08 maj 2015 06:00

08 maj 2015 06:00

Det handlar om basinstinkter

BILKÖRNING.

Replik. Till signaturen Miljöbov med linser.

Jag förstår att du känner en del frustration i vissa trafiksituationer. Låt mig därför ge några möjliga förklaringar till det som händer så kanske du får en bättre förståelse och ökad sinnesro.

Det hela grundar sig inte på den tyska importen eller det kinesiska ägandet utan på skillnader i omvärldsuppfattning hos respektive förare. En förare i en större bil uppfattar sig instinktivt som mäktigare än en förare av en mindre bil. Den mindre bilen utgör ett hinder för projiceringen av makt även om föraren inte är medveten om det.

Laglydighet vad gäller hastighet, litet fordon och takräcke är alla stimuli som med stor säkerhet utlöser det beteende som du beskriver.

Detta kan möjligen kallas en obetingad reflex eftersom körskolor skall lära ut ett annat beteende. Det är svårt att förstå hur evolutionen hunnit med att utveckla detta men utvecklingen går ju ofta i språng, jämför med höjdhopp.

Det handlar alltså inte om aggressivitet, oförstånd (?), machoattityd eller liknande utan bara om basinstinkter som i andra fall bidragit till människans framgångar.

Så ta det lugnt och betrakta dina mest irriterande medtrafikanter på samma sätt som du ser en räv som smiter över vägen; Skönt att den klarade sig.

Sideliner

Jag förstår att du känner en del frustration i vissa trafiksituationer. Låt mig därför ge några möjliga förklaringar till det som händer så kanske du får en bättre förståelse och ökad sinnesro.

Det hela grundar sig inte på den tyska importen eller det kinesiska ägandet utan på skillnader i omvärldsuppfattning hos respektive förare. En förare i en större bil uppfattar sig instinktivt som mäktigare än en förare av en mindre bil. Den mindre bilen utgör ett hinder för projiceringen av makt även om föraren inte är medveten om det.

Laglydighet vad gäller hastighet, litet fordon och takräcke är alla stimuli som med stor säkerhet utlöser det beteende som du beskriver.

Detta kan möjligen kallas en obetingad reflex eftersom körskolor skall lära ut ett annat beteende. Det är svårt att förstå hur evolutionen hunnit med att utveckla detta men utvecklingen går ju ofta i språng, jämför med höjdhopp.

Det handlar alltså inte om aggressivitet, oförstånd (?), machoattityd eller liknande utan bara om basinstinkter som i andra fall bidragit till människans framgångar.

Så ta det lugnt och betrakta dina mest irriterande medtrafikanter på samma sätt som du ser en räv som smiter över vägen; Skönt att den klarade sig.

Sideliner

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.