09 maj 2015 06:00

09 maj 2015 06:00

Vi satsar på ”Industrilandet Sverige”

Debatt.:

Sverige är ett industriland. Ungefär en miljon människor sysselsätts antingen direkt i industrin eller i den industrinära tjänstesektorn där det uppstår ännu fler arbetstillfällen som ringar på vattnet. Industrisektorn utgör därmed ett fundament i vår ekonomi och välfärd.

Industrin behöver emellertid ständigt utvecklas och förnya sig för att inte tappa mark. Vi varken kan eller vill konkurrera på världsmarknaden med låga löner eller usla arbetsvillkor, alltså måste vi hela tiden ligga i framkant vad gäller industrins förutsättningar. Vi har därmed inte råd att ta fortsatt framgång för given.

De senaste åren har vi sett att produktiviteten är i en nedåtgående trend och Sverigedemokraterna ser med oro på hur övriga partier negligerar vår infrastruktur och missköter energipolitiken. Därför har vi valt att lyfta fram ”Industrilandet Sverige” i vår vårbudget, där vi fokuserar på ett antal nyckelfrågor för svensk industri och hur vi som politiker kan hjälpa till att stärka industrisektorn.

En satsning på svensk industri ger en positiv effekt på sysselsättningen i hela landet, men många mindre orter är proportionellt sett mer beroende av sina industrier för att behålla sina arbetstillfällen och sin skattebas. Just riktiga jobb – inte subventionerade låtsasjobb – är helt uppenbart den viktigaste aspekten för mindre orter. Det är därför mycket beklagligt att vi har en regering som driver en tillväxtfientlig politik med kraftiga skattehöjningar, samtidigt som Alliansen lovat att släppa igenom denna politik. Alliansen arbetar därtill främst för att öka antalet lågkvalificerade låglönejobb i tjänstesektorn.

En annan ödesfråga är industrins kompetensförsörjning. Att svenska elevers skolresultat faller i internationella mätningar är mycket oroväckande i sig, men enligt riksdagens utredningstjänst kan vi fram till 2035 förvänta oss en dramatisk brist på över 100 000 förvärvsarbetande med industriell gymnasiekompetens. Vi behöver också fler som kan läsa vidare till ingenjör på högskolan eller vidareutbildas direkt i industrin. För att möta detta behov avsätter vi 375 miljoner för en utbyggnad av teknikcollege.

Vi föreslår även en ”konjunkturgaranti”, avsedd att finansiera betald vidareutbildning av personal i sårbara regioner under konjunktursvackor. Med denna garanti blir det således lättare för industriföretag att behålla sina anställda tills tiderna förbättras.

Sverigedemokraterna vill vidare satsa totalt 325 miljoner på arbetsmiljöbidrag och ett kunskapscenter för arbetsmiljö då det är win-win för arbetsgivare, anställda och hela samhället att sjuktalen hålls nere.

Vi kan bara hoppas att partier med ideologiskt motiverat motstånd mot till exempel kärnkraft inte tillåts trumfa igenom en agenda som skadar det svenska näringsklimatet. Från vår sida ser vi med tillförsikt på svensk industris möjligheter att bidra till tillväxt och nya arbetstillfällen och ser den som helt central för att binda samman stad med land.

Oscar Sjöstedt (SD)

ekonomipolitisk talesman

Josef Fransson (SD)

riksdagsledamot Skövde

Sverige är ett industriland. Ungefär en miljon människor sysselsätts antingen direkt i industrin eller i den industrinära tjänstesektorn där det uppstår ännu fler arbetstillfällen som ringar på vattnet. Industrisektorn utgör därmed ett fundament i vår ekonomi och välfärd.

Industrin behöver emellertid ständigt utvecklas och förnya sig för att inte tappa mark. Vi varken kan eller vill konkurrera på världsmarknaden med låga löner eller usla arbetsvillkor, alltså måste vi hela tiden ligga i framkant vad gäller industrins förutsättningar. Vi har därmed inte råd att ta fortsatt framgång för given.

De senaste åren har vi sett att produktiviteten är i en nedåtgående trend och Sverigedemokraterna ser med oro på hur övriga partier negligerar vår infrastruktur och missköter energipolitiken. Därför har vi valt att lyfta fram ”Industrilandet Sverige” i vår vårbudget, där vi fokuserar på ett antal nyckelfrågor för svensk industri och hur vi som politiker kan hjälpa till att stärka industrisektorn.

En satsning på svensk industri ger en positiv effekt på sysselsättningen i hela landet, men många mindre orter är proportionellt sett mer beroende av sina industrier för att behålla sina arbetstillfällen och sin skattebas. Just riktiga jobb – inte subventionerade låtsasjobb – är helt uppenbart den viktigaste aspekten för mindre orter. Det är därför mycket beklagligt att vi har en regering som driver en tillväxtfientlig politik med kraftiga skattehöjningar, samtidigt som Alliansen lovat att släppa igenom denna politik. Alliansen arbetar därtill främst för att öka antalet lågkvalificerade låglönejobb i tjänstesektorn.

En annan ödesfråga är industrins kompetensförsörjning. Att svenska elevers skolresultat faller i internationella mätningar är mycket oroväckande i sig, men enligt riksdagens utredningstjänst kan vi fram till 2035 förvänta oss en dramatisk brist på över 100 000 förvärvsarbetande med industriell gymnasiekompetens. Vi behöver också fler som kan läsa vidare till ingenjör på högskolan eller vidareutbildas direkt i industrin. För att möta detta behov avsätter vi 375 miljoner för en utbyggnad av teknikcollege.

Vi föreslår även en ”konjunkturgaranti”, avsedd att finansiera betald vidareutbildning av personal i sårbara regioner under konjunktursvackor. Med denna garanti blir det således lättare för industriföretag att behålla sina anställda tills tiderna förbättras.

Sverigedemokraterna vill vidare satsa totalt 325 miljoner på arbetsmiljöbidrag och ett kunskapscenter för arbetsmiljö då det är win-win för arbetsgivare, anställda och hela samhället att sjuktalen hålls nere.

Vi kan bara hoppas att partier med ideologiskt motiverat motstånd mot till exempel kärnkraft inte tillåts trumfa igenom en agenda som skadar det svenska näringsklimatet. Från vår sida ser vi med tillförsikt på svensk industris möjligheter att bidra till tillväxt och nya arbetstillfällen och ser den som helt central för att binda samman stad med land.

Oscar Sjöstedt (SD)

ekonomipolitisk talesman

Josef Fransson (SD)

riksdagsledamot Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.