09 maj 2015 06:00

09 maj 2015 06:00

Stäng ett sjukhus

SJUKVÅRDEN.

För att råda bot på bemanningsproblemen under sommarmånaderna så varför inte stänga ett sjukhus och föra över den personalen till exempelvis KSS. Ge denna personal reseersättning under perioden och underlätta schemaläggning och annat. Om man stänger ett sjukhus så borde man inte behöva stänga vårdavdelningar på KSS heller. Troligtvis blir denna lösning betydligt billigare än de extra löner som nu betalas ut. Dessutom borde det vara lättare för personalen att få sin semester när det passar dem.

Svar önskas från sjukhusledning/politiker.

Försöker se lösningar och inte problem

För att råda bot på bemanningsproblemen under sommarmånaderna så varför inte stänga ett sjukhus och föra över den personalen till exempelvis KSS. Ge denna personal reseersättning under perioden och underlätta schemaläggning och annat. Om man stänger ett sjukhus så borde man inte behöva stänga vårdavdelningar på KSS heller. Troligtvis blir denna lösning betydligt billigare än de extra löner som nu betalas ut. Dessutom borde det vara lättare för personalen att få sin semester när det passar dem.

Svar önskas från sjukhusledning/politiker.

Försöker se lösningar och inte problem

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.