

Moderaterna fokuserar i stället på hur Sverige ska byggas starkare. För oss börjar det med jobben. Vi föreslår därför satsningar på 3 miljarder kronor per år på jobb- och omställningsreformer.

Vi vill skapa fler vägar till det första jobbet. Det kräver att trösklarna till arbetsmarknaden sänks. Moderaterna föreslår därför att alla, som är behöriga, får rätt att läsa på Komvux. Vi investerar också i lärlingsjobb och matchningsanställningar för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Fler växande företag lägger grunden för fler jobb. För att det ska bli enklare att starta och driva företag föreslår vi halverat krav på aktiekapital och rätt till längre tjänstledighet för att starta företag. Vi vill också se en lag mot fakturabedrägerier och minskad administration för mikroföretag och lokala banker.

Till detta vill vi göra omfattande investeringar i infrastruktur. Människor ska kunna lita på att tåget kommer i tid och det behövs hållbara transportmöjligheter för företag genom bättre och billigare lastbilstransporter och förstärkt underhåll av järnvägen. Skaraborg behöver fortsatta förstärkningar, inte bara löften, utan också finansierade som inte slår mot jobbtillväxt.

Sverige behöver även bättre förutsättningar för omställning och ett längre arbetsliv. Vi vill därför att det redan från 64 års ålder ska vara lägre skatt för att jobba. Det är en satsning som stärker hushållsekonomin för uppemot 70 000 personer.

Genom höjt fribelopp för studier, extra studieveckor efter 40 års ålder och rätt till studiemedel upp till 60 år samt höjt tilläggslån för studerande med barn, kan fler människor få nya chanser och ställa om till något nytt, även senare i livet.

Vi är övertygade om att Skaraborg och Sverige kan mer. Men då krävs en politik som prioriterar jobb och tillväxt.

Ulf Kristersson (M)

riksdagsledamot ekonomisk-politisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson

När Moderaterna nu presenterat vår ekonomiska vårmotion är alternativen i svensk politik tydliga. Efter sju månader i regeringsställning ser vi hur Stefan Löfven (S) har valt en väg med kraftiga skattehöjningar som slår mot jobben och hushållens ekonomi. Flera vallöften har brutits och inga svar har getts på hur utanförskap ska minska och fler jobb växa fram.

Moderaterna fokuserar i stället på hur Sverige ska byggas starkare. För oss börjar det med jobben. Vi föreslår därför satsningar på 3 miljarder kronor per år på jobb- och omställningsreformer.

Vi vill skapa fler vägar till det första jobbet. Det kräver att trösklarna till arbetsmarknaden sänks. Moderaterna föreslår därför att alla, som är behöriga, får rätt att läsa på Komvux. Vi investerar också i lärlingsjobb och matchningsanställningar för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Fler växande företag lägger grunden för fler jobb. För att det ska bli enklare att starta och driva företag föreslår vi halverat krav på aktiekapital och rätt till längre tjänstledighet för att starta företag. Vi vill också se en lag mot fakturabedrägerier och minskad administration för mikroföretag och lokala banker.

Till detta vill vi göra omfattande investeringar i infrastruktur. Människor ska kunna lita på att tåget kommer i tid och det behövs hållbara transportmöjligheter för företag genom bättre och billigare lastbilstransporter och förstärkt underhåll av järnvägen. Skaraborg behöver fortsatta förstärkningar, inte bara löften, utan också finansierade som inte slår mot jobbtillväxt.

Sverige behöver även bättre förutsättningar för omställning och ett längre arbetsliv. Vi vill därför att det redan från 64 års ålder ska vara lägre skatt för att jobba. Det är en satsning som stärker hushållsekonomin för uppemot 70 000 personer.

Genom höjt fribelopp för studier, extra studieveckor efter 40 års ålder och rätt till studiemedel upp till 60 år samt höjt tilläggslån för studerande med barn, kan fler människor få nya chanser och ställa om till något nytt, även senare i livet.

Vi är övertygade om att Skaraborg och Sverige kan mer. Men då krävs en politik som prioriterar jobb och tillväxt.

Ulf Kristersson (M)

riksdagsledamot ekonomisk-politisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.